Separator z by-passem – dlaczego ze względów środowiskowych nie warto stosować tego rozwiązania i jakie są alternatywy?

Separator z by-passem – dlaczego ze względów środowiskowych nie warto stosować tego rozwiązania i jakie są alternatywy?

Separator z by-passem zwanym obejściem hydraulicznym ma na celu zwiększenie przepustowości separatora w okresie zwiększonego napływu. W tego typu rozwiązaniu część medium kierowana jest z pominięciem układu separacyjnego bezpośrednio do odbiornika. Czy to bezpieczne...
2500 urządzeń ochrony wód w roku jubileuszowym – podsumujmy rok 2021

2500 urządzeń ochrony wód w roku jubileuszowym – podsumujmy rok 2021

Rok 2021 był dla nas szczególnym, gdyż upłynął pod hasłem obchodów ćwierćwiecza firmy Ecol-Unicon. Możemy śmiało stwierdzić, że od 25 lat kreujemy w Polsce swoistą sztukę ochrony wód. To również kolejny rok w dobie pandemii covid-19, trudny rok, który przyniósł wiele...