Odpowiednio zaprojektowany i wykonany system odprowadzania ścieków to jeden z najważniejszych aspektów ochrony środowiska naturalnego. Klasycznym rozwiązaniem w tym zakresie, stosowanym od dziesiątek lat, były pompownie. Najpierw te o poziomym wale napędowym, potem z wałem pionowym, aż wreszcie prawdziwie przełomowe urządzenia wyposażone w pompy zatapialne. Na tym jednak ewolucja urządzeń ochrony wód się nie zakończyła, a inwestorzy coraz częściej wybierają bardziej bezpieczne, wygodniejsze i tańsze w eksploatacji nowoczesne tłocznie.

 

Od pompowni się zaczęło…

Jeszcze z końcem lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia powszechne zastosowanie miały przepompownie napędzane silnikami chłodzonymi powietrzem z wydzieloną komorą do gromadzenia ścieków oraz komorą do suchego montażu pomp.

Wprowadzenie do urządzeń pomp typu zatapialnego pozwoliło na konstrukcję urządzeń jednozbiornikowych, w których zarówno pompa, jak i silnik zanurzone są w cieczy. To obecnie jeden z najbardziej popularnych rodzajów przepompowni[1].

Tzw. pompownie mokre pompują ścieki ze wszystkimi zanieczyszczeniami dopływającymi ze skanalizowanych obiektów, dlatego też często wykorzystywane są w nich kraty lub kosze zatrzymujące większe zanieczyszczenia lub wirniki rozdrabniające.

 

Ogromne zalety pompowni

I trzeba przyznać, że pompownie to bardzo uniwersalne urządzenia o mało skomplikowanej technologii, za to praktycznie nieograniczonej wydajności. Składają się ze zbiornika, w którym umieszczone są pompy wraz z armaturą. W ich produkcji wykorzystuje się wysokiej jakości, trwałe materiały, a jedynym ograniczeniem jest tak naprawdę tylko wielkość dostępnych jednostek pompowych.

 

pompownia przepompownia historia tłocznie

Pompownie to proste urządzenia przynoszące spore korzyści

 

Dlaczego warto wybrać pompownię?

Ważnym aspektem, który często decyduje o wyborze pompowni, są stosunkowo niskie koszty inwestycji, stąd też pewnie tak duża ich popularność oraz szeroka oferta rynkowa producentów, takich jak EcolUnicon. 25 lat temu, kiedy powstała firma, to właśnie tego typu urządzenia dominowały w jej asortymencie.

O ile jednak sama inwestycja jest tańsza niż w przypadku nowoczesnych tłoczni, to już eksploatacja bywa znacznie bardziej kosztowna i bardziej kłopotliwa.

 

Problemy w eksploatacji pompowni

Warto zauważyć, że pompownia jest zanurzona w stale napływających ściekach, przez co pompy zatopione w zbiorniku są bardziej wrażliwe zwłaszcza na agresywne ścieki. Dodatkowo błędy czy zaniedbania w codziennym użytkowaniu oraz stężenie toksycznych oparów pomimo stosowania powłok ochronnych mogą powodować powstawanie korozji oraz uszkodzeń elementów systemu.

W rozwiązaniach tego rodzaju, wraz ze ściekami do zbiornika wpływają zanieczyszczenia stałe, takie jak piach, kamienie czy patyki, które mogą uszkadzać wirniki pomp lub zatykać same pompy. Wyjściem mogą być wspomniane już kraty czy koszyki. Elementy te muszą być jednak regularnie czyszczone, a zanieczyszczenia należy poddawać kosztownej utylizacji. Innym sposobem pozbycia się zanieczyszczeń z pompowni jest montaż rozdrabniarek. Niestety, one także są kosztowne oraz wymagające w eksploatacji.

Konieczność stosowania w pompowniach wirników ze swobodnym przelotem zmniejsza sprawność i powoduje niekorzystny wzrost mocy silników oraz uniemożliwia osiąganie wysokich ciśnień roboczych.

Wreszcie, mokre środowisko w znacznym stopniu utrudnia wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne. Ciężkie jest też zachowanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ powstające kożuchy ściekowe i osady w połączeniu ze zwiększoną pojemnością zbiornika, generują toksyczne opary wewnątrz systemu. Z tego względu do serwisowania pompowni wymagane są przynajmniej 2–3 osoby, a wentylacja zbiorników i uciążliwe wyziewy mogą dodatkowo niekorzystnie wpływać również na otoczenie.

 

Do serwisowania pompowni potrzeba najlepiej 2-3 pracowników

 

Tłocznie ścieków i najważniejsze ich zalety

W przeciwieństwie do tradycyjnych pompowni nowoczesne tłocznie to hermetyczne systemy, w których moduły oraz pompy instalowane są w suchym pomieszczeniu z wentylacją. Dzięki takim zamkniętym systemom ścieki nie mają bezpośredniego kontaktu z otaczającym środowiskiem, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo ekologiczne całej inwestycji. To także większa higiena i bezpieczeństwo eksploatacji oraz serwisowania, gdyż pracownicy nie są narażeni na kontakt ze szkodliwymi substancjami oraz emisję gazów (w tym siarkowodoru) w obrębie obiektu.

Niewątpliwą zaletą tłoczni jest również to, że mogą być one montowane zarówno w budynku, jak i w jego otoczeniu. Zasada działania tego typu urządzeń tym różni się od pompowni, że zanieczyszczenia stałe płynące ze ściekami lądują w specjalnym separatorze, zlokalizowanym tuż przed pompą. Dzięki temu pompa przetłacza ścieki bez zanieczyszczeń, które mogłyby powodować jej zatykanie lub uszkodzenia wirnika. Ponieważ pompy są mniej narażone na uszkodzenia, znacznie wydłuża się ich żywotność.

Co ważne, niezależne moduły separacji, zawory oraz zasuwy umożliwiają odcięcie poszczególnych obiektów np. na potrzeby prac serwisowych, bez konieczności zatrzymywania pracy całej tłoczni. Możliwe jest też zastosowanie urządzeń o mniejszych mocach, które znacznie obniżają koszty eksploatacji.

 

Ewolucja postępuje – tłocznie wypierają pompownie?

Nowoczesne systemy tłoczące o modułowej konstrukcji w przeciwieństwie do tradycyjnej pompowni to duże ułatwienie zarówno dla wykonawcy, jak i późniejszego eksploatatora. Mimo że koszty ich budowy są wyższe niż w przypadku instalacji tradycyjnych obiektów pompowych, to w trakcie eksploatacji zużycie energii w tłoczniach jest znacznie mniejsze niż w przepompowniach.

Nic więc dziwnego, że przedsiębiorstwa zajmujące się odprowadzaniem ścieków oraz eksploatacją sieci kanalizacyjnych coraz częściej rezygnują z budowy pompowni na rzecz nowoczesnej tłoczni. Ecol-Unicon zachęca również, o ile to możliwe, do przekształcania istniejących pompowni w tłocznie. Od 25 lat firma dba bowiem o to, aby ochrona wód była jak najbardziej efektywna i przyjazna środowisku. Instalacja nowoczesnej tłoczni jest ku temu właściwą drogą.

 

 

[1] https://www.wodkany.pl/tlocznia-a-przepompownia/