Podstawą funkcjonowania i rozwoju gospodarki wodnej jest sprawna i efektywna infrastruktura wodno-ściekowa. Tymczasem instalacje i urządzenia ochrony wód w Polsce charakteryzują się znacznym stopniem zużycia, a ich stan techniczny często pozostawia wiele do życzenia. Wszystko to obniża wydajność i prowadzi do powstawania usterek czy większych awarii. W takich warunkach optymalizacja bieżącej pracy instalacji to prawdziwe wyzwanie. 

Czym jest optymalizacja instalacji ochrony wód?

Kluczem do prawidłowej oraz efektywnej pracy instalacji oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych jest właściwa optymalizacja ich działania. Odpowiednie zarządzanie wodą i jej uzdatnianie ma ogromne znaczenie zarówno dla całej gospodarki wodnej, jak i poszczególnych jednostek. Należy przede wszystkim skupić się na minimalizacji kosztów oraz maksymalizacji wydajności. To również sposób na elastyczne i szybkie dopasowanie do zmieniających się warunków.

Coraz częściej jednostki skłaniają się zatem do inwestowania w tzw. optymalizację procesów eksploatacyjnych. Takie rozwiązanie korzystne jest nie tylko ze z racji długoterminowych oszczędności, ale także ze względów ekologicznych. Optymalizacja powinna zostać przeprowadzona w momencie, gdy pojawiają się jakiekolwiek podejrzenia, że dany system nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału i mógłby pracować bardziej efektywnie.

 

hst systemtechnik

Istotną umiejętnością jest optymalizacja kosztów utrzymania obiektów

 

Na początek właściwy audyt technologiczny

Wraz z upływem czasu systemy oraz urządzenia ochrony wód ulegają wyeksploatowaniu, zmniejszając tym samym efektywność funkcjonowania ujęć, przyłączy, pompowni czy stacji uzdatniania wód. Aby zoptymalizować ich działanie, należy dokładnie przeanalizować sytuację oraz zidentyfikować słabe punkty systemu.

Początkiem procesu optymalizacji powinien być zatem audyt technologiczny urządzeń. Pozwala on obiektywnie, a przede wszystkim rzetelnie ocenić stan każdego obiektu oraz jego potencjału. Jego celem jest nie tylko podniesienie wydajności systemu, ale także zapewnienie jego bezawaryjnego działania przez kolejne lata. Audyt technologiczny to także pierwszy etap każdej modernizacji obiektów i urządzeń ochrony wód.

 

Nadzór technologiczny nad eksploatacją

Warunkiem koniecznym optymalizacji jest także odpowiedni nadzór technologiczny systemów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Regularna analiza oraz monitoring pracy systemu jest niezbędny dla prawidłowego działania każdej oczyszczalni, sieci wodno-kanalizacyjnej czy stacji uzdatniania wody. Dzięki niemu uzyskujemy gwarancję, że urządzenia będą działać prawidłowo bez ryzyka potencjalnych usterek i awarii.

Nadzór technologiczny obejmuje bieżącą eksploatację urządzeń, ale także prowadzenie prac konserwacyjnych, regularne serwisy oraz ewentualne remonty urządzeń w ujęciach wody, stacjach uzdatniania, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy przepompowniach ścieków.

 

Dla zapewnienia optymalnego stanu technicznego, warto zadbać o bieżący nadzór technologiczny

 

Doradztwo technologiczne w obszarze systemów wodno-kanalizacyjnych

Kolejnym elementem usprawnienia działania systemu wodno-kanalizacyjnego jest profesjonalne doradztwo technologiczne. Obejmuje ono wybór najlepszej technologii, materiałów i schematu technologicznego, a także dobór preparatów i urządzeń. Tego rodzaju wsparcie nie tylko podniesie efektywność pracy, ale pozwoli również zoptymalizować koszty i znacząco zredukować ryzyko awarii.

Tak złożone projekty, jak instalacje wodno-kanalizacyjne wymagają bowiem kompleksowych koncepcji oraz rozwiązań, które pozwolą zaplanować realizację w najdrobniejszych szczegółach. Należy zatem szukać wsparcia wśród fachowców posiadających wieloletnie doświadczenie przy nadzorze technologicznym. Dzięki temu uzyskamy gwarancję nie tylko dokładnej analizy naszych potrzeb, ale także wyboru odpowiednich rozwiązań, dopasowanych do naszych wymagań.

 

Szkolenia w zakresie obsługi systemów oraz instrukcja eksploatacji

Pomimo coraz większej automatyzacji procesów kluczową rolę w ich prawidłowym oraz optymalnym funkcjonowaniu nadal odgrywają ludzie.

Eksploatacja systemów wodno-kanalizacyjnych i wchodzących w ich skład obiektów oraz urządzeń ochrony wód wymaga wysokich kompetencji w zakresie zarządzania siecią oraz właściwej identyfikacji bieżących usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń. Dlatego też niezbędne są cykliczne szkolenia pracowników obsługi oraz ich stały rozwój.

Dzięki temu będziemy mieli gwarancję prawidłowej obsługi urządzeń. Pozwoli to również pracownikom lepiej radzić sobie z potencjalnym usterkami czy mniejszymi awariami. W efekcie skutecznie ograniczymy koszty w zakresie serwisu, konserwacji oraz napraw urządzeń.

Niezbędnym elementem, który pozwoli usprawnić bieżącą pracę każdej instalacji, jest ponadto instrukcja eksploatacji systemów wodnych. Dzięki niej nie tylko zyskujemy wiedzę na temat prawidłowej obsługi urządzeń, ale także zwiększamy poziom bezpieczeństwa w zakresie obsługi systemu wodno-kanalizacyjnego.