W naszych wodnych podróżach byliśmy już w Afryce oraz na Sri Lance. Tym razem w poszukiwaniu innowacji lądujemy w Indiach. Przyjrzyjmy się temu, jak ogromne znaczenie w zapobieganiu skutkom negatywnych zmian środowiska wodnego może mieć dostęp do danych.

 

Co zmotywowało Indie do zmian?

W 2018 roku w Indiach pojawiły się potężne problemy z dostępem do wody. Sytuacja była na tyle poważna, że w niektórych rejonach ten cenny surowiec trzeba było przewozić na odległości przekraczające 200 kilometrów! Szacuje się, że aż 2/3 mieszkańców Indii jest podatnych na suszę, co przekłada się na braki w wodzie dla nawet 150 milionów osób.

Z drugiej strony, część terenów Indii zmaga się z częstymi powodziami. Ulewne deszcze występujące krótkich odstępach czasu skutecznie utrudniają codzienne funkcjonowanie. W związku z tak bardzo różną sytuacją poszczególnych obszarów jednego państwa, władze musiały podjąć stanowcze kroki, które zneutralizowałyby ogrom strat wywołanych zarówno suszami, jak i powodziami.

 

Dostępność wody na osobę ciągle spada

Jeszcze w 1950 roku na jednego obywatela Indii przypadało około 4000 metrów sześciennych wody. W tym momencie ta wartość spadła nawet czterokrotnie. Powodem jest między innymi nadmierna eksploatacja złóż podziemnych. Nie bez znaczenia jest też to, że wiele rzek kończy swój bieg jeszcze zanim dopłyną do morza.

 

Z powodu suszy część rzek kończy swój bieg zanim dotrze do morza

 

Problemem Indii był także brak dostępu do jakiegokolwiek systemu, który pozwalałby w efektywny sposób zarządzać posiadanymi zasobami. Brakowało wiedzy i technologii, która ułatwiłaby kontrolowanie wody, eliminując tym samym część negatywnych zjawisk.

 

Czy dane coś zmienią?

Eksperci zgodnie twierdzą, że nie da się zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć. Kluczem do efektywnego zarządzania są więc dane, które można uzyskać. Zasada ta znajduje zastosowanie nie tylko w biznesie, ale także w gospodarce wodnej. I jak się okazuje – ma ogromne znaczenie!

Aby móc zrozumieć i efektywnie zarządzać posiadanymi zasobami, na początek niezbędne było zdobycie wiedzy na temat tego, gdzie i w jakich ilościach ulokowana jest woda. Dopiero mając taką informację, możliwe stało się oszacowanie zapotrzebowania różnych sektorów z uwzględnieniem możliwości eksploatacji każdego ze złóż.

Władze Indii za cel postawiły sobie rzetelne informowanie mieszkańców na temat bieżącego stanu wód. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu technologii – zarówno specjalnych czujników zamontowanych na wielu obiektach wodnych, jak i systemów ułatwiających analizę i interpretację pozyskiwanych danych. Powstała też dedykowana strona internetowa, na której znaleźć można informacje na temat stanu wód w kraju w czasie rzeczywistym, jak również przeglądać dane historyczne.

 

Wyzwanie – zebranie danych w jednym miejscu

Jeśli przyjrzeć się bliżej infrastrukturze wodnej w Indiach można zauważyć, że już wcześniej wykorzystywano tutaj systemy zbierające podstawowe informacje na temat wód. Problemem okazało się jednak to, że każdy z obiektów stosował własne technologie z dedykowanymi formatami danych, których nie można było łatwo eksportować i łączyć w jedną całość.

 

Jednym z kluczowych wyzwań jest zebranie danych w jednym miejscu

 

Inną trudnością był fakt, iż poszczególne obiekty nie chciały dzielić się danymi na temat swoich zasobów. Dopiero po wprowadzeniu ogólnego systemu z ujednoliconym sposobem zbierania i analizowania danych, możliwe było przeglądanie kompletnych informacji o stanie infrastruktury wodnej.

Ujednolicenie formatów to nie tylko wygoda dla przeglądających dane. To także zwiększone możliwości wynikające z opcji porównania informacji z wielu obiektów jednocześnie. Dzięki podglądowi rzeczywistego stanu wód coraz łatwiejsze staje się analizowanie zmian oraz przewidywanie powodzi.

Mając dostęp do takich danych, można szybko reagować. Odpowiednie działania przyczyniają się do stworzenia możliwości kumulowania wody, przeciwdziałając tym samym skutkom powodzi. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy mamy informacje na temat bieżącego stanu wód.

 

Indie mają nadzieję na więcej!

To dopiero początek drogi Indii do stworzenia nowoczesnej infrastruktury wodnej. Stopniowo powiększają się obszary stosowania nowych technologii, a używane systemy są ulepszane.

Nie bez znaczenia okazuje się tu rozwój sztucznej inteligencji. Dzięki jej implementacji realne staje się automatyczne podejmowanie decyzji na podstawie dostępnych informacji. Eliminuje to konieczność angażowania człowieka w każdą najdrobniejszą czynność – wiele z nich może stać się „samoistnie”.

Nowym celem Indii jest stworzenie jak najbardziej wydajnej i efektywnej w działaniu infrastruktury wodnej. Ma być ona nowoczesna i umożliwiać przeglądanie danych w każdym miejscu i czasie. Władze dążą do tego, żeby zrównoważona gospodarka pozwalała zaspokoić bieżące potrzeby, ale także zadbać o przyszłość i możliwości eksploatacji złóż przez kolejne pokolenia.

 

Jak zarządzanie danymi wygląda w Polsce?

Nie musimy daleko szukać w poszukiwaniu podobnych rozwiązań. Kilka rozwiązań wartych uwagi możemy znaleźć, patrząc chociażby na Gdańsk. Podobnie jak w Indiach, zastosowano tam technologie pozwalające na monitorowanie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym. Wszelkie informacje dostępne są w każdym momencie na dedykowanej stronie internetowej.

 

Gdańsk jest jednym z miast gdzie możliwe jest bieżące monitorowanie stanu wód

 

Stworzona infrastruktura pozwala na efektywne zarządzanie wodami opadowymi i przeciwdziałanie powodziom w przypadku ulew. System składa się z ponad 20 automatycznych stacji opadowych i przeszło 70 stacji pomiarów stanów wody na zbiornikach retencyjnych. Zastosowanie takiego „zestawu” pozwala na analizowanie wód w różnych regonach miasta, a także zarządzanie wodą w najbardziej opłacalny sposób.

Jednym z systemów umożliwiających taki monitoring jest Bumerang Smart. W jego skład wchodzą zestawy czujników pozwalające na kontrolowanie sytuacji wód w czasie rzeczywistym. Wszelkie zbierane dane przesyłane są za pomocą sieci GSM do użytkowników danego obiektu, możliwe jest także zbieranie informacji z kilku zbiorników jednocześnie.

Więcej na temat systemów Bumerang Smart przeczytacie na tej stronie.