Nie da się ukryć, że gospodarka cyrkularna jest niesamowicie istotna. Dzięki niej możliwe staje się ponowne wykorzystanie tej samej wody wielokrotnie, korzystając z zamkniętego obiegu. Coraz częściej wdrażane są innowacje, które sprawiają, że gospodarowanie wodą staje się jeszcze bardziej efektywne. Wśród nich warto wyróżnić gospodarowanie celulozą z odzysku, wykorzystywanie biogazu czy ponowne użycie odseparowanego fosforu. 

 

Gospodarka wodna jest w dużej mierze skupiona na obiegu zamkniętym. W myśl jej założeń każda kropla jest bowiem wielokrotnie wykorzystywana. Po czasie ta sama woda wraca, na przykład w postaci deszczu, ponawiając cały cykl na nowo. Problemem okazują się jednak zanieczyszczenia, które przemieszczają się wraz z obiegającą wodą.

Mimo tego, że woda w dużym stopniu samodzielnie krąży wewnątrz ekosystemu, konieczne jest wsparcie tego procesu na poziomie niwelowania zanieczyszczeń oraz optymalizacji jego przebiegu. Bardzo ważna okazuje się tutaj taka współpraca między przedsiębiorstwami wodociągowymi, która prowadzi do wdrażania zmian o jak najbardziej pozytywnym oddziaływaniu na gospodarkę.

Tworzenie efektywnych partnerstw opartych na współpracy jest zatem kluczem do maksymalizacji efektywności obiegu wody. Niezwykle istotne staje się też wdrażanie innowacji z zakresu sposobów oczyszczania wody. A nie da się ukryć, że inspirujących pomysłów na zarządzanie gospodarką wodną pojawia się sporo.

 

Jednym z wyzwań gospodarki cyrkularnej jest odseparowywanie zanieczyszczeń

 

Odzysk celulozy, czyli sposób na drogi z recyklingu

Działania związane z odzyskiem celulozy są widoczne przede wszystkim w Holandii. Podczas oczyszczania ścieków odseparowywane są włókna papieru, które wykorzystywane są ponownie, głównie w budownictwie. Granulki papieru toaletowego z recyklingu można bowiem przetwarzać, odpowiednio utwardzać i w efekcie uzyskiwać surowiec sprawdzający się np. na drogach.

Ten opis to nie tylko teoretyczne, możliwe do wdrożenia zastosowanie odzyskanego włókna celulozowego. W prowincji Fryzja można z powodzeniem odnaleźć drogi ze zrecyklingowanego papieru. Wybrukowany jest także chociażby parking przy miejscowym zoo dla dzieci.

Utylizacja nieczystości zawierających celulozę jest na ogół bardzo kosztowna. Sposób z ponownym wykorzystaniem go jako surowca w przemyśle budowlanym pozwala stanowczo obniżyć ten koszt, dzięki możliwości wdrożenia oszczędności w innych obszarach, na pozostałych materiałach. Zyskuje także planeta – dzięki absolutnie ekologicznemu podejściu do problemu.

 

Wykorzystywanie biogazu

Nie od dziś wiadomo, że gaz ziemny jest surowcem, którego zasoby kiedyś się skończą. Warto więc zastanowić się, jakie inne substancje mogą go zastąpić, zachowując przy tym wszelkie niezbędne właściwości. Tym „czymś” może być biogaz uzyskiwany podczas oczyszczania ścieków.

Takie rozwiązanie jest stosowane między innymi w USA i Niemczech. Autorska koncepcja BioCat pozwala na przekształcanie pozostałości po oczyszczaniu wód w biogaz, z którego wyodrębniany jest wodór i woda w procesie elektrolizy. W taki sposób uzyskujemy ekologiczną energię, którą można efektywnie wykorzystać do innych celów.

Przy okazji elektrolizy można uzyskać także inny przydatny element – ciepło. Podczas procesu biometanizacji w celu rozpadu biogazu, generowane jest podgrzane powietrze, które można wykorzystać chociażby do podgrzania osadu w początkowych etapach fermentacji.

 

Fosfor zyskuje na znaczeniu

Wiele przedsiębiorstw zajmujących się oczyszczaniem wody stoi przed wyzwaniem, jakim jest eliminacja fosforu z wody. Jest to bowiem pierwiastek, który jest uważany za substancję zanieczyszczającą zbiorniki. Okazuje się jednak, że odseparowanie fosforu z wody może także przynieść korzyści.

 

Fosfor z powodzeniem można używać do nawożenia roślin

 

Mimo tego, że fosfor zanieczyszcza wodę, jest to także świetny materiał do nawożenia roślin. Wbrew pozorom, to właśnie on odpowiada za zmniejszanie spływu zanieczyszczeń do wody. Oprócz tego pozytywnie oddziałuje na zwiększanie plonów.

 

Działań będzie więcej!

Inicjatyw wpływających na efektywniejsze zarządzanie wodą oraz dbanie o środowisko będzie coraz więcej. Chociażby w Wielkiej Brytanii w listopadzie został przyjęty plan kryjący się pod nazwą Net Zero dążący do zerowej emisji dwutlenku węgla. Wiele elementów projektu opiera się o ponowne wykorzystanie zasobów wodnych.

Wśród takich działań można wyróżnić na przykład:

  • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ze słońca i wiatru w taki sposób, żeby generowały co najmniej 80% zapotrzebowania sektora wodnego na prąd,
  • Wytwarzanie większej ilości biogazu i wprowadzanie go do obiegu w postaci ogrzewania domów lub jako alternatywne paliwo w transporcie,
  • Wykorzystanie zaawansowanej fermentacji beztlenowej do oczyszczania ścieków.

Efektem pomyślnie wdrożonego planu ma być zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o miliony ton do końca 2030 roku.