Optymalne wykorzystanie monitoringu wod-kan oraz systemów informatycznych w przedsiębiorstwach

Optymalne wykorzystanie monitoringu wod-kan oraz systemów informatycznych w przedsiębiorstwach

Nowoczesne systemy informatyczne ułatwiają, optymalizują oraz usprawniają pracę, nic zatem dziwnego, że szybko obejmują kolejne obszary funkcjonowania przedsiębiorstw. Informatyzacja nie omija też branży wodno-kanalizacyjnej. Coraz bardziej rozbudowane systemy...
Jak nadążyć za zmianami klimatu? Rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach

Jak nadążyć za zmianami klimatu? Rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach

Wobec wyraźnych zmian klimatycznych stajemy przed rosnącą skalą wyzwań oraz problemów, które mają i będą miały coraz większy wpływ na jakość naszego życia. Zanieczyszczenie powietrza, ekstremalne zdarzenia pogodowe, wyspy ciepła, nadmiar lub niedobór wody, utrata...
Ochrona mieszkańców przed zagrożeniem sanitarnym – rozwiązania firmy HST przeznaczone do kanalizacji ogólnospławnej

Ochrona mieszkańców przed zagrożeniem sanitarnym – rozwiązania firmy HST przeznaczone do kanalizacji ogólnospławnej

Kanalizacja ogólnospławna odprowadza ścieki bytowo-gospodarcze i opadowe wspólnym kanałem. Dlatego też, w przypadku przepełnienia, np. podczas nawalnych deszczy, istnieje poważne ryzyko przekroczenia przepustowości oczyszczalni i zrzutu nieoczyszczonych ścieków do...
Zarządzanie siecią wod-kan BUMERANG SMART, czyli jak w dzisiejszych czasach zdalnie i bezpiecznie zarządzać infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną

Zarządzanie siecią wod-kan BUMERANG SMART, czyli jak w dzisiejszych czasach zdalnie i bezpiecznie zarządzać infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną

Transformacja cyfrowa stała się faktem i proces ten nie omija także branży wodno-kanalizacyjnej. Tym bardziej, że tradycyjne rozwiązania nie przystają już do radykalnie zmieniających się warunków klimatycznych oraz postępującej urbanizacji. Starzejąca się...
Jak przygotować się na upały? Rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury dla miast

Jak przygotować się na upały? Rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury dla miast

Tzw. betonoza, czyli utwardzanie coraz większych powierzchni miejskich, to prawdziwa plaga, z którą zmagamy się od co najmniej kilkunastu lat. Pod szyldem rewitalizacji następuje systematyczna wycinka drzew na rzecz betonowych placów, rynków, parkingów czy skwerów....