2500 urządzeń ochrony wód w roku jubileuszowym – podsumujmy rok 2021

2500 urządzeń ochrony wód w roku jubileuszowym – podsumujmy rok 2021

Rok 2021 był dla nas szczególnym, gdyż upłynął pod hasłem obchodów ćwierćwiecza firmy Ecol-Unicon. Możemy śmiało stwierdzić, że od 25 lat kreujemy w Polsce swoistą sztukę ochrony wód. To również kolejny rok w dobie pandemii covid-19, trudny rok, który przyniósł wiele...
Od kartki papieru po inteligentny monitoring BUMERANG SMART – jak ewoluują urządzenia ochrony wód? [25 lat Ecol-Unicon]

Od kartki papieru po inteligentny monitoring BUMERANG SMART – jak ewoluują urządzenia ochrony wód? [25 lat Ecol-Unicon]

Jeszcze kilka lat temu kontrola urządzeń ochrony wód pozostawała wyłącznie w rękach ludzi, co w przypadku zwłaszcza oddalonych od siebie obiektów było nie tylko uciążliwe, ale także dość kosztowne. Wdrażane w ostatnich latach inteligentne systemy monitorowania to...