Ścieki w systemie sieci kanalizacyjnej podlegają różnym reakcjom chemicznym, w wyniku których wytwarzane są gazy, stanowiące potencjalne zagrożenie zarówno dla naszego zdrowia i środowiska naturalnego. Rozwiązaniem tego problemu są neutralizatory – zarówno aktywne, jak i pasywne. Na czym polega różnica między nimi? 

 

Neutralizatory mają zastosowanie we wszelkich pompowniach i tłoczniach ścieków, studiach rozprężnych, oczyszczalniach ścieków, zakładach przetwórstwa żywności, kompostowniach, sortowniach odpadów, separatorach tłuszczu, studzienkach kanalizacyjnych czy zbiornikach bezodpływowych.

Urządzenia tego typu muszą być wykonane z materiałów o bardzo dużej odporności na długotrwały kontakt z agresywnymi substancjami występującymi w instalacjach kanalizacyjnych.

 

Jak działają neutralizatory?

Działanie neutralizatorów opiera się na chemisorpcji za pomocą wkładu ze złożem z impregnowanego węgla aktywnego. Podczas przepływu zanieczyszczonego powietrza przez impregnowany węgiel aktywny wykorzystuje się specyficzne pory, których ilość ma wpływ na potencjał absorbowania cząsteczek lub jonów zanieczyszczeń. Wielkość złoża węglowego ma bezpośredni wpływ na efektywność oczyszczania powietrza i czas funkcjonowania urządzenia. Dodatkowo proces ten jest wspomagany impregnatem zasadowym.

Wyróżniamy neutralizatory aktywne i pasywne, które różnią się między sobą przede wszystkim sposobem przepływu powietrza. W neutralizatorach aktywnych jest on wymuszany przez wentylator, natomiast w przypadku urządzeń pasywnych, odbywa się on na zasadzie grawitacji.

 

 

Zalety stosowania neutralizatorów

Nowoczesne rozwiązania techniczne są nie tylko skuteczne, jeżeli chodzi o oczyszczanie powietrza, ale umożliwiają również prostą, bezpieczną instalację. Co ważne urządzenia tego typu działają efektywnie i niezmiennie w długim okresie czasu oraz są odporne na zmiany temperatury i dobowe wahania ilości zanieczyszczeń.

Eksploatacja neutralizatorów wymaga jedynie cyklicznego sprawdzenia stanu urządzenia, wymiany złoża neutralizującego oraz w przypadku neutralizatorów aktywnych – czynności serwisowych opisanych w dokumentacji techniczno-ruchowej wentylatora.

 

Neutralizatory aktywne i ich zastosowanie

Urządzenia te umożliwiają skuteczne oczyszczanie powietrza, pochodzącego zarówno z obiektów gospodarki komunalnej, przemysłowej lub rolniczej, jak i indywidualnych źródeł. Składają się z korpusu, zazwyczaj wykonanego z PEHD, odpornego na wszelkie warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Wkład wypełniony jest złożem neutralizującym z systemem aktywnego wymuszenia przepływu powietrza. System składa się z wentylatora oraz rozdzielnicy zasilająco-sterującej.

Korpus neutralizatora aktywnego umieszczany jest na specjalnie przygotowanym podłożu, a potem wypełniany węglem aktywnym. Następnie podłączana jest rura doprowadzająca zanieczyszczone powietrze. Jednocześnie programowany jest zakres pracy wentylatora na rozdzielnicy zasilająco-sterującej.

 

Neutralizator aktywny jest urządzeniem złożonym z wielu elementów

 

Jego zaletą jest możliwość rozbudowy w większe układy neutralizacji odorów. Minusem może być konieczność instalacji zasilania.

 

Zalety i charakterystyka neutralizatorów pasywnych

Urządzenie w całości wykonane jest z PEHD i standardowo wyposażone we wkłady filtracyjne z impregnowanego węgla aktywnego. W tym rozwiązaniu powietrze przepływa grawitacyjnie w wyniku różnicy ciśnień, bez potrzeby zasilania.

Neutralizatory pasywne dostępne są w dwóch wersjach: podwłazowych i kominkowych.

  • Neutralizatory pasywne podwłazowe montowane są przy użyciu podpórek lub uchwytów ze stali nierdzewnej bezpośrednio w studniach tuż pod włazem. Zaletą tego typu urządzeń jest przede wszystkim możliwość samodzielnej wymiany wkładu bez potrzeby zakupu nowego urządzenia, co znacznie obniża koszty eksploatacji. Urządzenie posiada wygodne rączki, które umożliwiają wygodny transport oraz montaż neutralizatora w studni.
  • Neutralizatory pasywne kominkowe są natomiast wyposażone w płytę montażową umożliwiającą montaż za pomocą kotew. Szczelność kominka zapewnia zastosowanie masy poliuretanowej pod płytą.