Skąd nieprzyjemny zapach z kanalizacji?

Skąd nieprzyjemny zapach z kanalizacji?

Nieprzyjemny odór ze studzienek kanalizacyjnych lub pompowni bywa uciążliwy, szczególne w okresach letnich. Co jest tego przyczyną? Brak regularnego czyszczenia i serwisowania urządzeń instalacji kanalizacyjnej – niestety zdarza się czasami, że urządzenia są...