Optymalne wykorzystanie monitoringu wod-kan oraz systemów informatycznych w przedsiębiorstwach

Optymalne wykorzystanie monitoringu wod-kan oraz systemów informatycznych w przedsiębiorstwach

Nowoczesne systemy informatyczne ułatwiają, optymalizują oraz usprawniają pracę, nic zatem dziwnego, że szybko obejmują kolejne obszary funkcjonowania przedsiębiorstw. Informatyzacja nie omija też branży wodno-kanalizacyjnej. Coraz bardziej rozbudowane systemy...
Jak nadążyć za zmianami klimatu? Rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach

Jak nadążyć za zmianami klimatu? Rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach

Wobec wyraźnych zmian klimatycznych stajemy przed rosnącą skalą wyzwań oraz problemów, które mają i będą miały coraz większy wpływ na jakość naszego życia. Zanieczyszczenie powietrza, ekstremalne zdarzenia pogodowe, wyspy ciepła, nadmiar lub niedobór wody, utrata...
Separator z by-passem – dlaczego ze względów środowiskowych nie warto stosować tego rozwiązania i jakie są alternatywy?

Separator z by-passem – dlaczego ze względów środowiskowych nie warto stosować tego rozwiązania i jakie są alternatywy?

Separator z by-passem zwanym obejściem hydraulicznym ma na celu zwiększenie przepustowości separatora w okresie zwiększonego napływu. W tego typu rozwiązaniu część medium kierowana jest z pominięciem układu separacyjnego bezpośrednio do odbiornika. Czy to bezpieczne...
Ochrona mieszkańców przed zagrożeniem sanitarnym – rozwiązania firmy HST przeznaczone do kanalizacji ogólnospławnej

Ochrona mieszkańców przed zagrożeniem sanitarnym – rozwiązania firmy HST przeznaczone do kanalizacji ogólnospławnej

Kanalizacja ogólnospławna odprowadza ścieki bytowo-gospodarcze i opadowe wspólnym kanałem. Dlatego też, w przypadku przepełnienia, np. podczas nawalnych deszczy, istnieje poważne ryzyko przekroczenia przepustowości oczyszczalni i zrzutu nieoczyszczonych ścieków do...
Jak przygotować się na upały? Rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury dla miast

Jak przygotować się na upały? Rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury dla miast

Tzw. betonoza, czyli utwardzanie coraz większych powierzchni miejskich, to prawdziwa plaga, z którą zmagamy się od co najmniej kilkunastu lat. Pod szyldem rewitalizacji następuje systematyczna wycinka drzew na rzecz betonowych placów, rynków, parkingów czy skwerów....