Proces projektowania urządzeń ochrony wód może wydawać się czasochłonnym, trudnym procesem. Idąc z duchem czasu, dostrzegamy jednak rozwiązania, które skutecznie ułatwiają tworzenie pożądanych obiektów. Dzięki odpowiedniej technologii możliwe staje się samodzielne zaprojektowanie systemów dopasowanych do indywidualnych preferencji inwestora. 

 

Projektowanie w kilku krokach

W artykule omawiamy narzędzie WaterFolder, które pozwala na bezproblemowe zaplanowanie obiektów wchodzących w skład infrastruktury wodnej. Za pomocą tego systemu możemy zaprojektować:

  • Zbiorniki betonowe,
  • Odwodnienia liniowe,
  • Systemy rozsączające,
  • Zbiorniki rurowe,
  • Pompownie ścieków sanitarnych oraz wód opadowych,
  • Systemów rejestracji danych opadowych.

Każdy z tych elementów można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki dedykowanemu kalkulatorowi automatyczne tworzenie propozycji urządzeń o odpowiednich parametrach staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Całość opiera się na danych, które wprowadzimy do systemu.

 

Menu wyboru elementów WaterFolder

 

Dobieramy pompownię poprzez kalkulator!

Przyjrzyjmy się teraz, jak przebiega proces projektowania pompowni. Na samym początku musimy podać dane inwestycji. Podajemy nazwę, adres oraz etap prac nad obiektem. Po wprowadzeniu tych informacji możemy przejść do drugiego kroku, czyli parametrów doboru.

Na tym etapie musimy określić, czy przeznaczeniem pompowni będą ścieki sanitarne, czy wody opadowe. Podajemy także maksymalny dopływ medium w litrach na sekundę. Wybieramy również rodzaj terenu, na jakim zamontujemy obiekt ochrony wód. W przypadku terenu zielonego włazy są powyżej terenu, a w terenie najezdnym są zrównane z nawierzchnią.

 

 

Bardzo ciekawym elementem kalkulatora jest automatyczne, graficzne przedstawienie wdrażanych zmian na ilustracji obok wprowadzanych zmiennych. Umożliwia to lepszy ogląd tworzonego obiektu. Ponadto zmieniając konkretne dane, od razu widzimy, których elementów pompowni one dotyczą.

Kolejne dane to rzędne terenu, osi rurociągu na wylocie oraz rurociągu tłocznego. Należy podać także informacje na temat rurociągu doprowadzającego medium. Rozróżniamy tu rzędną dna rury, średnicę nominalną oraz kąt nachylenia. Możemy także wybrać, z jakiego materiału będą wykonane poszczególne elementy.

 

Planowanie pompowni w WaterFolder jest intuicyjne

 

W kolejnym etapie program automatycznie przelicza straty liniowe i miejscowe na poszczególnych fragmentach instalacji. Podane są one w metrach. Samodzielnie (chociaż także z asystą systemu) musimy wyliczyć jeszcze straty wewnątrz rurociągu.

Kalkulator doboru pompowni podpowiada, jakie rury są najczęściej wybierane i rekomendowane do wcześniej podanych danych. Następnie musimy wskazać jeszcze średnicę rur, w narzędziu na zielono podświetlają się od razu opcje o największej efektywności pracy. Na koniec podajemy długość instalacji oraz ciśnienie na wylocie.

Ostatnim elementem procesu jest podanie miejsc, w których mogą pojawić się straty ciśnienia. Mogą to być między innymi:

  • Kolanka,
  • Trójniki,
  • Zsuwki,
  • Zawory.

 

Jaki jest efekt kalkulacji w doborze pompowni?

Po poprawnym wprowadzeniu wszystkich danych otrzymujemy propozycję trzech pompowni. Mają one parametry najbardziej zbliżone do tych, które wpisaliśmy w poprzednich krokach. Podane są także informacje na temat typu pompy, mocy, wielkości oraz przepustowości instalacji.

Utworzoną kalkulację możemy od razu pobrać do pliku na komputer. Jest to kompletny dokument zawierający wszystkie niezbędne informacje konieczne do podjęcia inwestycji. Możemy także natychmiastowo wysłać zapytanie do wykonawców, którzy mają kompetencje do zbudowania obiektu.

 

Rozwiązania technologiczne potrafią skutecznie usprawnić projektowanie urządzeń

 

Korzyścią wynikającą z samodzielnej kalkulacji jest przede wszystkim oszczędność czasu. Od razu jesteśmy w stanie wybrać optymalne rozwiązania bez konieczności czekania na informację zwrotną. Wpisane dane przetwarza automatyczny system, a ingerencja fizycznego pracownika nie jest wymagana na żadnym z etapów.

Z drugiej strony, nie musimy obawiać się, że wpiszemy nieprawidłowe dane. Program ma zaimplementowane zabezpieczenia, które uniemożliwiają stworzenie projektu, jeśli wpiszemy rażąco błędne informacje. Pojawi się za to wskazówka, na jakie elementy powinniśmy zwrócić uwagę podczas poprawek.

Kalkulator doboru pompowni to świetna inicjatywa, pokazująca, że świat infrastruktury wodnej także może być zdigitalizowany. Coraz częściej używane technologie stanowczo ułatwiają pracę nad planowaniem i wdrażaniem nowych inwestycji. Nie ma więc wątpliwości, że w kolejnych latach podobnych rozwiązań może pojawiać się coraz więcej.

Więcej informacji na temat doboru pompowni znajdziecie na stronie WaterFolder oraz podczas transmisji w ramach projektu Projektowanie Na Śniadanie.