Pompownie są jednym z najpopularniejszych rozwiązań w obszarze ciśnieniowego odprowadzania ścieków. Coraz częściej w gospodarce wodnej stosuje się jednak bezpieczne, nowoczesne tłocznie, które w większym stopniu chronią przed problemami związanymi z nadmierną eksploatacją instalacji i pozwalają na znaczącą obniżkę kosztów zużycia energii. Jak zatem przebiega transformacja przepompowni w tłocznię?

Pompownia a tłocznia

Pompownie są klasycznym rozwiązaniem z obszaru odprowadzania ścieków. W ich skład wchodzi zbiornik, w którym znajdują się pompy wraz z armaturą. Nieuważna eksploatacja pompowni grozi jednak poważnymi problemami – stężenie toksycznych odpadów, gromadzenie się zanieczyszczeń czy stałe zanurzenie w napływających ściekach może powodować korozję i zatykanie pompowni.

Tłocznie są natomiast hermetycznym systemem, w którym główne moduły są umieszczone w suchym, wentylowanym pomieszczeniu. Przed pompami instalowane są separatory części stałych, umożliwiające odseparowanie większych elementów znajdujących się w ściekach od pozostałej, płynnej części medium, zapobiegając tym samym potencjalnym awariom pomp spowodowanym uszkodzeniami wirnika i zapchaniem części hydraulicznej pompy. Wszystkie skratki przetrzymywane są tymczasowo (w trakcie fazy napływowej cyklu pracy tłoczni) w rurowej komorze sedymentacji i nie mają bezpośredniego kontaktu z pompą.

Tradycyjne pompownie są podatne na uszkodzenia przez korozję / fot. Dąbrowskie Wodociągi

Zmiana przepompowni w tłocznię

Przykładem udanego przekształcenia pompowni w tłocznię jest realizacja dla obiektu w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach. Tamtejsza pompownia ścieków sanitarnych powstała w 1976 i po kilkudziesięciu latach eksploatacji potrzebowała modernizacji, głównie w obszarze konserwacji urządzeń i obniżenia kosztów eksploatacji.

Początkowa modernizacja przepompowni polegała m. in. na instalacji nowych pomp – Sarlin (Q = 540 m3/h, H = 22 m, N = 50 kW) w miejsce używanych dotychczas pomp produkcji Warszawskiej Fabryki Pomp (Q = 515 m3/h, H = 22 m, N = 55 kW). Remontowano także zasuwy oraz zamontowano nowe klapy zwrotne. Ecol-Unicon przeprowadził także wymianę wysłużonej instalacji elektrycznej oraz wentylacji, a także wdrożył usprawnienia w systemie sterowania pracą pompowni – zamontowano sondy ultradźwiękowe Hydro Ranger Plus w komorze ściekowej.

Oczyszczalnia ścieków w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach wymagała modernizacji pod kątem konserwacji urządzeń i obniżenia kosztów eksploatacji

Po kilkunastu latach funkcjonowania nowej przepompowni zdecydowano o instalacji tłoczni ścieków. W ramach przekształcenia, w obiekcie zainstalowano tłocznię ścieków ESS z pompami KSB Sewabloc o parametrach Q=220 m3/h, H=14,04 m, P2=9,26 kW.  Jednocześnie pozostawiono jedno stanowisko z 14-letnimi pompami, ponieważ były to wciąż sprawne i działające urządzenia. Dzięki temu mogą one w razie potrzeby „zastąpić” tłocznię.

Efektem realizacji był przede wszystkim znaczący spadek zużycia energii przez obiekt. O ile w przypadku pompowni jej zużycie oscylowało nawet w granicach 80 tys. kWh/rok, po modernizacji wartość ta przyjęła wielkość ok. 40 tys. kWh/rok. Znacząco zwiększono także objętość przepływu ścieków – z ok. 250 tys. m3/rok do nawet 340 tys. m3/rok.

Warto jednak zauważyć, że przepompownie wymagają czasem tak gruntownej przebudowy, że rozwiązaniem wybieranym przez gminy jest ich likwidacja i budowanie nowej tłoczni. Przykładem takiej realizacji są prace dla oczyszczalni ścieków Strzemieszyce. Polegały one na wyburzeniu dotychczas funkcjonującej pompowni i wybudowaniu w jej miejsce tłoczni ścieków, która przepompowuje surowe ścieki do oczyszczalni.

Oczyszczalnia ścieków Strzemieszyce jest przykładem inwestycji polegającej na wyburzeniu dotychczasowej pompowni i wybudowaniu nowej tłoczni

A zatem, przekształcajmy przepompownie!

Modernizacja przepompowni w tłocznię niesie za sobą szereg korzyści. Eliminuje uciążliwe odory, obniża koszty eksploatacyjne i gwarantuje odporność korozyjną. Redukuje także ryzyko uszkodzeń pomp. Przykład realizacji w Ząbkowicach dowodzi także, że przekształcenie w tłocznię daje również możliwość uzyskania znacznie większej objętości przepływu ścieków.

Warto także zaznaczyć, że tłocznie umożliwiają łatwiejszy serwis urządzeń. Posiadają one bowiem niezależne układy separacji oraz zawory i zasuwy, które pozwalają „odciąć” tylko fragment całego układu napływowo-tłocznego. Dzięki temu możliwe jest dokonywanie napraw bez zatrzymywania bieżącego funkcjonowania tłoczni.

 

 

Ecol-Unicon posiada w swojej ofercie tłocznie typu ETS, ESS oraz ESS-PE. Odpowiedni typ tłoczni dobierany jest do rzeczywistych warunków inwestycyjnych pod względem parametrów hydraulicznych. Każde z urządzeń pozwala na uzyskanie ww. korzyści, przy jednoczesnej obniżce kosztów eksploatacji. Porównanie poszczególnych typów tłoczni znajduje się w poniższej tabeli: