Separatory pozwalają oddzielać i zatrzymywać substancje ropopochodne i zawiesiny mineralne znajdujące się w wodach opadowych i roztopowych. Ich modernizacja warunkuje nierzadko efektywność funkcjonowania kanalizacji, jak również pozwala dostosować instalację do wymogów unijnych. Jak zatem przebiega proces modyfikowania separatorów?

 

Kiedy powinniśmy zmodernizować separator?

Obecnie wymóg stosowania separatorów dotyczy m.in. autostrad, parkingów, stacji benzynowych, zajezdni samochodowych, zakładów gastronomicznych czy też fabryk wyrobów mięsnych i wędliniarskich. Zarówno substancje ropopochodne, jak i tłuszcze, których oddzielanie umożliwia separator, powodują bowiem znaczące problemy eksploatacyjne w systemach kanalizacyjnych.

Większość zakładów i instytucji, chcąc dostosować swoje instalacje do systemów prawnych zdecydowało się na wdrożenie separatorów. Z czasem jednak zachodzi potrzeba wymiany urządzeń – głównie z racji starzejącej się technologii bądź też powstających uszkodzeń. W niektórych przypadkach taka modernizacja obejmuje wymianę pojedynczych części eksploatacyjnych, takich jak wkłady koalescencyjne lub pakiety lamelowe. Czasem jednak wymiany wymaga całe urządzenie.

 

Modernizacja separatorów jest konieczna głównie z racji starzejącej się technologii bądź też powstających uszkodzeń

 

Warto monitorować separatory!

Czy zatem powinniśmy regularnie sprawdzać stan separatora i badać poziom jego wyeksploatowania? Z pomocą przychodzą systemy zdalnego monitorowania. Dzięki nim możemy skorzystać z funkcji powiadomień bądź też systemu podglądu stanu urządzenia, co pozwoli nam być na bieżąco z aktualną sytuacją w obszarze separatora. Monitorować możemy choćby grubość warstwy substancji ropopochodnych bądź też poziom przepełnienia urządzenia.

Takie rozwiązanie może ponadto znacząco odsunąć w czasie konieczność montażu nowego separatora. Monitorując na bieżąco stan urządzenia, będziemy mogli w porę reagować na najdrobniejsze usterki, co sprawi, że trudniej będzie doprowadzić do pogłębienia uszkodzeń. Zdalnym systemem alarmowym, który szczególnie dobrze sprawdza się w separatorach jest instalacja EU-AL, korzystająca z modemu GSM i powiadomień SMS. Innym rozwiązaniem jest kompleksowy monitoring i zarządzanie sieciami w ramach systemu Bumerang. Umożliwia on stałe śledzenie kluczowych danych i zarządzanie procesami eksploatacyjnymi w całych systemach wodno-kanalizacyjnych.

 

 

Stawiamy na sprawdzone rozwiązania

Aby oddalić w czasie konieczność modernizacji lub całkowitej wymiany separatora, warto jednak przede wszystkim postawić na urządzenie o jak największej trwałości. W ofercie Ecol-Unicon znajdują się zarówno separatory lamelowe, jak i koalescencyjne. Pierwsze z nich są stosowane głównie w większych zlewniach, np. w zakładach przemysłowych, centrach logistycznych czy lotniskach. Separatory koalescencyjne są natomiast dedykowane mniejszym obiektom, jak np. warsztaty i myjnie samochodowe czy też stacje paliw.

Oba rodzaje separatorów są zgodne z normą PN-EN 858 i posiadają oznakowanie CE. Charakteryzują się również, potwierdzoną badaniami, dużą sprawnością i trwałością, m.in. w obszarze zastosowanych zbiorników retencyjnych. Każde z urządzeń posiada również możliwość dołączenia wspomnianego systemu alarmowego bądź też systemu zarządzania wodami opadowymi Bumerang.

Ecol-Unicon służy pomocą w zakresie zarówno wyboru, jak i montażu separatorów. Chętnie wskażemy, jakie urządzenie najlepiej sprawdzi się w konkretnym przypadku, jak również przedstawimy systemy (np. alarmowe), które mogą się okazać przydatne podczas eksploatacji. Pomocny w tym obszarze będzie także opracowany przez nas schemat doboru separatora, oparty na dopasowaniu typoszeregu separatora do wartości wyliczonych przepływów ze zlewni.