Urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, takie jak zbiorniki retencyjne, pompownie czy separatory oraz sieci wodociągowe i urządzenia regulujące ciśnienie wody z czasem ulegają wyeksploatowaniu. W rezultacie może dochodzić do usterek, przestojów pracy czy poważniejszych awarii. Jak ich uniknąć? Po prostu odpowiednio je konserwując, a w miarę potrzeby, modernizując.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. awaria to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych, powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę właściwości.

Niezadowalający stan techniczny sieci to często wynik wieloletnich zaniedbań eksploatacyjnych w dziedzinie konserwacji i modernizacji urządzeń. Awaryjność urządzeń, wynikające z tego tytułu przestoje czy braki w dostawie wody powodują wzrost kosztów, co ma niebagatelny wpływ na obniżenie dochodów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i ograniczenie inwestycji związanych z odnawianiem, rozbudową czy modernizacją systemów.

 

Awarie urządzeń zwiększają koszty i zmniejszają efektywność pracy

 

Przyczyny awarii urządzeń ochrony wód

W związku z kontaktem z wodą czy zanieczyszczeniami systemy ochrony wód są szczególnie narażone korozję, czy rozszczelnienie połączeń. Częstą przyczyną awarii urządzeń ochrony wód jest też starzenie się elementów, a także nadmierna lub niewłaściwa eksploatacja.

Tymczasem wiele przedsiębiorstw nie wywiązuje się z obowiązku wykonywania kontroli stanu technicznego budowli wodociągowych (wymagania art. 62 ust. 1 i 2 prawa budowlanego). W dłuższym okresie skutkuje to awariami konstrukcji lub instalacji, a nawet może spowodować poważną katastrofę.

Wiele usterek systemów wodno-kanalizacyjnych ma swoje źródło już na etapie ich instalacji. Większości z nich można byłoby uniknąć, gdyby nie podstawowe błędy popełniane podczas montażu.

Poważnym problemem są także błędy podczas wykonywanych robót remontowych. Niezwykle istotny jest zatem wybór profesjonalnej oraz sprawdzonej firmy. Przedsiębiorstwem oferującym usługi zarówno w zakresie instalacji urządzeń ochrony wód, serwisu, modernizacji, a także doradztwa i optymalizacji jest Ecol-Serwis. Wieloletnie doświadczenie oraz bogate portfolio pozwalają na dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb najbardziej wymagającego klienta.

 

ecol unicon serwis separatorów

Wybrana firma serwisowa powinna charakteryzować się sporym doświadczeniem

 

Właściwa i regularna konserwacja

Każda sieć wodno-kanalizacyjna wymaga okresowych konserwacji i kontroli jej stanu. Punktem wyjścia jest przeprowadzenie dokładnego monitoringu lub audytu systemu. Pozwala to dostarczyć precyzyjnych informacji o jego parametrach, które z kolei umożliwiają lepszą optymalizację ich działania.

Kolejnym etapem jest usunięcie wykrytych błędów instalacji oraz naprawa ewentualnych usterek. Zazwyczaj dotyczy to pojedynczych elementów czy urządzeń, ale często wyeksploatowaniu ulega cały system wodno-kanalizacyjny. W przypadku większych problemów niezbędna może być poważniejsza modernizacja zbiornika retencyjnego, stacji uzdatniania wody, pompowni czy oczyszczalni.

 

Najważniejsze zalety modernizacji urządzeń ochrony wód

Technologie wciąż się rozwijają, co daje coraz większe możliwości oraz szerszy zakres dostępnych opcji dla inwestorów i wykonawców. Przestarzały bądź niewłaściwy system ochrony wód, a także ich zły stan to nie tylko wzrost jego awaryjności, ale także spadek wydolności.

Oczywiście zdarza się, że jedynym rozwiązaniem jest zakup nowych urządzeń lub wymiana systemu, jednak w większości przypadków wysokie oszczędności, a także przedłużenie eksploatacji może przynieść ich właściwa modernizacja.

Oczyszczalnie, pompownie, tłocznie ścieków, stacje uzdatniania wody czy separatory powinny być na bieżąco usprawniane lub rozbudowywane, tak by zwiększyć wydolność obiektu, a w rezultacie obniżyć koszty dostarczania wody oraz eksploatacji.

Wraz z wprowadzaniem dodatkowych wymagań w przepisach bezpieczeństwa, starsze systemy ochrony wód mogą też nie spełniać już wszystkich dzisiejszych wymogów w zakresie bezpieczeństwa środowiska oraz użytkowania.

Zaniechania w zakresie modernizacji oraz konserwacji systemów wodno-kanalizacyjnych to nie tylko straty finansowe, problemy prawne, ale także poważny uszczerbek na wizerunku. Niewydolne, awaryjne czy po prostu przestarzałe urządzenia mogą generować bowiem poważne, negatywne skutki ekologiczne!