Cloud computing, rozszerzona rzeczywistość, blockchain, Internet of Things czy inne technologie dają zupełnie nowe możliwości analizy danych i automatyzacji dowolnych działań w czasie rzeczywistym. Pozwalają także minimalizować ryzyka i przewidywać nietypowe zdarzenia. To ogromne wsparcie w gospodarowaniu zasobami wodnymi, przez co trudno wyobrazić sobie dzisiaj sektor wodny bez udziału sztucznej inteligencji czy innych narzędzi ze świata cyfrowej transformacji.

 

„Cyfryzacja wody” – must have w rozsądnym gospodarowaniu zasobami wodnymi

Nowoczesna technologia ma szczególne znaczenie dla gospodarki wodnej przede wszystkim z racji możliwości gromadzenia ogromnej ilości danych ze zdalnych urządzeń. Zebrane informacje mogą wówczas zostać automatycznie porównane z innymi w celu znalezienia istotnych korelacji. Te zaś pozwolą przewidywać aspekty dalszego funkcjonowania rozmaitych systemów – zmiany ich efektywności, potencjalne awarie czy też źródła ewentualnych usprawnień.

Nic więc dziwnego, że firmy starają się bezustannie „nadążyć” nad cyfrowymi trendami. Jak pokazało niedawne badanie IBM Institute for Business Value Study, nawet sprawne operacyjnie firmy notują jednak opóźnienia w obszarze planowania i wdrożenia technologii digitalowych.

 

Rozwój technologii przejawia się w każdej dziedzinie życia, także w gospodarowaniu zasobami wodnymi

 

Problemy sektora wodnego problemami innych obszarów

Dla wielu firm funkcjonujących w sektorze wodnym technologie takie jak cloud computing, virtual reality czy Internet of Things są jedynie odległą wizją. Wiele z nich wciąż funkcjonuje w erze, w której nawet tak łatwy do „zgitalizowania” dokument, jakim jest raport, musi być wydrukowany i podpisany przez zainteresowanych pracowników.

Tymczasem, jak zaznacza Rebekah Eggers, ekspert IBM ds. wdrażania nowoczesnej technologii w przemyśle, nie mamy wiele czasu na wdrożenie niezbędnych zmian i cyfrową transformację.  Wynika to z tzw. triady żywności wody i energetyki, czyli bardzo istotnego związku, jaki charakteryzuje te trzy obszary współczesnego świata. Innymi słowy, wszelkiego rodzaju problemy, opóźnienia czy zastoje w jednym z elementów triady będą skutkować spowolnieniem rozwoju pozostałych czynników. Wobec problemów ekologicznych, wciąż rosnącej liczby ludności na świecie czy pogłębiających się problemów głodu i niewystarczających zasobów wodnych, konieczne jest harmonijne rozwijanie wszystkich trzech obszarów triady.

 

 

Cyfrowe trendy w gospodarce wodnej – perspektywa 2030 roku

W jakich obszarach powinien zatem rozwijać się sektor gospodarki wodnej? Eksperci IBM zwracają uwagę, że podstawą transformacji cyfrowej w tym obszarze będzie tworzenie wirtualnych reprezentacji systemów, na których opiera się zarządzanie zasobami wodnymi. Pozwoli to w czasie rzeczywistym reagować na potencjalne problemy i zapobiegać awariom.

Dużym wsparciem będzie także rozpowszechnienie systemów EAM (Enterprise Asset Management) oraz CMMS (Computerized Maintenance Management System), co pozwoli efektywniej zarządzać zasobami. W połączeniu z virtual reality i uczeniem maszynowym daje to ogromne możliwości – zarejestrowanie obrazu inspekcji danej instalacji pozwoli dopasować je do innych, zarejestrowanych wzorców. Dzięki temu możliwe jest automatyczne generowanie modeli rozmaitych defektów, a co za tym idzie, bardzo szybkie identyfikowanie zagrożeń dla funkcjonowania systemu wodnego.

Automatyzacja gospodarki wodnej to także proste wykrywanie wycieków i zarządzanie jakością wody. To również przewidywanie warunków pogodowych na podstawie zebranych danych i dopasowywanie do nich sposobu funkcjonowania systemu. Ma to ogromne znaczenie np. w branży rolniczej, która jak żadna inna jest wrażliwa na zmienne realia klimatyczne. Nowoczesna technologia pozwala także odkrywać skutki katastrof, takich jak powodzie i burze. Pozwala to zarówno przedsiębiorstwom, jak i całym samorządom przygotowywać bardziej skuteczne strategie zarządzania kryzysowego.

 

Nowa technologia pozwala odkrywać skutki katastrof, takich jak powodzie i burze

 

Cyfryzacja przemysłu wodnego nadciąga wielkimi krokami!

Transformacja digitalowa sektora wodnego jest zatem nieodwołalna. Zaawansowane technologiczne rozwiązania pozwolą usprawnić pracę z zasobami wodnymi i znacząco zminimalizować skutki potencjalnych problemów – wywołanych zarówno przez czynniki ludzkie, jak i klimatyczne. Warto więc zawczasu przygotować się na nadchodzące zmiany i korzystać ze sprawdzonych, innowacyjnych produktów.