Gwałtowny rozwój przemysłu, urbanizacja oraz rosnący konsumpcjonizm prowadzą do wzrostu ilości wytwarzanych ścieków. Magazynowane i transportowane w systemach kanalizacyjnych odpady stanowią jednak nie tylko zagrożenie dla zdrowia i środowiska, ale także generują niezwykle uciążliwe zapachy. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest montaż filtrów eliminujących odory i substancje toksyczne.

 

Proces oczyszczania ścieków i uciążliwe zapachy z kanalizacji

Aby wytłumaczyć działanie filtrów antydorowych, musimy przedstawić pokrótce proces oczyszczania ścieków. Jego początek stanowi zazwyczaj filtracja mechaniczna, w ramach której zanieczyszczenia stałe i płynne oddzielane są przy użyciu rozmaitych krat czy sit. Oczyszczanie mechaniczne odbywa się w osadniku wstępnym, gdzie wykorzystywany jest proces sedymentacji i flotacji osadu. Oczyszczanie biologiczne odbywa się natomiast w komorze reaktora ze stałym, zanurzonym złożem biologicznym, w wyniku czego następuje rozkład zanieczyszczeń na substancje bardziej przyjazne środowisku.

Niestety, każdy z etapów tego procesu może wiązać się z powstawaniem przykrych zapachów. Ich źródłem (oprócz oczyszczalni ścieków) są także przepompownie, separatory tłuszczów, studzienki kanalizacyjne, szamba czy komory zlewcze.

Co więcej, obecnie mamy coraz dłuższe przewody ciśnieniowe o coraz mniejszym przepływie. Tak rozbudowane instalacje kanalizacyjne skutkują długim czasem przetrzymywania ścieków w warunkach ograniczonego dostępu tlenu, a w efekcie ich zagniwaniem i zwiększoną odorowością systemów.

 

Węglowe filtry antyodorowe – rozwiązanie na zapachy z kanalizacji

Filtry antyodorowe są zwykle montowane tam, gdzie istnieje największe niebezpieczeństwo wydostawania się substancji o nieprzyjemnym zapachu. Najczęściej są to włazy prowadzące do zbiorników z zanieczyszczeniami czy odpowietrzenia.

Urządzenia tego typu wykorzystują właściwości węgla aktywowanego, który ma wysoką zdolność absorpcyjną. To właśnie on ogranicza do minimum uwalnianie się substancji wonnych i bezwonnych. Dodatkowo proces eliminacji zapachów wspomagany jest impregnatem zasadowym (chemisorpcja).

Węgiel aktywowany ma niezwykle porowatą strukturę, dzięki czemu powierzchnia, która styka się z substancjami unoszącymi się w powietrzu, jest wyjątkowo duża. Wpływa to zarówno na efektywność działania, jak i na żywotność samego filtra antyodorowego.

Filtry antyodorowe skutecznie hamują nieprzyjemne zapachy z kanalizacji

 

Filtry antyodorowe od Ecol-Unicon

Ecol-Unicon ma w swojej ofercie nowoczesne i wytrzymałe filtry podwłazowe oraz kominkowe należące do tzw. neutralizatorów pasywnych.

Przykładowo, w modelu KF kominek rurowy montowany jest na zbiorniku poprzez wsunięcie go w uprzednio osadzone w pokrywie przejście szczelne lub mufę. Z kolei wkłady kominkowe KFW w górnej części rury wyposażone są w pierścień z gumową uszczelką, który opiera się na obudowie kominka. W odróżnieniu od dwóch pierwszych modeli system EZK wyposażony jest w płytę umożliwiającą montaż za pomocą kotew.

Filtry kominkowe przeznaczone są głównie do pompowni i tłoczni ścieków, a także do przydomowych oczyszczalni.

W neuralizatorach podwłazowych ENPeco na cały system składa się (oprócz wkładu węglowego oraz neutralizatora) obudowa, podpórki, elementy mocowania, korki rozporowe, śruby, nakrętki oraz gwintowany pręt. Urządzenia podwłazowe montowane są w studniach rozprężnych i studzienkach kanalizacyjnych, systemach rozsączających oraz w zakładach przetwórstwa żywności.

Neutralizator aktywny ENA składa się natomiast ze zbiornika PEHD z użyciem węgla aktywnego, dmuchawy oraz systemu sterowania. W przeciwieństwie do urządzeń pasywnych zastosowany tutaj wkład nie filtruje mechanicznie, ale neutralizuje odory i substancje toksyczne przy wykorzystaniu reakcji chemisorpcji oraz adsorpcji.

 

Najważniejsze zalety filtrów antyodorowych Ecol-Unicon

Wszystkie modele wykonane są z materiałów o dużej odporności na długotrwały kontakt z substancjami agresywnymi występującymi pompowniach i oczyszczalniach.

Co ważne, zastosowane nowoczesne rozwiązania techniczne umożliwiają prostą, bezpieczną i samodzielną wymianę jedynie wkładu bez potrzeby zakupu nowego urządzenia, co znacząco obniża koszty eksploatacji.

Zainteresowani? Pełną ofertę filtrów antyodorowych znajdziecie naturalnie w Ecol-Shop! Chętnie doradzimy także w wyborze właściwego urządzenia do konkretnego obiektu i zapotrzebowania.