Rok 2020 przyniósł wiele wyzwań w obszarze organizowania imprez masowych. Do tej pory cykliczne, odbywające się co rok wydarzenia często musiały zostać odwołane lub przynajmniej przenieść się do sieci. Dotknęło to także branżę wodną, ale mimo wszystko część z eventów zostało utrzymanych. Zapraszamy na krótki przegląd najważniejszych z nich! 

 

World Water Week pełen refleksji

World Water Week (czyli Światowy Tydzień Wody) to wydarzenie organizowane co roku. Edycja 2020 odbyła się w sierpniu i była mocno skupiona na tematyce związanej z postpandemiczną rzeczywistością. Zastanawiano się, co można zrobić, żeby wykorzystywanie zasobów wodnych było efektywniejsze przy zapewnieniu szerszego dostępu do wody.

Podczas World Water Week dyskusję podjęło pięciu ministrów rządów z różnych krajów. Byli to przedstawiciele Kolumbii, Holandii, Senegalu, RPA i Szwecji. Jednym z wypracowanych wspólnie wniosków było stwierdzenie, że chcąc zbudować odporne na zmiany społeczeństwa, potrzeba holistycznego podejścia do zarządzania wodą.

Elementem wydarzenia była także refleksja nad silnym związkiem między zmniejszaniem ubóstwa a ochroną przyrody. W obu przypadkach nieodłącznym elementem okazuje się dostęp do czystej wody. Nie da się jednak ukryć, że to właśnie pandemia COVID-19 jeszcze bardziej uwydatniła, jak ważne jest zapewnianie ciągłości dostawy wód pozbawionych zanieczyszczeń.

 

woda-dostep-do-wody-swieza

Dostęp do czystej wody jest niebywale istotny w walce z ubóstwem

 

Po zakończeniu World Water Week podjęto działania i zaplanowano strategię rozwoju branży wodnej do roku 2030. Jako priorytet wskazano zrównoważony rozwój. Kluczowymi elementami mają być także inwestycje w wodę i urządzenia sanitarne. Przez najbliższe lata planowane jest także wdrożenie działań ochronnych, skupionych na wodach słodkich.

 

World Water-Tech Innovation Summit i plany przeciwpowodziowe

Wydarzenie kryjące się pod nazwą World Water-Tech Innovation Summit zostało zorganizowane jeszcze przed ogólnoświatowym wybuchem pandemii. W ostatnim tygodniu lutego możliwe okazało się spotkanie na żywo w Londynie. W evencie udział wzięło aż 260 przedstawicieli z 36 krajów.

Podczas spotkania skupiono się głównie na planowaniu aktywności przeciwdziałających występowaniu powodzi. Zaprezentowano także nowe technologie oraz realne do wdrożenia partnerstwa między firmami, które miałyby na celu bardziej efektywne zarządzanie elementami sektora wodnego.

Wśród wniosków z wydarzenia warto wyróżnić przede wszystkim potrzebę łączenia sektora wodnego z nowymi technologiami. Chcąc przystosować się do zmian, konieczne staje się implementowanie nowych rozwiązań w miejsce dotychczasowych, które coraz rzadziej postrzegamy za efektywne.

Istotne było także to, że do wdrożenia realnych zmian potrzeba współpracy i zaangażowania wszystkich interesariuszy. Wdrożenie innowacji musi bowiem być poprzedzone wspólnymi chęciami rozwoju i skupieniu się na dobru nie tylko firmy, ale także klientów, środowiska i całego społeczeństwa.

 

WW4D i skupienie wokół problemu zmian klimatycznych

Week on Water for Development (WW4D) zostało zorganizowane w sierpniu 2020. Przyjęto formułę on-line, co pozwoliło na szerszy dostęp dla odbiorców. Podczas wydarzenia zorganizowano 60 prelekcji, których celem było omówienie najnowszych sposobów na efektywne zarządzanie gospodarką wodną, a także planów działania na kolejne miesiące.

Jednym z ważniejszych modułów WW4D była problematyka dostępu do wody oraz zmian klimatu. Przytaczając raporty z badań, wskazano największe bolączki obecnych infrastruktur wodnych w kontekście ocieplenia klimatu. Omówiono też najlepsze praktyki z Indii i Jordanii, gdzie wdrożono systemy zarządzania wodą bez względu na trudne warunki i zmiany atmosferyczne. Na naszym blogu również przyglądamy się inspiracjom z całego świata. Sprawdzaliśmy jak w sektorze wodnym wypada między innymi Mozambik, Afryka czy Srilanka.

 

Warto czasem przyjrzeć się inspiracjom z innych obszarów świata

 

A co w Polsce?

Retencja co roku organizuje 3-dniowe wydarzenie Stormwater Poland. Także w tym roku udało się je przeprowadzić, jeszcze na początku marca. Podczas eventu podjęto tematykę zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta Gdańsk, doboru urządzeń dla efektywnego zarządzania wodami opadowymi czy sposobów na przeciwdziałanie suszy. Jedną z najistotniejszych refleksji były słowa dr Małgorzaty Stolarskiej o konieczności zabezpieczenia zasobów wody dla kolejnych pokoleń.

Podczas eventu omówiono także dobre praktyki z Litwy, Słowacji, Ukrainy i Rumunii oraz wskazano, jakie ciekawe projekty wprowadziły tamtejsze instytucje z branży wodnej. Ważnym punktem Stormwater Poland był także wykład na temat organizacji działań przeciwpowodziowych i zarządzania kryzysowego w mieście Wrocław.

Niemałą cegiełkę w obszarze wydarzeń w tematyce wodnej w 2020 roku dołożył także Ecol-Unicon. Podczas ostatnich miesięcy firma zorganizowała aż 18 wirtualnych spotkań w dwóch cyklach. Pierwszym było Projektowanie na śniadanie poświęcone głównie projektowaniu urządzeń ochrony wód. Drugie wydarzenie nosiło nazwę Smart Eksploatator i dotyczyło poszukiwania sposobów na efektywną implementację urządzeń inteligentnej gospodarki wodnej. Więcej o naszych wydarzeniach przeczytacie w osobnym wpisie.

Źródła: