Lipiec tuż tuż…

Zazwyczaj ten miesiąc kojarzy nam się z początkiem okresów urlopowych, wyjść na plażę i wypoczynkiem. Niestety patrząc historycznie, w Gdańsku lipiec to również okres który niesie za sobą powodzie, podtopienia i ulewne opady deszczu.

Miasto Gdańsk posiada rozdzielczy system kanalizacji. Dodatkowo charakteryzuje je specyficzne położenie w trzech strefach wysokościowych – od terenów depresyjnych po wysoczyzny. Liczne potoki o charakterze górskim, oraz położenie nad Zatoką Gdańską mają również bezpośredni wpływ na potencjalne zagrożenia powodziowe dla miasta.

Powódź błyskawiczna –  Lipiec 2001

W kartkach kalendarza, 9 lipca jest oznaczony jako rocznica jednej z największych powodzi jaka dotknęła miasto Gdańsk w jego historii. Skala poziomu opadów była niespotykana od ponad 50 lat. Podczas ulewy która trwała nieco ponad 8 godzin spadło 127,7 mm wody na metr kwadratowy. Dla porównania jest to wartość dwukrotnie większa niż wynosi dla Gdańska średni miesięczny opad w lipcu ( 68mm/m2).

Straty w infrastrukturze miasta były wyszacowane na około 200 mln zł i jest to kwota nie obejmująca straty poniesione przez mieszkańców. Powodzią zostało dotkniętych około 300 rodzin, a około 5 tys. osób otrzymało tzw. „kartę powodzianina” która uprawniała do pomocy socjalnej.

Czas przebudowy  –  2001-2015

Wyciągając wnioski z wydarzeń lipca 2001 roku, miasto Gdańsk poczyniło szereg inwestycji w infrastrukturę odwodnieniową  oraz przeciwpowodziową. Modernizacji poddano m.in. Kanał Raduni, który jest największym odbiornikiem wód z Gdańskich potoków. Aby dodatkowo odciążyć pracę kanału wybudowano dodatkowe dwa zrzuty umożliwiające odprowadzenie nadmiaru wód. Ponadto dzięki wsparciu funduszy unijnych zainicjowano projekt „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk”.

Pierwszy test  –  Lipiec 2016 

15  lat po wielkiej powodzi miasto Gdańsk po raz kolejny zostało poddane próbie. W ciągu 16 godzin spadło blisko 170mm/m2 deszczu. Było to jedno z największych zdarzeń opadowych kiedykolwiek zarejestrowanych na terenie polski. Dzięki poczynionym inwestycjom straty miasta udało się ograniczyć do 10,5 mln zł. Gdyby nie wcześniej podjęte przez miasto działania, rozbudowa infrastruktury oraz zabezpieczeń, straty mogły być katastrofalne.

Wyciągnięte wnioski procentują  –  Lipiec 2017

Kolejny rok nie rozpieszczał mieszkańców. W ostatnich dniach Lipca po raz kolejny pojawiły się silne opady deszczu. Tym razem padało nieprzerwanie przez 40 godzin. Miasto jednak nie dało się zaskoczyć. Wyciągając kolejne wnioski po powodzi w 2016 roku zostały przeprowadzone ćwiczenia przeciwpowodziowe, które doprowadziły do lepszej koordynacji działań służb miejskich oraz schematów postępowania przy określonych scenariuszach. Straż pożarna wraz z brygadami spółki Gdańskie Wody przy pomocy mobilnych zapór zabezpieczyły najbardziej narażone regiony. Ulepszono płynność i jakość komunikacji z mieszkańcami co dodatkowo przełożyło się na zwiększenie poziomy bezpieczeństwa.

 Lipiec 2018  –  ?

A  jak będzie w tym roku? Wydaje się, że miasto wyciągnęło odpowiednie wnioski. Z roku na roku Gdańsk czynił postępy, zarówno w zakresie przygotowanych procedur działania, jak i rozbudowy infrastruktury, co niewątpliwie przekładało się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Oby tylko w tym roku nie było potrzeby, aby poddawać te przygotowania próbie…