System sieci kanalizacyjnej to źródło odorów, które nie tylko są nieprzyjemne, ale mogą też być niebezpieczne dla zdrowia. Ścieki są transportowane, magazynowane oraz oczyszczane, a podczas wszystkich tych procesów podlegają procesom chemicznym. W ich wyniku powstają związki gazowe – odory, charakteryzujące się wysoką prężnością i bardzo nieprzyjemnym zapachem. Aby uniknąć problemów związanych z wydzielaniem tego rodzaju substancji, warto zastosować podwłazowe filtry antyodorowe.

 

Nie tylko nieprzyjemny zapach

Odory przenikają do powietrza, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. To siarkowodór, tiosiarczki, merkaptany. Nie wszystkie są źródłem odoru, niektóre są całkowicie bezwonne, ale czasem występują w stężeniach, które stanowią bezpośrednie zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzi jak i środowiska naturalnego.

Źródłem nieprzyjemnych zapachów może być też kanalizacja deszczowa. Dzieje się tak, kiedy wody deszczowe okresowo są zatrzymywane w sieci i nie spływają do odbiornika. Nigdy nie są to wody czyste, zazwyczaj wraz z deszczem niesione są różne nieczystości, choćby zwierzęce odchody, zmywane z trawników. Są one źródłem procesów gnilnych, którym towarzyszy charakterystyczny odór.

 

Neutralizatory nie tylko minimalizują odór, ale także zmniejszają stężenie niebezpiecznych substancji.

 

Czy można temu zapobiec?

Tak, sprawdzonym rozwiązaniem są pasywne neutralizatory odorów, montowane bezpośrednio pod włazem kanalizacyjnym. Są one wyposażone we wkłady filtrujące, impregnowane złożem węgla aktywnego. Zanieczyszczone powietrze, przepływając przez impregnowany węgiel aktywny, zostaje pozbawione cząsteczek lub jonów zanieczyszczeń.

Dzieje się tak dzięki specyficznym porom obecnym w filtrach. Dodatkowo proces ten jest wspomagany impregnatem zasadowym (proces chemisorpcji). Powietrze w neutralizatorach pasywnych przepływa grawitacyjnie w wyniku różnicy ciśnień, nie wymaga więc zasilania.

 

Jak długo filtry skutecznie zatrzymują odory?

Poprawnie serwisowane urządzenia funkcjonują bezproblemowo od 5 do 10 lat. Skuteczność usuwania odorów uzależniona jest od stężenia filtrowanych związków chemicznych w ściekach oraz warunków pracy neutralizatorów odorów, tj. panującej wilgotności i temperatury. Podany okres skuteczności dla wkładu węglowego jest szacunkowy i obliczony dla standardowych stężeń i przepływów powietrza w studni kanalizacyjnej. Zwiększone stężenie i przepływ powietrza wpływają na skrócenie czasu, po którym należy dokonać wymiany złoża.

Filtry, oparte na węglu aktywnym, poprawnie pracują w zakresie temperatur od –20°C do +50°C, te oparte na biomasie od 0°C do +40°C. W zależności od zastosowanego wkładu filtracyjnego usuwanie najbardziej uciążliwych odorów – lotnych związków siarki – wynosi min. 95%.

 

Prawidłowo serwisowane filtry mają trwałość od 5 do 10 lat.

 

Zalety neutralizatorów odorów EnPeco:

  • różne rozmiary: średnica 600 lub 800 mm
  • można wymienić sam wkład filtracyjny, bez konieczności wymiany całego modułu neutralizującego.
  • niezawodne i przetestowane w każdych warunkach atmosferycznych
  • łatwe do zamontowania i bezobsługowe
  • wszystkie elementy są odporne na korozję chemiczną
  • odpowiednie zarówno do ścieków komunalnych, jak i technologicznych

Co niezwykle istotne, neutralizatory podwłazowe EnPeco powstały we współpracy z najlepszymi ekspertami w dziedzinie odorów i substancji toksycznych. Ich skuteczność została potwierdzona przez Wydział Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przez Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Więcej informacji o neutralizatorach EnPeco znajdziecie w Ecol Shop.