Modernizacja przepompowni to tylko pierwszy krok na drodze do zwiększenia efektywności oczyszczania ścieków. Głównym elementem jest bowiem sama oczyszczalnia, której przebudowa nie należy do prostych zadań. Niewątpliwie jednak taka modernizacja przynosi nieocenione korzyści – zaczynając od zmniejszenia kosztów eksploatacji, przez większą wydajność aż na ekologii kończąc. Co warto wiedzieć w tym temacie?

 

Rozmiar nie jest najważniejszy…

Już na wstępie warto zmierzyć się z powszechnie funkcjonującym w świecie gospodarki wodnej mitem – tak naprawdę rozmiar oczyszczalni ma niewielkie znaczenie w kontekście efektywności, jeśli nie zachowa się odpowiednich parametrów optymalizujących ich działanie. Znacznie ważniejsze jest bowiem utrzymanie ciągu technologicznego, który znacząco zwiększa przepustowość ścieków.

Przykładowo, zastosowanie odpowiedniego ciągu technologicznego pozwoliło na ponad dwukrotne zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Starej Kiszewie. Zakończona niecały rok temu inwestycja zwiększyła możliwości przepływu ścieków z dotychczasowych 300 do aż 700 m3 na dobę!

 

Celem modernizacji w Starej Kieszewie było zwiększenie przepustowości ścieków

 

Z reguły podczas tego typu przedsięwzięć bardzo ważne okazuje się nie tylko zwiększenie przepustowości, ale także efektywności usuwania zabrudzeń ze ścieków. Tak też było w przypadku modernizacji oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach, gdzie jednym z głównych celów było usprawnienie całego procesu przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji.

Nie warto jednak skupiać się jedynie na samej oczyszczalni. Zarządzanie ściekami wymaga kompleksowego przedsięwzięcia, łączącego w sobie modernizację kilku elementów składowych. Poza oczyszczalnią, istotne są wysokiej jakości przyłącza wodociągowe i elektroenergetyczne, niezbędna może okazać się także przebudowa kanałów ścieków oczyszczonych.

Takie działania były wdrożone chociażby podczas inwestycji w gminie Markuszów. Modernizacja obejmowała tam całkowitą przebudowę niemal wszystkich powiązanych z oczyszczalnią komponentów, co pozwoliło zapewnić zwiększoną efektywność na każdym etapie oczyszczania ścieków.

 

Nowoczesna oczyszczalnia powinna być BIO

Dbałość o środowisko naturalne stopniowo staje się nawykiem wielu osób. Poza codziennymi działaniami chroniącymi naszą planetę przez pojedyncze osoby, bardzo dużo mogą zmienić przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem ścieków. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to dobrowolne działanie poszczególnych jednostek, lecz obowiązek narzucony przez Unię Europejską. Jest to znacznie łatwiejsze z oczyszczalniami BIOFIT oferowanymi przez Ecol-Unicon.

Schemat budowy oczyszczalni BIOFIT

 

Oczyszczalnie BIOFIT to zaawansowany system, pozwalający na niemal całkowite wyeliminowanie nieczystości. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu konstrukcji składającej się z czterech elementów:

  • Osadnika wstępnego, który składa się z jednej lub dwóch studni (w zależności od wielkości oczyszczalni) i odpowiada za odseparowanie największych zanieczyszczeń,
  • Bioreaktora ze stałym złożem zanurzonym złożonego z jednej lub kilku studni. To właśnie w tym miejscu zachodzą procesy biologiczne z użyciem mikroorganizmów, które są odpowiedzialne za eliminację większości nieczystości ze ścieków,
  • Komory klarowania, w której następuje proces doczyszczania ścieków,
  • Komory instalacyjnej, czyli miejsca, gdzie w sposób grawitacyjny odprowadzane są oczyszczone ścieki.

 

 

Gdzie sprawdzi się oczyszczalnia BIOFIT?

Zastosowanie oczyszczalni BIOFIT jest bardzo szerokie. Technologia biologicznego rozkładu zanieczyszczeń sprawdzi się w niewielkich miejscowościach z małą liczbą ludności, ale także w wielkich miastach z wielomieszkaniowymi osiedlami.

Ten typ oczyszczalni sprawdzi się idealnie także w przypadku budynków, które są oddalone od infrastruktury kanalizacji sanitarnej oraz przy obiektach usługowych. Poprzez montaż własnego zestawu oczyszczającego, właściciel niemal każdego rodzaju zabudowy może zapewnić sobie całkowitą niezależność w aspekcie przetwarzania ścieków.

Bardzo ważnym elementem wpływającym na umożliwienie budowy oczyszczalni BIOFIT w pobliżu zabudów mieszkalnych i usługowych jest fakt zastosowania zaawansowanych systemów eliminujących wszelkie odory. W tym celu stosowane są najwyższej klasy neutralizatory pasywne.

Warto wiedzieć, że w przypadku montażu oczyszczalni BIOFIT w miejscach o zwiększonym ruchu i intensywniejszym użytkowaniu, na przykład przy autostradach, podczas budowy stosowane są dwa dodatkowe elementy. Są to komory retencjonowania ścieku nadmiernego oraz system dozowania ścieków.

Pozwala to zwiększyć intensywność procesów biologicznych przy jednoczesnej większej efektywności oczyszczania mechanicznego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku miejsc o szczególnie dużych przepływach ścieków, tak jak miało to miejsce przy Miejscu Obsługi Podróżnych na autostradzie A1.

 

Przy autostradzie A1, ze względu na wzmożony ruch i intensywne użytkowanie, konieczne było dodanie dwóch elementów do konstrukcji oczyszczalni.

 

Efekty działania

Głównym celem stosowania nowoczesnych oczyszczalni jest maksymalizacja poziomu oczyszczenia ścieków. W przypadku oczyszczalni BIOFIT woda na odpływie jest na tyle czysta, że z powodzeniem może być odprowadzana bezpośrednio do odbiorników. Możliwe jest także odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, dzięki uzyskaniu przeciętnych wartości zanieczyszczeń znacznie poniżej wielkości wymaganych przez Ministra Środowiska.

Nowoczesne układy oczyszczania ścieków wpływają także na energooszczędność. Dzięki zastosowaniu przepływów grawitacyjnych i eliminacji pomp tłoczących ścieki koszty eksploatacji znacznie się minimalizują. Co więcej – tego typu instalacje są łatwe w obsłudze i konserwacji, a kontrola urządzeń napowietrzających oraz usuwanie osadu może odbywać się raz na kilka miesięcy (od 2 do nawet 12, w zależności od wielkości oraz obciążenia).

 

Nuta nowoczesności

Ciekawym rozwiązaniem, które warto rozważyć podczas modernizacji oczyszczalni, jest możliwość zastosowania inteligentnych systemów zarządzania. Jeden z nich to BUMERANG, który pozwala na zdalne monitorowanie parametrów oczyszczalni, takich jak transport, oczyszczanie, eksploatowanie czy wykorzystywanie oczyszczonych ścieków.

W razie potrzeby możliwe jest także zdalne sterowanie urządzeniami podłączonymi do systemu. Minimalizuje to konieczność lokalnej kontroli oczyszczalni, a także zwiększa bezpieczeństwo w przypadku pojawienia się awarii. Odpowiednie powiadomienie w takiej sytuacji zostanie wysłane zarówno do właściciela obiektu, jak i służb technicznych odpowiedzialnych za usunięcie usterki.

 

 

Planując rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków zachęcamy do kontaktu na stronie Ecol-Serwis. Poza kompleksową realizacją przedsięwzięcia nasze usługi obejmują profesjonalne doradztwo oraz serwis już istniejących instalacji. Jeśli z kolei jesteście ciekawi naszych wszystkich realizacji – znajdziecie je na specjalnie przygotowanej mapie.