Nowe technologie znajdują zastosowanie w coraz większej liczbie obszarów życia codziennego. Jak przekonywał Grzegorz Boguś podczas tegorocznej konferencji Stormwater Poland, szczególnie korzystne dla człowieka i środowiska naturalnego jest jednak implementacja nowoczesnych rozwiązań w sektorze zarządzania gospodarką wodną. Postanowiliśmy zebrać najważniejsze wnioski z jego wystąpienia! 

 

Woda najcenniejszym zasobem na ziemi

Wiele osób myśląc o zasobach, od razu przed oczami ma surowce energetyczne, chemiczne i skalne. Bardzo niedocenianym rodzajem zasobu jest natomiast woda, której znaczenie dla każdego z nas jest absolutnie niepodważalne. Warto więc zastanowić się, co można zrobić, aby płynący z wody potencjał wykorzystywać w jak najwyższym stopniu.

Tu z pomocą przychodzą nowe technologie. Mając dostęp do urządzeń, które monitorują przepływy czy opady, jesteśmy w stanie dostosować działanie urządzeń wykorzystywanych w cyklu obiegu wody. Łącząc to z możliwością informowania o pojawiających się awariach i nieprawidłowościach działania, możliwe jest kompleksowe podejście do zarządzania wodnym ekosystemem.

woda zasób cenny ziemia retencja

Woda jest najcenniejszym, a często niedocenianym zasobem ziemi

 

Jak inteligentnie zarządzać wodą w mieście?

Szwajcarski uczony Robert Horbaty stworzył swego czasu definicję prawdziwie inteligentnego miasta. To miejsce, które oferuje mieszkańcom maksymalną jakość życia przy jednoczesnym minimalnym wykorzystaniu zasobów – dzięki odpowiedniej kombinacji systemów infrastrukturalnych. Istotne więc jest więc nie tylko sprawne zarządzanie posiadanymi zasobami. Kluczowe jest zachowanie równowagi i minimalnego oddziaływania na środowisko naturalne.

 

Jak gospodarować wodą opadową?

Jednym z większych wyzwań jest gospodarowanie wodą opadową. W procesie zrównoważonego, a przy tym efektywnego zarządzania retencją można wyróżnić 6 kroków:

  • Posiadanie wiedzy na temat tego, ile opadów występuje w danym mieście, do czego przydatny staje się system PANDa,
  • Zagospodarowanie wody z uwzględnieniem informacji na temat tego, jak pada i spływa deszcz,
  • Dokonywanie inwentaryzacji pojemności obiektów retencyjnych i szybkie reagowanie na zmiany,
  • Prognozowanie pogody i zbliżających się opadów,
  • Zbieranie danych opadowych za pomocą deszczomierzy,
  • Inteligentne zarządzanie wodami opadowymi z użyciem systemów teleinformatycznych, na przykład Bumerang SMART.

 

Bumerang SMART na samym szczycie inteligentnej retencji

Tworząc piramidę inteligentnej retencji wody opadowej, u podstaw możemy znaleźć wszelkie obiekty kumulujące deszcz. Wyżej są urządzenia pozwalające na pomiary (na przykład deszczomierze i sondy) oraz oprogramowanie zbierające dane, analizujące zmiany i przewidujące co będzie działo się w najbliższej przyszłości.

Na szczycie znajdują się urządzenia i systemy, które pozwalają na kompleksowe zarządzanie obiektami z podstawy piramidy inteligentnej retencji. W tym celu wykorzystywane są dane zbierane i analizowane na środkowych poziomach całego ekosystemu. Takim rozwiązaniem może być Bumerang SMART.

 

Bumerang SMART w praktyce

Praktyczne zastosowanie opisywanych możliwości systemu Bumerang SMART już teraz możemy obserwować w kilku polskich miastach. Przykładowo, w 2020 roku wprowadzano go w Rzeszowie, pozwalając na inteligentne, automatyczne zarządzanie retencją. Jego działanie jest oparte na pobieranych w czasie rzeczywistym prognozach pogodowych dla danego obszaru. W razie przewidywanych zwiększonych opadów aktywowany zostaje tryb aktywnej pracy urządzeń.

Od początku wystąpienia opadów deszczu włączany jest proces gromadzenia wody. Będzie on aktywny aż do momentu osiągnięcia maksymalnego napełnienia posiadanych zbiorników retencyjnych, a nadmiar jest odprowadzany do kanalizacji poprzez automatyczne otwarcie zasuw. Najbardziej istotne jest jednak to, że skumulowana woda w zbiornikach może być wykorzystywana w późniejszym czasie, na przykład w okresie bezdeszczowym. Specjalnie przystosowane beczkowozy pobierają ją, a następnie dystrybuują, na przykład podczas podlewania roślinności miejskiej czy mycia powierzchni ulic.

W trakcie przechowywania wody w zbiornikach retencyjnych jest ona stale monitorowana pod kątem utrzymania wysokiej jakości i eliminowania pojawiających się zanieczyszczeń. W przypadku wykrycia niskiej jakości zebranej deszczówki jest odprowadzana ze zbiorników. System wykrywa także zanieczyszczenia dostające się do zbiorników podczas deszczu. Szczególnie wnikliwie badany jest poziom substancji ropopochodnych w wodzie.

Podobne rozwiązania są wdrażane także w innych miastach. Przykładowo w Starogardzie Gdańskim zastosowano system Bumerang SMART na otwartym zbiorniku retencyjnym, wraz z niezbędnymi czujnikami do zarządzania, prognozowania i monitorowania jakości wody. Kolejny projekt realizowany jest w Chojnicach, gdzie także powstaje inteligentny system zarządzania otwartym zbiornikiem retencyjnym.

Artykuł powstał na bazie prezentacji Grzegorza Bogusia podczas konferencji Stormwater Poland 2021. Całą transmisję obejrzycie na tej stronie.