Dobry separator tłuszczu w hotelu, restauracji czy innym zakładzie gastronomicznym pozwala uniknąć problemu z odprowadzaniem ścieków do kanalizacji. Takie urządzenie nie będzie jednak działać prawidłowo, jeśli nie zadbasz o regularną konserwację. Jak często powinno się przeprowadzać czyszczenie separatora tłuszczu w gastronomii? Po czym poznać, że separator wymaga konserwacji?

 

Do czego wykorzystuje się separatory tłuszczu w gastronomii?

Separatory tłuszczu to urządzenia, które chronią sieć kanalizacyjną przed przedostawaniem się do niej szkodliwych substancji. Ma to szczególne znaczenie w gastronomii, gdzie do odpływów w zlewozmywakach czy zmywarkach trafiają często tłuste resztki pożywienia. Nie da się tego uniknąć nawet przy dokładnym czyszczeniu talerzy.

Drobinki tłuszczu są kłopotliwym odpadem przede wszystkim dlatego, że nie mieszają się z wodą i tworzą osad na elementach instalacji kanalizacyjnej. Gdy wraz ze ściekami przedostają się na zewnątrz, gdzie panują niskie temperatury, mogą zastygać i zatykać rury.

Korzystanie z separatora tłuszczu w zakładzie gastronomicznym pozwala tego uniknąć. Takie urządzenie skutecznie oddziela tłuste substancje od wody i znajdującej się w niej zawiesin. Lżejszy od wody tłuszcz unosi się wówczas na powierzchni, skąd może zostać bezpiecznie usunięty.

 

Dlaczego regularne czyszczenie gastronomicznego separatora tłuszczu jest tak ważne?

Przede wszystkim – ze względu na przepisy. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nakłada na właścicieli zakładów gastronomicznych obowiązek nie tylko posiadania separatora tłuszczu, lecz także dbania o jego prawidłową eksploatację. Oznacza to, że urządzenie powinno być regularnie czyszczone, konserwowane, a w razie awarii – niezwłocznie naprawiane.

O separator tłuszczu w gastronomii warto jednak dbać nie tylko dlatego, że wymagają tego przepisy. Czyszczenie separatora polegające na usuwaniu nagromadzonego tłuszczu pozwala zachować w dobrym stanie technicznym zarówno samo urządzenie, jak i instalację kanalizacyjną. Możesz w ten sposób uniknąć zarastania rur resztkami tłuszczu, a także, dzięki pozbyciu się kwasów tłuszczowych, korodowania i niszczenia żeliwnych oraz stalowych elementów.

 

Co może się stać, gdy nie będziesz odpowiednio dbać o stan separatora tłuszczu?

Zgodnie z przepisami czyszczenie separatora tłuszczu w gastronomii powinno być odpowiednio udokumentowane. Firma, która wykonuje prace, musi sporządzić protokół, a właściciel hotelu czy restauracji jest zobowiązany udostępnić go w razie kontroli sanepidu. Jeśli okaże się, że separator nie był regularnie czyszczony, kontrolerzy mogą nałożyć na firmę karę pieniężną.

Nawet jeśli uda się uniknąć kontroli, nie oznacza to braku problemów wynikających ze złego stanu separatora tłuszczu. Jeśli urządzenie nie jest regularnie czyszczone, przestanie w końcu działać prawidłowo. Skuteczność oczyszczania ścieków stopniowo się obniża, a to wpływa negatywnie na czystość elementów instalacji kanalizacyjnej.

Ograniczanie częstotliwości czyszczenia separatora tłuszczu może się wydawać oszczędnym rozwiązaniem. Jest to jednak tylko pozorne – w rzeczywistości właściciel restauracji czy hotelu może być wówczas narażony na wyższe koszty związane z naprawą lub wymianą urządzenia. Takie podejście zdecydowanie się nie opłaca!

 

Jak często czyścić separator tłuszczu?

To, jaka powinna być częstotliwość czyszczenia separatorów tłuszczu w gastronomii, określa dokładnie norma PN EN 1825-2. Zaleca się w niej kontrolowanie stanu urządzenia i usuwanie zanieczyszczeń co najmniej raz w miesiącu.

W praktyce może to jednak nie wystarczyć. W wielu zakładach gastronomicznych czyszczenie przeprowadza się co 14 dni – i jest to znacznie bezpieczniejsze niż wykonywanie takich prac rzadziej.

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak często powinno się czyścić separator tłuszczu. Wszystko zależy od warunków w danym obiekcie, przede wszystkim od ilości produkowanych ścieków oraz ich składu.

 

Monitoring SMARTSEP – pełna kontrola stanu separatora tłuszczu

Z racji tego, że separatory tłuszczu są umieszczane w trudno dostępnych miejscach, bieżąca kontrola ich stanu na własną rękę jest praktycznie niemożliwa. Jak poradzić sobie z tym problemem?

Rozwiązaniem stają się urządzenia SMARTSEP, służące do monitorowania gastronomicznych separatorów tłuszczu. W ramach monitoringu zbierane są dane na temat grubości warstwy osadów i poziomu tłuszczów. W ten sposób możesz na bieżąco kontrolować stan separatora, także zdalnie, za pomocą komputera czy telefonu komórkowego.

Monitorowanie to tylko jedna z funkcji SMARTSTEP. Dzięki podłączeniu urządzenia do separatora tłuszczu w zakładzie gastronomicznym zyskujesz również:

  • łatwiejsze planowanie czyszczenia separatora – taką możliwość zapewni system alarmów informujący o przepełnieniu;
  • możliwość szybkiego reagowania w razie awarii – urządzenie powiadamia o zdarzeniu za pomocą alarmów optycznych i akustycznych;
  • efektywne zarządzanie – dane ze SMARTSTEP ułatwią ustalanie harmonogramu planowych konserwacji i prac serwisowych;
  • bezpieczeństwo – monitoring ograniczy ryzyko przedostawania się szkodliwych substancji do środowiska;
  • optymalizację kosztów – za sprawą czyszczenia separatorów dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne, urządzenia dłużej zachowują sprawność.

Regularne czyszczenie separatora tłuszczu? Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom nie musisz o nim pamiętać – urządzenie SMARTSTEP zrobi to za Ciebie!

 

monitoring smartsep

 

Dowiedz się więcej – sprawdź jak monitorować urządzenia zdalnie:

Nowość w naszej ofercie – monitoring do separatorów SMARTSEP zamiast instalacji alarmowych

Intensywne kontrole restauracji i hoteli. Jak uniknąć kar za złą eksploatację separatorów tłuszczu?