Kontynuujemy podróże w poszukiwaniu dobrych praktyk efektywnego zarządzania gospodarką wodną. Tym razem lądujemy w Azji Środkowej, gdzie szybki wzrost liczby ludności i ciągłe zmiany klimatyczne wymusiły podjęcie stanowczych działań. Działań, w które zaangażowane będą nie tylko władze, ale także całe społeczeństwo.

Azja potrzebuje zmian!

Bolączką Azji Środkowej jest mało efektywne wykorzystywanie zasobów wodnych. Na obszarach, gdzie w głównej mierze uprawiane jest rolnictwo, niezbędne okazują się ogromne ilości wody. Nawadnianie każdego pola z osobna jest jednak niesamowicie czasochłonne i pochłania wiele energii.

Nie da się ukryć, że woda i energia elektryczna mają w takim przypadku wiele powiązań. Tylko z pomocą elektryczności możliwe staje się bowiem doprowadzenie wód na tereny, na których ich brakuje. Wymaga to jednak współpracy między dwoma systemami, co zazwyczaj sprowadza się do konieczności wprowadzenia modernizacji obu infrastruktur.

 

22 miliony mieszkańców Azji środkowej nie ma dostępu do wody

Trudno w to uwierzyć, ale to prawda! 22 miliony, czyli praktycznie jedna trzecia ludności Azji Środkowej nie ma dostępu do wody. A jeśli nawet w jakimś stopniu jest ona osiągalna, to okazuje się niezdatna do spożycia czy zastosowania nawet do mycia lub podlewania upraw. Tak ciężka sytuacja ma miejsce głównie na obszarach wiejskich.

 

Wiele osób w Azji Środkowej dalej nie ma dostępu do bezpiecznej wody

 

Brak dostępu do bezpiecznej wody jest spowodowany przez niedostatecznie rozwiniętą sieć kanalizacyjną. W wielu miejscach koszty naprawy odcinków infrastruktury, które uległy awarii, są zbyt wysokie. Zazwyczaj modernizacja staje się nieopłacalna i, w ocenie wielu osób, straty mieszkańców na obszarach pozbawionych wody są niższe od kosztów wdrożenia jakichkolwiek zmian.

Trzeba jednak zauważyć, że zapotrzebowanie na wodę nieustannie wzrasta. Wraz z rozwojem technologicznym oraz następującymi zmianami klimatycznymi, zwiększa się potrzeba dostępu do bieżącej, czystej wody.

 

Słaba sieć wodna przyczyną wielu problemów

Brak odpowiedniej infrastruktury wodnej staje się niebezpieczny dla ludzi. Z tego powodu można zauważyć nie tylko susze na obszarach odciętych od wody, ale także powodzie. Obszary bez dobrej sieci kanalizacyjnej są zalewane niezdatną do spożycia wodą, powodując zniszczenia budynków i upraw.

Zarówno susze, jak i powodzie negatywnie odbijają się na gospodarce Azji Środkowej. W dłuższej perspektywie straty stają się bardzo duże. Aby poprawić sytuację, potrzeba stanowczych zmian. Konieczne jest wdrożenie systemów pozwalających na prognozowanie, zapobieganie, a także szybkie reagowanie na zmieniające się warunki atmosferyczne.

 

Z pomocą przychodzi Bank Światowy

W 2019 roku powstał Program Wodno-Energetyczny Azji Środkowej (CAWEP). W jego realizację w głównej mierze zaangażowany jest Bank Światowy. Celem projektu jest wzmocnienie istniejących systemów wodno-kanalizacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców. Najważniejszym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa wodnego i energetycznego na poziomie regionalnym.

Program obejmuje przede wszystkim takie kraje jak Kazachstan, Republikę Kirgiską, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan oraz Afganistan. Wśród działań wspieranych przez Bank Światowy, można znaleźć regionalne dyskusje, wymianę wiedzy pomiędzy ekspertami oraz środowiskiem akademickim i osobami decyzyjnymi.

 

Wdrażanie zmian należy zacząć od uświadomienia i rozmów ze społecznością

 

Do końca 2020 roku mają zostać zakończone wszelkie rozmowy na temat możliwych kierunków rozwoju. Zostaną zebrane wszelkie uwagi i najbardziej istotne elementy, na które należy zwrócić uwagę. Szczególnie istotne będą wszelkie sugestie w kontekście zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wodno-energetycznego. Rekomendacje wraz z planem konkretnych działań zostaną przekazane biorącym udział w programie regionom na początku przyszłego roku.

Już teraz podjęto drobne kroki w kierunku wdrażania zmian. Między innymi, odbyły się konferencje w Uzbekistanie i Kazachstanie ze społecznością lokalną. Powstał projekt „Solution for Water” stworzony w celu usprawnienia współpracy między krajami, zainwestowano także w systemy poprawiające monitorowanie i prognozowanie zmian atmosferycznych. A to dopiero początek – podobnych inicjatyw w nadchodzących miesiącach będzie coraz więcej!