Nowe technologie mają ogromny wpływ na rozwój wielu branż. Nie inaczej jest też w sektorze wodnym! Już teraz można zauważyć wiele zmian i usprawnień, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W tym wpisie przyjrzymy się przyszłości gospodarki wodnej i temu, co jeszcze może się zmienić w ciągu kolejnej dekady.

Specjaliści z International Water Association zestawili ze sobą kilka trendów, które mają szansę w znaczącym stopniu wpłynąć na branżę wodną w najbliższym dziesięcioleciu. Wiele z nich bazuje na rozwoju technologii cyfrowych, urbanizacji i zmianach klimatycznych. Jednocześnie są to scenariusze, które pozwalają odpowiedzieć na zwiększające się potrzeby klientów i partnerów biznesowych.

 

Ochrona przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi

Zmiany klimatu są zauważalne w wielu miejscach, ale ich skutki mają szczególne znaczenie w sektorze wodnym. Dotyczą bowiem zmiany poziomu wód, częstotliwości występowania powodzi czy pożarów. Przed nami stoją wyzwania związane z tym, co można zrobić, by negatywne efekty były jak najmniej odczuwalne.

Jednym z pomysłów jest tworzenie konstrukcji inżynieryjnych pozwalających zahamować rozprzestrzenianie pojawiających się zjawisk. Mogą to być m.in. wały morskie, przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe.

Szczególne znaczenie w tym aspekcie mają technologie, które pozwalają określać i przewidywać niechciane sytuacje – by móc im zawczasu przeciwdziałać. Połączenie infrastruktury i odpowiednich systemów pozwoliłoby skutecznie i, co ważne, automatycznie zapobiegać powodziom czy pożarom nawet przed ich wystąpieniem.

 

W ciągu najbliższych lat stanowczo łatwiejsze stanie się zapobieganie powodziom

 

Ochrona produkcji rolnej

Według ONZ, w 2050 roku światowa populacja osiągnie ponad dziewięć miliardów osób. Szacuje się, że aby zapewnić wszystkim wystarczającą ilość żywności, należy zwiększyć jej produkcję nawet o blisko 70%! Wiąże się to z koniecznością rozszerzenia i zintensyfikowania prac związanych z uprawą roślin nadających się do spożycia.

Jest to także związane z rozszerzaniem ilości gruntów, które są przeznaczane pod uprawę. Te zaś wymagają rozległego i bardziej wydajnego nawadniania tworzonych plantacji. Może się to okazać jednym z największych wyzwań najbliższej dekady.

Konieczne jest zatem opracowanie systemu wodnego, który będzie sterowany w zależności od warunków atmosferycznych oraz potrzeb danego gatunku roślin. Idealne do automatyzacji stają się zrównoważone, wydajne systemy nawadniania. Powinny być one wyposażone w czujniki kontrolne analizujące wilgotność gleby, a także systemy przewidywania prawdopodobieństwa wystąpienia opadów.

Istotne staną się również systemy wczesnego ostrzegania przed powodziami. W przypadku wykrycia zagrożenia, możliwe stałoby się zapobieganie skutkom. Pozwoli to skutecznie ochronić uprawianą roślinność. Zapobiegnie to stratom, spowodowanym między innymi przez zmiany warunków atmosferycznych.

 

Jednym z wyzwań najbliższej dekady będzie zapewnienie większej ilości pożywienia

 

Efektywniejsze wykorzystywanie ścieków

Woda przechodzi cykl pozwalający na wielokrotne użycie tego samego surowca. Okazuje się jednak, że wiele substancji usuwanych ze ścieków można wykorzystać efektywniej, niż do tej pory się wydawało!

Sporo zanieczyszczonych wód zawiera w sobie osady, w których skład wchodzą azoty, fosfory i inne cenne składniki. W obecnym modelu oczyszczania są one najczęściej odseparowywane i usuwane. Ich ponowne użycie jest jednak możliwe! Konieczne jest więc przemyślenie sposobów zarządzania ściekami i składników, które można z nich wydobyć.

 

Inteligentne rozwiązania zyskują na znaczeniu

Jakość infrastruktury wodnej mogą poprawić wszelkie inteligentne systemy zarządzania. Pozwalają one zwiększyć wydajność pracy przy jednoczesnej analizie danych. Wpływa to nie tylko na usprawnienie działania infrastruktury wodnej, ale także na minimalizowanie strat związanych z oddziaływaniem otoczenia.

Inteligentne, kompleksowe sieci wodno-kanalizacyjne pozwalają instytucjom z sektora wodnego na poprawę wydajności i usprawnienie obsługi klienta. Jednocześnie umożliwiają monitorowanie działania całej sieci i dają szansę na reagowanie w trybie zdalnym w przypadku pojawienia się nieprawidłowości.

 

Inteligentne rozwiązania pozwalające na zarządzanie infrastrukturą bardzo ułatwiają pracę

 

Przyszłość zbliża się wielkimi krokami!

Już teraz możemy skorzystać jednak z wielu rozwiązań, które optymalizują pracę obiektów ochrony wód. Do dyspozycji mamy sprawdzone systemy zarządzania infrastrukturą, a nawet automatycznego reagowania i powiadamiania o występujących zmianach w działaniu czy pojawiających się usterkach.

Jednym z takich rozwiązań jest BUMERANG Smart, który z powodzeniem może być stosowany w wielu urządzeniach powiązanych z gospodarką wodną. To innowacyjne oprogramowanie, które w inteligentny sposób monitoruje i ułatwia zarządzanie przepływem wody, jej obróbką czy wykorzystywaniem przez urządzenia połączone w ramach danego obiektu.

BUMERANG Smart to także usługa pozwalająca na powiadamianie użytkownika w przypadku zmian wymagających uwagi człowieka. Umożliwia też automatyczne współdziałanie ze sobą wielu elementów infrastruktury oraz zlecanie napraw bezpośrednio firmom serwisowym, takim jak Ecol-Serwis. Więcej o systemie BUMERANG Smart przeczytacie na tej stronie.