Biologiczne oczyszczalnie ścieków – co należy o nich wiedzieć

Oczyszczalnie biologiczne w większości przypadków stosuje się do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych (czyli powstających w toaletach i kuchniach gospodarstw domowych) lub mieszaniny ścieków bytowo-gospodarczych z przemysłowymi. Ze względu na sposób oczyszczania oraz związane z nim procesy oczyszczalnie dzieli się na: wykorzystujące technologie osadu czynnego, technologie złoża biologicznego oraz hybrydowe, które łączą obie wspomniane technologie. Na czym … Czytaj dalej Biologiczne oczyszczalnie ścieków – co należy o nich wiedzieć