Jak zmienić silnie zurbanizowaną, zabetonowaną przestrzeń w nowoczesne miasto-gąbkę? Budowa zbiorników retencyjnych jest jednym ze sposobów na osiągnięcie tego efektu i na racjonalne gospodarowanie wodą opadową. Jakie możliwości uzyskania dopłat na budowę zbiorników retencyjnych dla miast i gmin mają obecnie samorządy? Poznaj programy obowiązujące w 2023 roku.

Dlaczego potrzebne są nowe zbiorniki retencyjne na deszczówkę?

Potrzeba gromadzenia wody opadowej w zbiornikach retencyjnych wynika z warunków hydrologicznych w Polsce. Nasz kraj ma w porównaniu z innymi państwami europejskimi niewielkie zasoby wodne – zajmujemy pod tym względem 24. miejsce z 28 państw członkowskich wśród członków UE.

Obecnie w zbiornikach retencyjnych w Polsce magazynuje się ok. 4 mld m3 wody. To niewielka ilość – stanowi ona zaledwie 6,5% średniorocznego odpływu rzecznego. Docelowo powinno to być aż 15% przy uwzględnieniu warunków topograficznych, gęstości zaludnienia i stopnia zagospodarowania naszego kraju.

Zbiorniki retencyjne hydrozone

Aktualne możliwości uzyskania dopłat na budowę zbiorników retencyjnych dla miast i gmin

Osób odpowiedzialnych za kwestie środowiskowe w samorządach nie trzeba przekonywać o tym, że zbiorniki retencyjne w gminach i miastach są potrzebne. Ich obiekcje i wątpliwości biorą się z czegoś innego – budowa nawet niewielkiego zbiornika na wodę opadową to wydatek rzędu kilku milionów złotych. Taka kwota, zwłaszcza w czasie rosnącej inflacji i spadających wpływów z podatków, jest dla wielu samorządów trudna do udźwignięcia.

To główny powód, dla którego miasta i gminy poszukują możliwości pozyskania dofinansowań na budowę zbiorników retencyjnych. Obecnie można uzyskać środki na ten cel z jednego źródła – z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu”. Dopłata do zbiornika retencyjnego dla gmin i miast ma formę pożyczki.

Oto najważniejsze warunki programu „Adaptacja do zmian klimatu”:

  • pożyczkę można uzyskać na działania z zakresu zapobiegania powodziom i suszom, m.in. na rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, w tym na zbiorniki retencyjne;
  • program jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego (lub ich związków), a także dla spółek prawa handlowego, państwowych osób prawnych i spółdzielni mieszkaniowych;
  • pożyczka obejmuje do 100% kosztów kwalifikowanych;
  • łączny budżet programu wynosi 750 milionów złotych;
  • program obowiązuje do 30 września 2026 roku lub do wyczerpania środków.

 

Czy samorządy mogą skorzystać z funduszy UE na zbiorniki retencyjne? Obecnie nie ma takiej możliwości – programy obowiązujące w latach 2014–2020 już się zakończyły, a środki przewidziane na 2023 rok nie są jeszcze dostępne. Warto jednak trzymać rękę na pulsie. W ramach działania „Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu” będą dostępne unijne dofinansowania na zbiorniki retencyjne i inne zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi. Według informacji na stronie rządowej Funduszy Europejskich nabór wniosków ma się rozpocząć w lipcu 2023 roku.

 

Dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę

 

Gdzie budować zbiorniki na deszczówkę? Czy to możliwe w ścisłej zabudowie?

Zbiorniki retencyjne na wodę deszczową, podobnie jak inne elementy błękitno-zielonej infrastruktury (zielone dachy, nawierzchnie przepuszczalne czy rowy infiltracyjne) to jeden ze sposobów łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Na efekty ich działania nie trzeba czekać – dzięki gromadzeniu wody opadowej są w stanie natychmiast pomóc np. rolnikom borykającym się z problemem suszy. Takie zbiorniki okazują się potrzebne nie tylko na terenach wiejskich.

Umiejętne zarządzanie deszczówką jest szczególnie ważne w miastach. W ścisłej zabudowie nadmiar wody opadowej nie może swobodnie wnikać pod ziemię z uwagi na dużą ilość powierzchni pokrytej betonem i innymi nieprzepuszczalnymi materiałami. Zbiorniki retencyjne dla miast, w połączeniu z innymi rozwiązaniami z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, pozwalają rozwiązać ten problem. Takie konstrukcje najczęściej umieszcza się pod ziemią, dzięki czemu nie zaburzają one miejskiego krajobrazu. Mogą się jednak znajdować także na powierzchni – wówczas ich dach często pokrywa się zielenią, by zwiększyć retencję wody opadowej.

Zapytaj o produkt

Zbiorniki HYDROZONE Benefit – kompaktowe rozwiązania dla miast i gmin

Wodę opadową warto nie tylko gromadzić, lecz także efektywnie wykorzystywać. Taką możliwość zapewniają zbiorniki retencyjne HYDROZONE Benefit, wyposażone w systemy podczyszczania wody. Dzięki temu można używać jej do mycia ulic, przeprowadzania akcji gaśniczych czy nawadniania terenów zielonych – a to pozwala oszczędzać wodę wodociągową.

Zbiorniki HYDROZONE to nasze rozwiązanie stworzone z myślą o gęsto zabudowanych przestrzeniach. Ich kompaktowa konstrukcja i możliwość dostosowania do kształtu działki pozwala montować je również w ścisłej zabudowie. Co ważne, żelbetowe zbiorniki są wytrzymałe na obciążenia, dzięki czemu można swobodnie zagospodarować ich powierzchnię i wykorzystać ją do celów rekreacyjnych lub użytkowych.

Szukasz możliwości dofinansowania budowy zbiornika retencyjnego dla samorządu? Oprócz wyboru programu dotacji pomyśl także o rozwiązaniach, które wykorzystasz. Postaw na zbiornik HYDROZONE Benefit i zadbaj o dodatkowe oszczędności dla miasta lub gminy!

Zapisz się na newsletter button

Przeczytaj podobne artykuły

Zbiorniki retencyjne z oczyszczalnią hydrofitową HYDROZONE, czyli natura wspierana technologią

Przydomowe zbiorniki retencyjne – proekologiczne rozwiązanie z dotacją Ministerstwa Klimatu