Niedobory wody związane ze zmianami klimatu to coraz poważniejszy problem w Polsce i na świecie. Niepokojący jest jednak nie tylko deficyt zasobów wodnych, ale także coraz częściej ich jakość. Twardość wody, zbyt duża ilość chloru, związków żelaza, związków amonowych, manganu czy nadmierna mętność to problem zarówno przemysłu spożywczego, jak i przedsiębiorstw komunalnych. Rozwiązaniem może być odpowiednio zaprojektowana lub zmodernizowana stacja uzdatniania. 

 

Wymagania dotyczące jakości wody

Uzdatnianie to nic innego jak nadawanie wodzie właściwości, które będą spełniały określone normy. Dochodzi do niego w wyniku filtrowania, klarowania, zmiękczania, destylacji lub napowietrzania.

O konieczności poprawy jakości wody informują m.in. nowelizacje przepisów. Normy, jakim powinna odpowiadać woda do picia oraz woda używana na potrzeby produkcji spożywczej, reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 61 poz. 417) ze zmianami z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 466). W myśl dokumentu zawartość żelaza nie może być wyższa niż 0,2 mg/dm3, manganu – 0,05 mg/dm3, natomiast jonu amonowego – 0,5 mg/dm3.

 

Uzdatnianie wód podziemnych

Większość sieci wodociągowych w Polsce korzysta głównie z wód podziemnych. Z własnych ujęć wód podziemnych, wodociągów miejskich czy gminnych czerpie także przemysł spożywczy. Mimo że są one znacznie lepszym źródłem wody pitnej niż wody powierzchniowe, również wymagają uzdatniania.

Oczyszczona woda jest dostarczana do odbiorów za pomocą systemu wodnokanalizacyjnego, natomiast wody popłuczne odprowadzane są do sieci sanitarnej lub do gruntu. Aby proces ten był wydajny i przebiegał bez zakłóceń, stacja uzdatniana powinna być wyposażona w odpowiednie filtry ciśnieniowe, sprężarki, aeratory, hydrofory, zbiorniki retencyjne, odstojniki wody popłucznej czy pompy. Okazuje się jednak, że stan niektórych instalacji w Polsce pozostawia wiele do życzenia.

Nie znaczy to, że trzeba je wymieniać w całości. Rozwiązaniem może być bowiem modernizacja stacji uzdatniania wody.

 

Większość sieci wodociągowych korzysta z wód podziemnych

 

Przebudowa stacji uzdatniania wody – na czym polega?

Modernizacja systemu polega zazwyczaj na wymianie jego poszczególnych elementów, uzupełnieniu systemu, rozbudowie lub wprowadzeniu nowej technologii. Dzięki temu zwiększamy niezawodność pracy stacji, zapewniamy odpowiednie parametry uzdatnionej wody, a także optymalizujemy koszty produkcji.

 

Wymiana złoża stacji uzdatniania wody

Najczęstszy i najprostszy sposób na modernizację stacji uzdatniania wody to wymiana złoża. Wybór najczęściej pada na piasek kwarcowy, chalcedonitowy, antracytowy, z granitu i ilmenitu lub złoże dwuwarstwowe np. antracytowo-piaskowe.

Sposobem modernizacji stacji uzdatniania wody może być także uzupełnienie jej o system ozonowania oraz filtracji. Wymaga to jednak wprowadzenia złoża z granulowanego węgla aktywnego. Taka modernizacja pozwala na skuteczniejszą eliminację zanieczyszczeń czy obniżenie zawartości dwutlenku chloru stosowanego do końcowej dezynfekcji wody, dzięki czemu zyskuje ona lepszy smak i zapach.

 

Wprowadzenie nowej technologii

Innym rozwiązaniem może być wprowadzenie nowej technologii np. napowietrzania wody surowej.

Przykładem może być flotacja ciśnieniowa. To proces stosowany we wstępnym oczyszczaniu wody. Polega na wprowadzeniu do komór z uzdatnianą wodą strumienia wody nasyconej powietrzem, dzięki czemu mikroskopijne pęcherzyki powietrza zaczynają przylegać do zanieczyszczeń wytrąconych wcześniej z wody i wynoszą je do góry. Proces ten pozwala na łatwiejszą ich eliminację.

 

Technologia napowietrzania wody surowej pozwala na skuteczne oczyszczanie

 

Wymiana elementów lub rozbudowa

Modernizacja systemu uzdatniania wody to także wymiana poszczególnych elementów, takich jak filtry, armatura, rurociągi, pompy I i II stopnia czy komory.

Warto pomyśleć też o wymianie urządzeń technologicznych np. układów sterowania, przebudowie ujęć wody, uzupełnieniu instalacji technologicznej o oczyszczalnię wód popłucznych, zautomatyzowanie pompowni czy monitoring procesu uzdatniania wody.

Przebudowa istniejących układów i elementów czy wprowadzenie nowych technologii ma przede wszystkim ekonomiczną przewagę nad budową nowej stacji uzdatniania wody. Jest to niezwykle ważne, ponieważ możliwości finansowe oraz techniczne przedsiębiorstw wodociągowych są często mocno ograniczone.