Separatory ropopochodne to urządzenia służące do oczyszczania wód opadowych, drogowych i obiektowych takich jak, np. parkingi czy stacje benzynowe. Niezwykle ważne jest regularne czyszczenie separatorów i unieszkodliwienie zalegających w nich osadów. Zobacz, dlaczego wiosna to najlepszy czas na porządki, a także jak powinno wyglądać prawidłowe czyszczenie separatorów ropopochodnych w celu zachowania poprawnej pracy urządzenia.

Jednym z urządzeń ochrony wód, który wymaga okresowego oczyszczania i unieszkodliwienia odpadów w nim zalegających, jest separator substancji ropopochodnych. Separator służy do oddzielenia i zatrzymania przede wszystkim substancji ropopochodnych, które wraz z wodami opadowymi czy roztopowymi przedostają się do zlewni. Jakość wód spływających do zlewni ma ogromny wpływ na ogólny stan rzek, jezior, mórz czy oceanów.

Dlatego też m.in. z tego powodu czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych jest wymagane prawnie i powinno być ściśle przestrzegane.

Czyszczenie urządzeń ochrony wód to prawny wymóg

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, przegląd eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających musi dokonywać się co najmniej dwa razy w roku[1].

Substancje ropopochodne, zwane również węglowodorami ropopochodnymi, zaliczane są do „substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, powodujących zanieczyszczenia wód, które powinny być ograniczone[2]”. Wynika to z tego, że pochodzą one z ropy naftowej lub przeróbki chemicznej węgla. W związku z tym są trudne do rozpuszczenia w wodzie. Ponadto charakteryzują się niską prężnością par, przez co pozostają w środowisku wodnym przez długi czas, właściwie nie emitując składników do atmosfery.

Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych wiosną i jesienią

Regularne czyszczenie separatorów usprawnia ich działanie i pozwala pozbyć się zanieczyszczeń, które mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Zanieczyszczenia te przede wszystkim stwarzają ryzyko zakażenia wód powierzchownych, do których się przedostają. Dlaczego zabiegi czyszczące są szczególnie ważne wczesną wiosną i jesienią?

Przede wszystkim dlatego, że po zimie śnieg topnieje, tworząc wody roztopowe. Dochodzą do tego pierwsze wiosenne deszcze, które zazwyczaj są ulewne. Wówczas istnieje duże ryzyko przedostania się wraz z wodami roztopowymi i opadowymi zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Jesienią sytuacja wygląda bardzo podobnie.

Jakie są skutki braku lub nieprawidłowego czyszczenia separatora?

W przypadku nieprawidłowego lub całkowitego braku czyszczenia separatora w wyznaczonym do tego czasie, istnieje ogromne ryzyko przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji ropopochodnych w odpływie urządzenia i skażenia środowiska.

Raz jeszcze zaznaczamy, że czyszczenie separatora ropopochodnych substancji jest obowiązkowe. W razie kontroli stwierdzającej nieprawidłowości w działaniu, obecność zanieczyszczeń (np. różnego rodzaju zawiesin), a w tym wysokie stężenie węglowodorów ropopochodnych, odpowiedzialność spada na właściciela separatora. Niedopełnienie obowiązków wiąże się w najlepszym przypadku z karą grzywny, ale może oznaczać również postępowanie sądowe.

Pomimo tego, że obsługa separatora substancji ropopochodnych nie wymaga dodatkowych uprawnień, to jego czyszczenie wiąże się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy zajmującej się zarówno przeglądem urządzeń, czyszczeniem separatorów, jak i unieszkodliwianiem odpadów.

Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. Oprócz tego, tuż po oczyszczeniu należy unieszkodliwić wydobyte odpady.

Czyszczenie i unieszkodliwianie zaległych w separatorze osadów to nie jedyny obowiązek właściciela. Posiadając urządzenie, które służy ochronie środowiska, musi pamiętać o regularnym przeglądzie instalacji. Wymaga tego ustawa Prawa Budowlanego odnośnie nakazu regularnych kontroli stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Jeśli korzystasz z separatorów produkcji Ecol-Unicon, możesz skorzystać również z przeglądu gwarancyjnego Ecol-Serwis. Co ważne, przed umówionym przeglądem serwisu, należy urządzenie oczyścić, tak aby serwis mógł ocenić, które elementy są ewentualnie do wymiany.

Profesjonalny Ecol-Serwis oferuje usługę przeglądów eksploatacyjnych i budowlanych w zakresie:

  • pompowni sanitarnych i deszczowych;
  • separatorów substancji ropopochodnych;
  • osadników wirowych;
  • oczyszczalni ścieków;
  • zbiorników ścieków.

 

Jeśli jesteś zainteresowany serwisem i czyszczeniem separatora substancji ropopochodnych, zaufaj profesjonalistom, których głównym celem jest poprawa jakości środowiska wodnego. Na stronie Ecol-Shopu możesz tez zlecić takie usługi.

Separatory substancji ropopochodnych

Zachęcamy do lektury artykułów o podobnej tematyce:

Separatory betonowe czy separatory tworzywa sztucznego (PE-HD) – które wybrać?

Jak separatory wspierają bezpieczeństwo obiektów ochrony wód? Poznaj systemy alarmowe do separatorów!

Na czym polega serwis separatorów?

 

[1] akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

[2] Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (poz. 1311).