Separatory to bardzo przydatne urządzenia, które pozwalają oczyścić wodę ze szkodliwych substancji ropopochodnych. Do ich prawidłowego działania konieczne jest jednak dbanie o dobry stan techniczny i regularne serwisowanie. Przeglądów wymagają wszystkie elementy składowe separatorów, w tym także wkłady koalescencyjne.

 

Czym są wkłady koalescencyjne?

Wkłady koalescencyjne pomagają oddzielić zanieczyszczenia ropopochodne z wód opadowych i gruntowych. Ich działanie opiera się w głównej mierze na zjawisku grawitacyjnego oddzielania olejów od wody. Proces jest wspierany także zjawiskiem koalescencji, czyli łączeniem pojedynczych, zanieczyszczonych cząstek w większe skupiska, stanowczo łatwiejsze do usunięcia.

Dzięki specjalnej budowie wkładu koalescencyjnego, przepływająca przez separator woda jest stabilizowana i pozbawiana gwałtownych ruchów. Pozwala to na łatwiejsze wydobywanie się zanieczyszczeń na powierzchnię, tworząc warstwę, którą bez problemu można odseparować od pozostałej czystej części wody.

Separatory z wkładami koalescencyjnymi sprawdzają się bardzo dobrze na małych i średnich powierzchniach o umiarkowanej ilości przepływu wód opadowych. Mogą być także stosowane przy stacjach paliw, warsztatach samochodowych, myjniach samochodowych czy parkingach.

 

Separatory koalescencyjne sprawdzają się między innymi na stacjach benzynowych

 

Efektywność zależy od dobrego stanu urządzeń

Nie da się ukryć, że każde urządzenie stosowane podczas oczyszczania wód wymaga odpowiedniej konserwacji i regularnych przeglądów. Pozwala to zapobiec uszkodzeniom całej instalacji, jak również wpłynąć na efektywne działanie każdego z elementów składowych.

Specjaliści przekonują, że tylko regularnie przeprowadzane przeglądy mogą zapewnić prawidłowe działanie separatorów. To jednak nie tylko zalecenie – zobowiązuje do tego także Prawo Budowlane, które wskazuje na konieczność przeprowadzenia kontroli tego typu urządzeń co najmniej raz w roku.

Podczas planowania przeglądów warto zadbać o to, by zajęła się tym wyspecjalizowana firma kompetentna w kompleksowej diagnostyce. Jedną z nich jest np. Ecol-Serwis, który oprócz weryfikacji stanu technicznego zaoferować może także usunięcie ewentualnych usterek i wykrytych nieprawidłowości w pracy któregoś z urządzeń.

 

Do przeglądu separatorów warto wybrać doświadczonych specjalistów

 

Jak wygląda serwisowanie separatorów z wkładami koalescencyjnymi?

W trakcie dokonywania przeglądu separatorów z wkładami koalescencyjnymi, wyspecjalizowana firma powinna dokładnie zweryfikować działanie każdego z elementów wchodzących w skład instalacji. Proces składa się z kilku etapów i obejmuje:

  • Przegląd eksploatacyjny separatora,
  • Ocenę stanu technicznego każdego z urządzeń,
  • Ocenę poziomu zanieczyszczeń przez substancje ropopochodne,
  • Ocenę ilości zalegającego osadu,
  • Weryfikację poprawności działania elementów separatora.

Każda weryfikacja stanu technicznego separatora powinna zakończyć się wpisem do książki eksploatacyjnej. Pozwala to na utrzymanie regularności odbywanych przeglądów oraz potwierdzenie stanu instalacji w przypadku wystąpienia zewnętrznej kontroli. Ponadto, każda wizyta pracowników Ecol-Serwis i kontrola działania urządzeń zostaje odnotowywana w bazie serwisowej, dając możliwość zbudowania kompletnej historii posiadanego układu oczyszczającego.

Na podstawie zbudowanej historii przeglądów można przewidzieć, które z elementów instalacji mogą wymagać szczególnej uwagi w pierwszej kolejności. Oprócz tego Ecol-Serwis może wysyłać do właściciela urządzeń przypomnienia o konieczności dokonania przeglądu, co stanowczo ułatwia proces planowania terminów wizyty serwisantów.