Ekologiczne trendy są coraz bardziej widoczne w całej branży budowlanej. Zmiana sposobu myślenia wynika z jednej strony z coraz bardziej wyśrubowanych norm i wymagań narzucanych przez Unię Europejską nowo budowanym obiektom, ale także jest konsekwencją oczekiwań najemców np. powierzchni biurowych. Coraz więcej firm, szczególnie z segmentu komercyjnego (np. Lidl czy H&M) zawiera w polityce wewnętrznej zapisy dotyczące wynajmu powierzchni tylko w budynkach z certyfikatem ekologicznym. Optymizmem może napawać również fakt coraz większego zainteresowania podmiotów publicznych omawianą tematyką, w kontekście projektowania i budowania budynków.

Zagadnienie zrównoważonego budownictwa jest bardzo na czasie wśród inwestorów i architektów m.in. przez cieszące się coraz większą popularnością prestiżowe certyfikacje takie jak LEDD czy BREEM. Liczba certyfikacji z roku na rok znacznie rośnie i szczególnie w branży biurowej staje się standardem.

Zbiorniki retencyjne HYDROZONE, wpisują się znakomicie w zagadnienie „efektywnego wykorzystania zasobów wodnych” , które to jest jednym z wymagań krytycznych przy certyfikacji LEED. Dzięki możliwości podczyszczania, magazynowania i gromadzenia wód deszczowych, woda ta może być użyta w do nawadniania terenów zielonych, mycia chodników czy do spłukiwania toalet. Na spełnienie w/w wymagań pozyskany został dokument ECOKARTA dla zbiorników HYDROZONE.

Co to jest certyfikacja LEED?

LEED – Leadership In Energy and Environmental Design to amerykański system ekologicznej certyfikacji wielokryterialnej. Obecnie jest to najbardziej popularny ekologiczny certyfikat na świecie.

  • W systemie certyfikacji LEED wyróżnionych jest siedem głównych kategorii.
  • W każdej z nich wydzielono wymagania krytyczne, od których zależy, czy dany budynek może w ogóle zostać zakwalifikowany do procedury certyfikacyjnej
  • Wymagania krytyczne to: zrównoważona lokalizacja, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, energia i atmosfera, materiały i zasoby, jak również jakość środowiska wewnętrznego

Co to jest ECOKARTA?

  • ECOKARTA to narzędzie dla asesorów, konsultantów, architektów, wykonawców i specjalistów branży zrównoważonego budownictwa.
  • ECOKARTA jest tworzona dla każdego produktu z osobna w oparciu o dostępne na całym świecie narzędzia do oceny wpływu produktu na środowisko, człowieka oraz otoczenie.
  • Pozwala ona na łatwe i szybkie stwierdzenie czy produkt może się przyczynić do uzyskania punktów w procesie certyfikacji budynku.
  • Informacje są przydatne przy uzyskiwaniu certyfikatów: LEED, BREEAM, DGNB.