Nowoczesne systemy monitoringu oraz zarządzania systemami wodno-kanalizacyjnymi to nie tylko ogromne wsparcie codziennej pracy urządzeń, ale także większe bezpieczeństwo oraz ograniczenie kosztów eksploatacji. Najwyższa pora na inteligentne zarządzanie pracą separatorów, dlatego nasze alarmy postanowiliśmy wpiąć do dobrze już Wam znanego systemu BUMERANG SMART. Z ogromną przyjemnością prezentujemy nowe rozwiązanie – SMARTSEP!

  • Instalacje alarmowe do separatorów
  • Nowe możliwości, czyli monitoring do separatorów SMARTSEP
  • SMARTSEP zamiast instalacji alarmowych
  • Korzyści systemu SMARTSEP

 

Instalacje alarmowe do separatorów

Alarmy substancji ropopochodnych lub tłuszczu działają w oparciu o sygnalizatory umożliwiające uzyskiwanie informacji w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu, na przykład przepełnienia, warstwy substancji ropopochodnych, oleju czy osadu. Sprawdzą się zarówno w pojedynczych obiektach, jak również bardziej rozbudowanych systemach.

Czujnik przepełnienia informuje o przekroczeniu wysokości zwierciadła cieczy i tym samym zabezpiecza przed przelaniem ścieków z urządzenia. Czujnik warstwy substancji ropopochodnych/tłuszczu alarmuje o przekroczeniu poziomu warstwy substancji ropopochodnych lub tłuszczu w separatorach. Z kolei czujnik warstwy osadu informuje, że przekroczony został ustalony przez eksploatatora poziom osadu w zbiorniku.

Istnieje też możliwość zastosowania niezależnej instalacji wyposażonej we własny sygnalizator oraz czujnik detekcji gazów. Takie urządzenie będzie powiadamiać o wysokim stężeniu gazów niebezpiecznych, takich jak metan czy siarkowodór.

 

Nowe możliwości, czyli monitoring do separatorów SMARTSEP

Alarm do separatorów z wpięciem do monitoringu BUMERANG SMART, oprócz kontroli stanu separatora, pozwala na dużo łatwiejszy dostęp do pełnej archiwizacji zebranych danych oraz planowania ewentualnych napraw czy przeglądów. Innowacyjne pozwala na prowadzenie książki serwisowej obiektów wyposażonej w mechanizm przypominania o konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac.

Co ważne, dostęp do aplikacji można uzyskać w dowolnym momencie lub miejscu przy użyciu telefonu komórkowego, tabletu lub komputera. Aplikacja gwarantuje bezpieczeństwo danych i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Pozwala też na łatwy dostęp do nowych funkcjonalności systemu, jego bieżącą aktualizację oraz samodzielne dodawanie oraz konfigurację niezbędnych alarmów i powiadomień. To także możliwość wykorzystania ich w długoterminowych planach rozwoju działalności eksploatacyjnej.

monitoring do separatorów SMARTSEP

Dlaczego wybrać monitoring SMARTSEP zamiast alarmów?

Nowoczesne systemy stawiają na modułowość, czyli większą elastyczność i możliwość dostosowywania ich do szybko zmieniających się potrzeb oraz warunków otoczenia. do takich rozwiązań należy i składa się z czterech funkcjonalnych modułów, z których każdy spełnia inne zadania.

Moduły: zdarzeń oraz generowania alarmów rejestrują wszystkie zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas pracy separatorów czy osadników objętych monitoringiem. Odpowiadają też za przesyłanie powiadomień w postaci SMS czy e-mail. Ponadto, podobnie jak w alarmach do separatorów, sygnał pochodzący z zainstalowanych w urządzeniach czujników zamieniany jest na sygnał wizualny w postaci diody LED znajdującej się na obudowie oraz uruchamia sygnał akustyczny (wewnętrzny buzzer).

Moduł pogodowy daje możliwość odczytywania prognoz pogody dla każdego monitorowanego obiektu. Jest to możliwe nawet na 48 godzin wprzód dając spore możliwości planowania pracy. Z kolei moduł serwisowy pozwala na stworzenie harmonogramu prac serwisowych, gromadzenie danych i materiałów technicznych w archiwum BUMERANG SMART oraz późniejszy wgląd w historię zdarzeń.

monitoring do separatorów

Korzyści płynące z rozwiązań opartych o monitoring SMARTSEP

Warto wiedzieć, że nie istnieją żadne ograniczenia co do ilości urządzeń, z których można uzyskać dostęp do monitoringu. Eksploatator też ma zapewniony stały i bezpłatny dostęp do wszystkich nowych funkcjonalności systemu, dla ułatwienia jego codziennej pracy.

Dzięki elastycznemu skalowaniu ilości kontrolowanych urządzeń, użytkownik nie musi od razu deklarować, ile docelowo obiektów będzie objętych monitoringiem. Nie ponosi też większych jednorazowych kosztów inwestycyjnych, bowiem wydatki skalują się wraz z wielkością systemu, a zmiany mogą być wprowadzone praktycznie z dnia na dzień.

Istotny jest także fakt optymalizacji kosztów i działań eksploatacji. Jest to możliwe dzięki wysokiej dostępności informacji o obiektach w czasie rzeczywistym. Priorytetyzacja zdarzeń skraca czas reakcji i pozwala szybciej wyeliminować wszelkie nieprawidłowości działania.

Co ważne, system nie ogranicza się do zarządzania obiektami jednego producenta i może współpracować z różnymi urządzeniami sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Przyczynia się także do zwiększania bezpieczeństwa ekologicznego, dzięki stałemu monitorowaniu działania urządzeń i natychmiastowym powiadomieniom.

Korzyści ze stosowania monitoringu do separatorów SMARTSEP są jednak dużo szersze. Najważniejsze zmiany względem alarmów do separatorów umieściliśmy w poniższej tabeli.

MOŻLIWOŚCI

ALARM DO SEPARATORA MONITORING DO SEPARATORA
Monitorowanie poziomu substancji ropopochodnych (oleju) / tłuszczu TAK TAK
Monitorowanie warstwy osadu TAK TAK
Monitorowanie poziomu przepełnienia TAK TAK
Monitorowanie stanu otwarcia śluzy (zamknięcia na wlocie) TAK TAK
Powiadomienie akustyczne o zdarzeniu TAK TAK
Powiadomienie optyczne (LED) o zdarzeniu TAK TAK
Powiadomienie SMS o zdarzeniu TAK TAK
Powiadomienie e-mail o zdarzeniu X TAK
Możliwość samodzielnej konfiguracji powiadomień X TAK
Dostęp do podglądu zdarzeń w przeglądarce X TAK
Historyczne zestawienie zaistniałych zdarzeń TAK TAK
Tworzenie elastycznych zestawień zdarzeń historycznych X TAK
Opcja szybkiego zawiadomienia serwisu X TAK
Elektroniczna książka obiektu X TAK
Możliwość dodawania załączników do wpisów serwisowych (protokoły / zdjęcia) X TAK
Wygodny monitoring całej floty urządzeń X TAK
Tworzenie przypomnień o nadchodzących zdarzeniach serwisowych X TAK
Możliwość odczytu prognozy pogody X TAK

 

Zachęcamy także do , w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań.

Jesteś zainteresowany zakupem? Dokonaj zamówienia przez sklep internetowy Ecol-Shop

monitoring do separatorów ropopochodnych

 

Jak separatory wspierają bezpieczeństwo obiektów ochrony wód? Poznaj systemy alarmowe do separatorów!

Alarmy do separatorów substancji ropopochodnych i separatorów tłuszczu