Rok 2021 był dla nas szczególnym, gdyż upłynął pod hasłem obchodów ćwierćwiecza firmy Ecol-Unicon. Możemy śmiało stwierdzić, że od 25 lat kreujemy w Polsce swoistą sztukę ochrony wód. To również kolejny rok w dobie pandemii covid-19, trudny rok, który przyniósł wiele wyzwań realizacyjnych. Zapraszamy na krótki przegląd niektórych z nich.

2500 urządzeń ochrony wód w roku jubileuszowym – liczba 25 z Ecol-Unicon przez cały rok

W ubiegłym roku dostarczyliśmy i zamontowaliśmy w sumie ponad 2500 urządzeń ochrony wód – 640 pompowni i tłoczni ścieków, 1750 separatorów i osadników, kilkadziesiąt zbiorników retencyjnych, 20 oczyszczalni ścieków BIOFIT oraz zainstalowaliśmy systemy zarządzania i monitoringu Bumerang Smart. Zrealizowaliśmy ponad 3700 usług serwisowych, w tym 24 kompleksowe modernizacje urządzeń wod-kan.

Podsumowując rok pod kątem zrealizowanych inwestycji możemy pochwalić się dostarczonymi 20-stoma zamontowanymi oczyszczalniami ścieków BIOFIT, będącymi skutecznym rozwiązaniem przeznaczonym do zabudowy rozproszonej, jak i inżynierii komunikacyjnej. Technologia w naszych oczyszczalniach wykorzystuje mikroorganizmy rozwijające się na zanurzonym złożu biologicznym napowietrzanym mechanicznie.

Budowa oczyszczalni ścieków dla MOP III – stacji paliw oraz restauracji przy drodze S5

Duża część oczyszczalni BIOFIT znajduje swoje zastosowanie przy drogach ekspresowych czy autostradach. W 2021 roku dostarczyliśmy jedną z takich oczyszczalni wielkości 450 RLM na stacji paliw oraz restauracji przy drodze ekspresowej S5/ Wisznia Mała Wschód. Inwestorzy decydują się na wybór naszych oczyszczalni ze względu na krótki czas realizacji inwestycji, łatwą adaptację do warunków terenowych, możliwość rozbudowy oraz niskie koszty eksploatacji.

Ecol-Unicon realizuje również kompleksowe wykonawstwo i modernizacje oczyszczalni istniejących. Jedną z ważnych realizacji 2021 roku był drugi etap rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr = 470m3/d w Miłomłynie. W ramach tego zadania wybudowaliśmy instalację wodno-kanalizacyjną do nowych obiektów oraz dostarczyliśmy oraz zamontowaliśmy szereg urządzeń technologicznych. Inwestycja wymagała także dostosowania istniejącego budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby administracyjno-biurowe oraz przebudowy oświetlenia zewnętrznego.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie II etap

 

Niemałym wyzwaniem realizacyjnym ale też dużym sukcesem było dla nas zakończenie realizacji modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w gm. Postomino w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie zwiększyliśmy przepustowość obiektu do Qdśr=4500m3/d (Qdmax=500m3/d) i wielkość RLM do 28 000. Zakres prac projektowych obejmował zmianę systemu oczyszczania ścieków z technologii SBR na technologię oczyszczania ścieków opartej na metodzie osadu czynnego o przedłużonym czasie napowietrzania ze wzmożoną defosfatacją biologiczną, denitryfikacją wstępną wg zmodyfikowanego schematu Bardenpho. Dostarczyliśmy i zbudowaliśmy neutralizator odorów, osadniki końcowe radialne, komorę stabilizacji tlenowej i zagęszczenia osadu. Wykonaliśmy nową instalację elektroenergetyczną oraz system AKPiA. Realizacja obejmowała również zagospodarowanie terenu wraz z przebudową i budową dróg wewnętrznych. Łączna kwota realizacji zadania wyniosła ponad 20 mln zł brutto.

