Sprawna i efektywna infrastruktura wodno-ściekowa to nie tylko ogromne oszczędności dla instytucji, ale także dbałość o środowisko naturalne. Niestety na skutek nadmiernej eksploatacji systemów oraz urządzeń, a także przestarzałych rozwiązań narażone są one na potencjalne usterki, awarie, spadek wydajności, a nawet kosztowne katastrofy ekologiczne. Dodatkowo wiedza w zakresie najnowszych trendów i rozwiązań technologicznych w branży energii wodnej pozostawia wiele do życzenia. Jak zaradzić tym problemom?

 

Podstawą każdej nowej inwestycji czy modernizacji funkcjonujących rozwiązań jest odpowiednia identyfikacja potrzeb i wymagań oraz wiedza, w jaki sposób najlepiej im sprostać. Jak ją zdobyć? Rozwiązaniem mogą być usługi doradcze oferowane przez doświadczone i profesjonalne firmy zajmujące się systemami wodno-kanalizacyjnymi.

Dzięki profesjonalnemu doradztwu technologicznemu potencjalni inwestorzy uzyskają przede wszystkim dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu najnowszych rozwiązań oferowanych przez rynek. To także pomoc w wyborze odpowiedniego rozwiązania oraz nadzór i stały monitoring ujęć wody, sposobów jej magazynowania, dystrybucji czy procesów oczyszczania.

 

Doradztwo technologiczne zaczyna się od omówienia potrzeb inwestora

 

Doradztwo jako rozwiązanie dla inwestorów

Planując inwestycję w zakresie ochrony czy eksploatacji wód, musimy dokładanie przeanalizować dostępne możliwości. Nie jest to proste, ponieważ rynek oferuje coraz to nowsze i bardziej złożone rozwiązania.

Tymczasem eksperckie wsparcie w zakresie najnowszych trendów i rozwiązań technologicznych w branży wodnej pozwoli wybrać nie tylko najbardziej optymalny (czyli de facto, efektywny) system przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych, ale także umożliwi dobór odpowiednich urządzeń, takich jak zbiorniki retencyjne, pompownie, osadniki czy separatory.

Kompleksowa i wyczerpująca prezentacja rozwiązań pozwala na wypracowanie finalnej koncepcji, dopasowanej zarówno do potrzeb inwestora, jak i wymagań oraz warunków środowiska naturalnego. Obejmuje ona również badania analityczne wpływu inwestycji na środowisko czy lokalną społeczność.

Doradztwo technologiczne w branży wodnej to jednak przede wszystkim gwarancja sprawnego przeprowadzenia inwestycji na każdym jej etapie, począwszy od projektu, wyboru wykonawcy, realizacji prac czy wreszcie jej rozliczenia.

 

Doradztwo dla eksploatatorów urządzeń ochrony wód

Także wśród pracowników sektora wodno-kanalizacyjnego istnieje ogromna potrzeba doradztwa w zakresie optymalizacji procesów technologicznych. Dzięki niemu możemy znacząco podnieść efektywność pracy urządzeń, usprawnić system, ograniczyć bieżące koszty eksploatacji oraz znacząco zredukować ryzyko awarii.

 

Zastosowanie precyzyjnie dobranych rozwiązań pozwala ograniczyć bieżące koszty eksploatacji urządzeń

 

Podobnie jak w przypadku nowej inwestycji, także tutaj w ramach usług doradztwa technologicznego oferowany jest kompleksowy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, opracowania dotyczące rozwoju czy przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz pomoc w zakresie realizacji i rozliczania inwestycji.

 

Bieżący nadzór technologiczny

Prowadzenie bieżącego monitoringu i nadzoru technologicznego nad obiektami ochrony wód powinno obejmować serwis urządzeń, nadzór nad ich eksploatacją, ale także tworzenie i weryfikację projektów technologicznych wraz z opracowywaniem wytycznych dla niezbędnych remontów lub modernizacji. Regularny serwis oraz utrzymanie pozwalają uniknąć nie tylko kosztów związanych z potencjalnymi naprawami, ale również dłuższych przestojów oraz ich poważniejszych konsekwencji.

Eksploatacja nowoczesnych systemów wodnych, obiektów oraz urządzeń ochrony wód wymaga ponadto coraz wyższych kompetencji obsługującego je personelu. Dlatego też niezbędne są cykliczne szkolenia pracowników obsługi. Dzięki wsparciu technologicznemu wykwalifikowanej kadry inżynierów możliwe będzie nie tylko zadbanie o prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń, ale także bieżące identyfikowanie usterek i nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.

 

Wiedza oraz doświadczenie ekspertów

Podstawa każdego doradztwa technologicznego to przede wszystkim wiedza i profesjonalizm ludzi. Szukajmy wsparcia inżynierów posiadających wieloletnie doświadczenie przy nadzorze technologicznym. Ważne, by nie bali się trudnych, wymagających kreatywnego myślenia projektów, a do każdego rozwiązania podchodzili w sposób indywidualny.

To gwarancja nie tylko kompleksowej analizy najbardziej wymagających potrzeb, ale także zaproponowania rozwiązań, które przyniosą faktyczne, optymalne rezultaty. A na tym przecież najbardziej nam zależy!