Poważne zmiany klimatyczne wywołują wiele zjawisk ekstremalnych, takich jak gwałtowne burze, ulewy czy powodzie. Jednocześnie bezśnieżne zimy i coraz dłuższe okresy bez opadów sprawiają, że coraz bardziej zaczyna brakować wody.

 

W Polsce, gdzie niedobory wody są znacznie większe niż w innych krajach, skutki długotrwałych suszy mogą okazać się naprawdę dramatyczne. Na terenie naszego kraju istnieje zaledwie około 100 zbiorników retencyjnych powyżej 1 hm3, z czego prawie połowa powstała jeszcze przed wojną. Jak obecnie wyglądają systemy ochrony wód i czy sytuacja ta może ulec poprawie?

 

Niepokojące dane na temat retencji wody w Polsce

W Polsce retencjonujemy zaledwie 6,5% wody, podczas gdy, chociażby w Hiszpanii retencja sięga nawet 45%, a liczba zbiorników wynosi aż 1900. Z roku na rok odnotowujemy też coraz więcej obszarów z deficytem wody – przykładem jest region łódzki, górnośląski, Wyżyna Kielecko-Sandomierska, Wielkopolska, Kujawy, Roztocze czy Wyżyna Lubelska.

Celem polskiej gospodarki wodnej jest podwojenie retencji do 2027 roku. Pomóc w realizacji tego celu mogą nowoczesne, wielozadaniowe systemy magazynowania, podczyszczania oraz późniejszego wykorzystania wód opadowych, a także liczne programy zarówno lokalne, jak i ogólnokrajowe – wspierające finansowo wszelkie rozwiązania w zakresie retencji wody.

 

deszcz retencja wykorzystanie wody

Warto zastanowić się jak można wykorzystać potencjał płynący z deszczówki

 

Historia zbiorników retencyjnych w Polsce

Przez lata w Polsce budowane były duże zbiorniki retencyjne, które współtworzyły środowisko naturalne oraz funkcjonowanie wielu ekosystemów. Stanowiły one także atrakcję turystyczną, przyczyniając się do rozwoju wielu okolicznych miejscowości. Najstarszym ze sztucznych zbiorników wodnych jest uruchomiony w celach gospodarczych w 1848 roku zbiornik Zapora na rzece Brdzie obejmujący powierzchnię 10,5 km².

Specyficznym rodzajem były tzw. zbiorniki wyrównawcze, pełniące funkcję pomocniczą przy dużych zbiornikach retencyjnych. Ich zadaniem było magazynowanie tzw. przepływów szczytowych ze zbiorników retencyjnych w celu ich wyrównania.

Inne systemy to rezerwuary przepływowe powstające w wyniku przegradzania rzek jazami, których zadaniem było utrzymanie stałego poziomu piętrzenia. Z czasem coraz większego znaczenia nabrały również zbiorniki przeciwpowodziowe oraz przeciwpożarowe.

 

Jak wyglądają współczesne zbiorniki retencyjne?

Obecnie budowane są zbiorniki wielozadaniowe, które najczęściej spełniają dwie lub trzy podstawowe funkcje gospodarcze jednocześnie. To kompleksowe rozwiązania, które umożliwiają nie tylko retencję wody opadowej, ale również, dzięki wyposażeniu w odpowiednie urządzenia i technologie, pozwalają na ponowne jej wykorzystanie.

Nowoczesne systemy stosowane jako komory przepływowe, połączeniowe, ale także jako tłocznie, separatory czy pompownie mogą stanowić elementy oczyszczalni ścieków. Dzięki modułowej budowie można je dowolnie rozbudowywać i modernizować.

Dzięki wysokiej odporności stosowanych materiałów mogą być ponadto wykorzystywane do magazynowania lub retencji ścieków komunalnych i przemysłowych, ścieków pochodzenia rolniczego lub wody technologicznej, przeciwpożarowej oraz innych mediów i ścieków sanitarnych.

 

Współczesne zbiorniki retencyjne = Innowacyjne systemy HYDROZONE

HYDROZONE to linia podziemnych zbiorników retencyjnych, które dzięki swojej modułowej budowie pozwalają na lepsze zaspokojenie rzeczywistych potrzeb każdego klienta. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu umożliwiają zarówno retencjonowanie, podczyszczanie, jak również późniejsze wykorzystanie wód deszczowych i roztopowych według indywidualnych potrzeb np. na cele rekreacyjne lub użytkowe.

Podczyszczanie wody opadowej w zbiornikach HYDROZONE zapewnia osadnik EOW i separator lamelowy ESL zainstalowane w korpusie zbiornika retencyjnego. Dzięki regulatorowi przepływu możliwa jest kontrola odprowadzanych wód do odbiornika. Zaletą tego rodzaju rozwiązania są niskie koszty eksploatacji oraz utrzymania.

Modułowa konstrukcja sprawia ponadto, że czynności konserwacyjne i serwisowe są niezwykle proste. Poszczególne podzespoły można łatwo wymontować niezależnie od pozostałych, a następnie naprawić lub wymienić.

 

zbiornik retencyjny naprawa serwis

Modułowa konstrukcja zbiorników retencyjnych ułatwia ich serwis

 

Jakie są rodzaje zbiorników HYDROZONE?

Ecol Unicon ma w swojej ofercie 3 systemy linii HYDROZONE: BASIC, CLEAN oraz BRNEFIT.

  • Pierwsze z nich to zbiorniki m.in. z funkcją odparowywania, stosowane do retencjonowania wód opadowych i roztopowych. Wspierają także w zapobieganiu powodziom.
  • HYDROZONE CLEAN to zbiorniki zintegrowane ze specjalnymi modułami umożliwiającymi podczyszczenie wód opadowych i roztopowych przed ich odprowadzeniem do środowiska.
  • Linia zbiorników BENEFIT została natomiast zaprojektowana do podczyszczania i wykorzystania wody do nawadniania terenów zielonych, mycia ulic, płukania kanałów oraz celów przeciwpożarowych.

Wszystkie rozwiązania można dodatkowo wyposażyć w inteligentny system monitorowania BUMERANG SMART, umożliwiający bieżącą obserwację pracy urządzeń i ułatwiający codzienną eksploatację systemu oraz poszczególnych urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej.