Zgodnie z wytycznymi, separatory ropopochodne powinny być czyszczone dwa razy w roku – na wiosnę i jesienią. Czasem jednak to nie wystarcza, aby dotrzymać wymogów opisanych w przepisach. Właśnie dlatego zaleca się monitorowanie poziomu substancji ropopochodnych zdalnie, co jest szczególnie ważne w separatorach koalescencyjnych, wyposażonych w zamknięcie na odpływie. Jeśli bowiem dojdzie do przekroczenia poziomu substancji ropopochodnych, urządzenie na odpływie ulegnie zamknięciu, co spowoduje przepełnienie i wylanie zgromadzonej wody.

 

Dlaczego nie wystarczy czyszczenie urządzenia raz na kilka lat?  

Nieprawidłowo prowadzona eksploatacja separatora substancji ropopochodnych oznacza przede wszystkim ryzyko zanieczyszczenia wód powierzchniowych, do których mogą się przedostawać substancje.

Do „zatkania” separatora osadami dochodzi wówczas, gdy przez dłuższy czas gromadzą się w nim substancje ropopochodne, a urządzenie nie jest regularnie opróżniane. Warto wiedzieć, że gdy separatory działają nieprawidłowo, odpowiedzialność spada na właściciela systemu. Dlatego właśnie nie można zaniedbać czyszczenia separatora.

Czyszczenie separatora najlepiej wykonywać w pierwszych tygodniach wiosny, kiedy wraz z końcem zimy pojawiają się wody roztopowe, a także częściej występują ulewne, wiosenne deszcze. Drugim dobrym momentem na usuwanie osadów są miesiące jesienno-zimowe. Dzięki wykonaniu czyszczenia w tym czasie robimy miejsce na osady, które spływać będą ze szczególnym nasileniem wiosną.

 

Czyszczenie separatora powinno odbyć się w pierwszych tygodniach wiosny

 

Poza tymi okresowymi zabiegami oczyszczania separatorów i opróżniania ich z osadów, może się zdarzyć, że służby ochrony środowiska stwierdzą przekroczenie dopuszczalnych stężeń na odpływie urządzenia. Wówczas nakażą one jego natychmiastowe opróżnienie i wyczyszczenie separatora.

 

Kto może wykonać taką usługę?

Kompleksowy serwis separatorów powinien być realizowany przez wyspecjalizowane firmy, takie jak np. Ecol-Serwis. Pracownicy firmy czyszczą wyposażenie separatora, którym może być, w zależności od typu urządzenia, albo wkład koalescencyjny albo pakiety lamelowe. W razie konieczności wymieniają je na nowe. Sprawdzają pracę pływaka, myją osadnik i uruchamiają, a także sprawdzają systemy alarmowe. W skład usługi wchodzi czyszczenie wraz z utylizacją odpadów oraz wpisem do książki eksploatacyjnej obiektu.

Odbiór odpadów, powstających po czyszczeniu, wymaga specjalistycznych asenizacyjnych pojazdów ciśnieniowych, dostosowanych do transportu materiałów niebezpiecznych. Wybierając firmę serwisową, koniecznie trzeba zapytać o to, czy dysponuje takimi pojazdami.

 

Separatory powinny być kompleksowo serwisowane przez wyspecjalizowane firmy

 

Jak przygotować się do czyszczenia separatora?

  • Umiejscowienie separatora w terenie musi umożliwiać dojazd wozu asenizacyjnego.
  • Szczegółowe wytyczne eksploatacyjne oraz harmonogram przeglądów znajdują się w instrukcji dostarczanej wraz z urządzeniem.
  • Czyszczenie separatora może odbywać się z powierzchni terenu i, jeśli są to urządzenia Ecol-Unicon, nie wymaga to schodzenia do wnętrza urządzenia. W przypadku urządzeń innych producentów, aby zdjąć kolumnę koalescencyjną, trzeba najpierw odkręcić śruby.
  • Prace serwisowe powinny być wykonywane przez ekipy techniczne lub przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia.
  • Zespół Ecol-Serwis kompleksowo opracuje instrukcję, która zawiera wszystkie praktyczne aspekty, związane z eksploatacją instalacji wodno-ściekowych. Długoletnia obecność na rynku oraz fakt bycia producentem pozwala nam na kompleksowe opracowanie instrukcji do urządzeń Ecol-Unicon, jak i również urządzeń innych dostawców.