Za sprawą mórz i oceanów, które stanowią ponad 70% powierzchni, Ziemia nazywana jest błękitną planetą. Mogłoby to sugerować, że wody mamy tu pod dostatkiem. Nic bardziej mylnego. Tylko % zasobów to woda słodka, z czego jej 70% stanowią lodowce. W rzeczywistości niespełna 1% zasobów wodnych nadaje się do picia. Mając na uwadze tak skromne zasoby niezwykle ważna jest edukacja w tym obszarze, najlepiej już od najmłodszych lat.

 

Alarmujący problem wodny!

Dla większości z nas swobodny dostęp do wody pitnej jest czymś oczywistym. Każdego dnia bezmyślnie zużywamy jej olbrzymie ilości. Tymczasem jedna ósma mieszkańców naszej planety cierpi z powodu jej braku oraz chorób związanych ze spożywaniem wody niezdatnej do spożycia.

Zapotrzebowanie na wodę rośnie w ogromnym tempie, jest nas bowiem coraz więcej. Ziemię zamieszkuje już prawie 7 miliardów ludzi, a prognozy wskazują, że w 2050 roku liczba ta przekroczy 9 miliardów. Wzrost zapotrzebowania na wodę wynika też ze zmiany standardu życia, zmian w konsumpcji żywności i produkcji energii.

Szacuje się, że do 2025 r. około 1/3 ludzkości może mieć problem z dostępem do wystarczającej ilości wody pitnej, a w 2050 r. jej zasoby mogą całkowicie się wyczerpać!

 

Zapotrzebowanie na wodę rośnie w ogromnym tempie, do 2050 jej zasoby mogą się jednak wyczerpać

 

Przyjemność i edukacja w jednym

Biorąc pod uwagę ograniczone zasoby oraz rosnące zapotrzebowanie na wodę, ważna jest intensyfikacja działań propagujących edukację w tym zakresie. Jednym z takich pomysłów jest koncepcja edukacyjnych parków wodnych Hydrofun.

To projekt, który polega na stworzeniu przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej, w której najmłodsi mogą w przystępny, a przede wszystkim atrakcyjny sposób zapoznać się z zagadnieniami, takimi jak retencja czy wykorzystanie wody opadowej, a także poznać niektóre z urządzeń hydrotechnicznych.

Wykorzystanie w projekcie retencjonowanej wody deszczowej podnosi walory edukacyjne i pomaga rozwijać postawy proekologiczne. Moduły edukacyjne zostały tak zaprojektowane, aby były interesujące dla każdej grupy wiekowej.

Układ technologiczny Hydrofun stanowi połączenie podziemnych zbiorników retencyjnych i urządzeń do utrzymania odpowiedniej jakości wody oraz na powierzchni kanałów łączących poszczególne urządzenia i niecki retencyjne.

Ze względów technologicznych przystosowany jest do użytkowania w okresie wiosenno-letnim. Poza tym okresem nie jest zasilany wodą, ale nie wymaga demontażu.

 

Hydrofun to koncepcja parku wodnego łączącego przyjemność z edukacją na temat racjonalnej gospodarki wodnej

 

Sposób na retencję wody

Taki park to nie tylko świetna zabawa, ale i sposób na zagospodarowanie wód deszczowych i zmniejszenie odpływu wód powierzchniowych w celu ochrony i odbudowy zasobów wodnych.

Projekt idealnie wkomponuje się w zielone przestrzenie miejskie czy tereny rekreacyjne. To także atrakcyjna propozycja dla nowoczesnych osiedli mieszkaniowych czy szkół.

Zmiany klimatyczne, w tym pojawiające się zwłaszcza w ostatnich latach okresy suszy i następujące po nich gwałtowne deszcze, podnoszą znaczenie małej retencji, a park wodny to doskonały sposób na jej zwiększenie na terenach zurbanizowanych.