Mając przed sobą perspektywę budowy zbiornika retencyjnego, musimy wziąć pod uwagę wiele elementów, takich jak jego wielkość, funkcjonalność, sposób zagospodarowania wód opadowych, a nawet panujące w danym regionie warunki atmosferyczne. Warto podejść do tego profesjonalnie, ponieważ taki system ma służyć na przez długie lata. Ważne zatem, aby był właściwie zaprojektowany. Dużą i praktyczną pomocą dla projektanta będzie zaktualizowany kalkulator doboru zbiornika retencyjnego.

 

Współczesne systemy retencji to nowoczesne rozwiązania, sterowane i monitorowane automatycznie. Przykładem są modułowe zbiorniki Hydrozone z wyposażeniem dodatkowym, umożliwiającym retencjonowanie, podczyszczanie oraz wykorzystanie wód deszczowych i roztopowych, sterowane za pomocą Bumerang Smart.

Dzięki tego typu rozwiązaniom możemy wykorzystywać wodę opadową zarówno do celów komunalnych, jak i przeciwpożarowych czy nawadniania terenów zielonych. Jak jednak zaprojektować optymalne rozwiązanie?

 

Kalkulator doboru zbiornika retencyjnego 2.0

Do tej pory z powodzeniem funkcjonował kalkulator samej objętości, czyli doboru zbiornika betonowego prefabrykowanego bez wyposażenia. Aby jednak mogli Państwo lepiej zaprojektować i dopasować zbiornik retencyjny do konkretnych potrzeb, kalkulator został uzupełniony o nowe, przydatne w planowaniu budowy elementy, jak np. funkcjonalność wykorzystania wody opadowej. Nowe rozwiązanie to nie tylko prostota i wygoda, ale także komfort w projektowaniu systemu retencyjnego.

Nowy kalkulator doboru zbiornika retencyjnego mogą Państwo znaleźć na platformie https://waterfolder.com/.

 

Kalkulator doboru zbiornika retencyjnego w prosty sposób pomoże dobrać odpowiedni dla siebie obiekt

 

Krok 1 – założenie konta

Aby skorzystać z aplikacji, musimy najpierw założyć darmowe konto. W tym celu wystarczy podać podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko i adres mailowy. Następnie wybieramy hasło dostępu i po przejściu procedury weryfikacyjnej możemy się już zalogować na portalu.

Po zalogowaniu, widocznych jest wiele narzędzi (np. odwodnienia liniowe, systemy rozsączające czy pompownie), my natomiast skupimy się na zbiornikach betonowych.

 

Krok 2 – dane projektu zbiornika retencyjnego

Zaczynamy od informacji określających dotyczących lokalizacji zbiornika. Możemy skorzystać tutaj zarówno z wyszukiwarki, jak i pomocnej mapki. Podajemy miasto oraz adres, a kalkulator sam pobierze współrzędne geograficzne planowanego przedsięwzięcia.

Dla tych współrzędnych określone są konkretne dane o opadach, ważne zatem, by podać adres jak najdokładniej. Następnie wybieramy etap projektu jak chociażby „etap koncepcji”. Możemy także dodać bardziej szczegółowy opis.

 

 

Krok 3 – wybór parametrów związanych z opadami

W tym miejscu podajemy informacje dotyczące opadów. Kalkulator zasilany jest danymi opadowymi systemu zarządzającego PANDa, które są ukryte w niewidocznych algorytmach. W niektórych projektach, np. z uwagi na wymagania inwestora, konieczne jest stosowanie innych modeli. Jednak ze względu na wiarygodność danych zdecydowanie rekomendujemy właśnie wspomniany system PANDa.

Następnie wybieramy prawdopodobieństwo wystąpienia opadów (częstotliwość przelicza się automatycznie), czas przepływu przez kanał, dopuszczalny limit zrzutu narzucony przez inwestora sieci oraz powierzchnię zredukowaną. Automatycznie wyliczany jest jednostkowy odpływ dławiony, który stanowi jeden z warunków metody DWA. Mamy tutaj też podpowiedzi, jaki zakres jest prawidłowy oraz co zrobić, kiedy odbiega on od normy.

Na koniec musimy przyjąć współczynnik ryzyka – wysoki, średni lub niski. Na tej stronie dostępne jest również narzędzie do przeliczenia powierzchni zredukowanej, jeżeli dysponujemy informacjami na temat powierzchni cząstkowych.

 

Wszystkie dane na temat zbiornika podajemy w jednym miejscu, co usprawnia proces planowania

 

Krok 4 – funkcjonalność zbiornika retencyjnego

Pierwszy element to układ podczyszczający. Po prawej stronie wpisujemy podstawowe dane, takie jak czas trwania deszczu obliczeniowego, współczynnik opóźnienia spływu ze zlewni oraz natężenie deszczu nominalnego, czyli wynikającego z wymagań rozporządzenia.

W dalszej części mamy do wyboru sposób wykorzystania wody opadowej. Tutaj decydujemy, czy będzie ona przeznaczona na cele przeciwpożarowe, do nawadniania zieleni czy wykorzystywana w celach komunalnych. Możemy oczywiście zaznaczyć wszystkie opcje, jeżeli takie są nasze oczekiwania.

Następnie wybieramy urządzenie na odpływie, czyli regulator przepływu, pompownię lub rurę odpływową, zakładając oczywiście, że na odpływie zostanie zastosowana komora z pompownią lub inny obiekt. Wybierając konkretne urządzenie, możemy podać dodatkowe informacje, np. w przypadku regulatora przepływu – poziom piętrzenia wynikający z charakteru projektu. Wtedy też zostaniemy poproszeni o określenie średnicy rury odpływowej.

Ostatni element to decyzja czy instalacja ma być wyposażona w system monitoringu Bumerang Smart.

 

Krok 5 – wyniki pracy w kalkulatorze doboru zbiornika retencyjnego

Po kliknięciu przycisku „Oblicz” otrzymujemy wyniki obejmujące podstawowe parametry, czyli minimalną objętość na cele retencyjne, całkowity dopływ, a także odpływ do zbiornika retencyjnego oraz czas jego opróżniania. Następnie możemy dobrać parametry techniczne zbiornika – np. jego wysokość oraz poziom napełnienia.

Po prawej stronie widoczne są podpowiedzi, jaki zbiornik retencyjny wybrać: potrójny, czyli np. 3 zbiorniki w układzie równoległym z wielkościami (objętości całkowite i użytkowe), pojedynczy itd.

 

Po wypełnieniu wszystkich pól w formularzu otrzymamy jasne rekomendacje jaki zbiornik powinniśmy wybrać

 

Na tym etapie otrzymujemy także informacje dotyczące układu podczyszczającego, takie jak przepustowość nominalną, maksymalną, pojemność magazynowania oraz średnicę rury dopływowej.

Na koniec system generuje nam plik .pdf, zawierający wszystkie zaznaczone przez nas dane dotyczące projektu, czyli wielkość zbiornika retencyjnego, wartość odpływu, schemat funkcjonalny zbiornika z pojemnościami oraz część opisową dotyczącą wybranych funkcjonalności. Możemy też za pomocą formularza poprosić o wycenę zaprojektowanego zbiornika. I gotowe!