Bumerang Smart w Rzeszowie i Starogardzie Gdańskim

Systemy zdalnego monitoringu od lat stanowią niezbędny element różnych gałęzi przemysłu i gospodarki samorządowej. Pozwalają nie tylko na błyskawiczne zbieranie danych i sterowanie urządzeniami rozlokowanymi w odległych miejscach, ale są także gwarancją bezpieczeństwa oraz oszczędności czasu i pieniędzy. Jednym z przykładów takich rozwiązań jest inteligentny system monitorowania i zarządzania systemami wodno-kanalizacyjnymi BUMERANG SMART, którym od zeszłego roku może pochwalić się miasto Rzeszów oraz Starogard Gdański. W 2021 nasze dwa duże wdrożenia, realizowane w roku 2020, zostały potwierdzone referencją zamawiających.

Inteligentny system sterowania retencją w Starogardzie Gdańskim

 

Ewolucja postępuje – tłocznie coraz bardziej popularne

Pompownie to jedne z najczęściej wybieranych urządzeń transportu ścieków i wody opadowej przez naszych klientów. Bardzo uniwersalne urządzenia, o mało skomplikowanej technologii, za to praktycznie nieograniczonej wydajności. Inwestorzy coraz częściej wybierają również bardziej bezpieczne, wygodniejsze i tańsze w eksploatacji nowoczesne tłocznie. Nowoczesne systemy tłoczące o modułowej konstrukcji w przeciwieństwie do tradycyjnej pompowni, to duże ułatwienie zarówno dla wykonawcy, jak i eksploatatora. Mimo że koszty ich budowy są wyższe niż w przypadku instalacji tradycyjnych obiektów pompowych, to w trakcie eksploatacji zużycie energii w tłoczniach jest znacznie mniejsze niż w przepompowniach.

Tłocznia ścieków ETS w ramach inwestycji Budowa Domu Ogrodnika, Jarocin Park przy Pałacu Radolińskich

 

Jednym z realizowanych w 2021 r. zamówień była budowa tłoczni ścieków ETS w ramach inwestycji udowy Domu Ogrodnika w Jarocin Park. Dom Ogrodnika znajduje się na terenie neogotyckiego XIX wiecznego Pałacu Radolińskich. Dzięki zamkniętym systemom, ścieki nie mają bezpośredniego kontaktu z otaczającym środowiskiem, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo ekologiczne całej inwestycji.

 

Coraz więcej zbiorników retencyjnych z funkcją wykorzystania wody opadowej

Zbiorniki HYDROZONE to zbiorniki ze specjalnie przygotowanymi modułami, które można dowolnie instalować w ich wnętrzu. Rozwiązanie jest odpowiedzią na problem retencji oraz wykorzystania wody opadowej. Opcje konfiguracji elementów wyposażenia zaspokajają wszystkie potrzeby retencjonowania. Jednym z przykładów realizacji zeszłorocznej była budowa i montaż zbiornika retencyjnego przy inwestycji układu drogowego w Łodzi. Przy tej realizacji wykorzystano zbiornik o łącznej pojemności retencyjnej ponad 2 tys. m3.

Budowa i montaż zbiornika retencyjnego przy inwestycji układu drogowego w Łodzi

 

Prezes Wojciech Falkowski, zapytany podczas jubileuszowego wywiadu, o to jakie 3 słowa opisują dzisiaj Ecol-Unicon odpowiedział: Sztuka ochrony wód, a mówiąc trochę inaczej polska technologia w służbie ochrony środowiska, szczególnie środowiska wodnego. Odpowiednio zaprojektowany oraz wykonany system odprowadzania ścieków oraz zagospodarowania wód opadowych to jeden z najważniejszych aspektów ochrony środowiska wodnego. Wierzymy, iż zarówno nasze urządzenia, jak i realizowane przez nas inwestycje będą miały realny wpływ na poprawę jakości gospodarki wodnej w naszym kraju jak i zagranicą.