Osadniki to urządzenia, których zadaniem jest separowanie zawiesin. Odpowiadają za podczyszczanie wód opadowych i ścieków z większych nieczystości, ułatwiając neutralizację zanieczyszczeń na dalszych etapach. Warto przyjrzeć się zaletom, zastosowaniu i typom osadników, uświadamiając sobie ich niewątpliwie ważną rolę.

Gdzie stosować osadniki?

Osadniki mogą mieć szerokie zastosowanie w wielu lokalizacjach. Sprawdzą się bardzo dobrze zarówno w obszarach przemysłowych, jak i na terenach miejskich. Ze względu na ich skuteczność, ich montaż zalecany jest także przy dużych węzłach komunikacyjnych oraz drogach i autostradach. Można je zatem zamontować wszędzie tam, gdzie występuje wzmożony ruch i duża ilość pojawiających się wód i ścieków.

Wynika to bezpośrednio z cech osadników, do których można zaliczyć między innymi:

  • Wysoką skuteczność oczyszczania
  • Prostą konstrukcję
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Łatwą eksploatację z poziomu terenu
  • Możliwość montażu na terenie najazdowym

 

Różnice między osadnikiem wirowym a poziomym

W ofercie Ecol-Unicon znajdziemy dwa typy osadników. Są to osadniki wirowe EOW oraz poziome EOS. Różnią się one budową oraz zastosowaniem w konkretnych lokalizacjach.

Osadniki wirowe EOW są idealnym wyborem w przypadku zurbanizowanych terenów, gdzie wymagana jest wysoka efektywność działania przy zachowanych jednocześnie małych gabarytach instalacji. Działają na zasadzie siły odśrodkowej, która w optymalny sposób wydziela nawet drobniejsze cząstki zawiesiny.

 

 

Na zwiększoną efektywność wpływa także zastosowany na wlocie urządzenia deflektor rozprowadzający wodę po urządzeniu. Eliminuje to tak zwane martwe strefy, w których osadnik nie jest w pełni wykorzystywany. Warto zaznaczyć, że ścieki w tym typie osadnika przechodzą przez układ podczyszczający z ominięciem przewodu by-passowego.

Osadniki poziome EOS są używane znacząco częściej dzięki zastosowaniu prostszej budowy. Konstrukcja składa się wlotu i wylotu, powierzchni czynnej oraz betonowego korpusu wraz z włazem. Efektywność działania można jeszcze dodatkowo zwiększyć poprzez zastosowanie odpowiedniego deflektora, odpowiedzialnego za lepsze rozprowadzanie ścieków po powierzchni urządzenia. Ten typ osadnika stosowany jest głównie przy stacjach paliw, drogach, myjniach oraz parkingach.

 

 

Montaż osadników

Do prawidłowego działania osadnika niezbędne jest połączenie go z dopływem grawitacyjnym. W razie jego braku zalecane jest skorzystanie z przepompowni wód deszczowych. Osadniki najlepiej montować poza głównymi ciągami komunikacyjnymi, lecz z zapewnieniem dojazdu dla wozów asenizacyjnych.

Osadniki montuje się w gruntach nośnych, w przygotowanych wcześniej otworach o głębokości 10 metrów. Nie wymagają one żadnych fundamentów, nie są także konieczne sprawdzające obliczenia statystyczne.

 

Montaż osadników nie jest zbyt skomplikowanym procesem

 

Elementem składowym montażu osadnika jest wykończenie wierzchnią pokrywą. Wymaga ona zastosowania dodatkowej nadbudowy z kręgów betonowych o średnicy odpowiadającej rozmiarowi korpusu.

 

Eksploatacja i konserwacja

Osadniki wymagają przeprowadzania regularnych kontroli i czyszczenia. Pozwala to zapewniać większą żywotność oraz utrzymać optymalny poziom efektywności. Wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane pod okiem odpowiedniej firmy posiadającej uprawnienia do ingerencji w tego typu urządzenia. Jedną z ekip technicznych uprawnionych do przeglądu osadników jest Ecol-Serwis.

 

 

Każda kontrola powinna obejmować wizualną ocenę stanu technicznego osadnika oraz sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu. Istotne jest także usunięcie wszelkich zgromadzonych liści, gałęzi i innych pływających zanieczyszczeń. W przypadku wykrycia takiej potrzeby, kontrola może zakończyć się czyszczeniem.

Warto zaznaczyć, że czyszczenie osadników odbywa się z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnętrza urządzenia. Co więcej – możemy zastosować inteligentne instalacje alarmowe, które na bieżąco będą monitorowały pracę urządzenia. W przypadku wystąpienia potrzeby czyszczenia lub awarii poinformują one użytkownika i służby techniczne, pozwalając na szybszą reakcję.