Branża wod-kan oczami praktyków. Poznaj wyniki ankiety!

Branża wod-kan oczami praktyków. Poznaj wyniki ankiety!

Z jakimi wyzwaniami mierzy się branża wod-kan, co czeka ją w najbliższych latach, jakim trendom szczególnie warto się przyglądać? O to najlepiej zapytać tych, którzy są najbliżej problemów i codziennych spraw – osób zarządzających sieciami wodno-kanalizacyjnymi....