Moja Woda to program finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego można uzyskać dotację na różne rozwiązania wspierające retencję. Pierwsza edycja projektu rozpoczęła się w ubiegłym roku i zakończyła ogromnym sukcesem – wartość złożonych wniosków na około 25 tysięcy przydomowych instalacji wyniosła ponad 114 milionów złotych. 22 marca, w Światowy Dzień Wody rusza druga edycja ogólnopolskiego programu!

Na czym polega program Moja woda?

Zasoby wody w Polsce są niepokojąco niskie – na 1 mieszkańca przypada bowiem około 1600 m3 wody rocznie, czyli trzykrotnie mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej. Ogłoszony w ubiegłym roku program Moja Woda ma na celu przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie małej retencji na terenach przydomowych posesji, wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, a także rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.

Drugi nabór wniosków na dofinansowanie kolejnych 20 tysięcy instalacji przydomowej retencji potrwa od 22 marca do wyczerpania zaplanowanych na tegoroczną edycję środków i pozwoli zatrzymać kolejny milion metrów sześciennych wody rocznie.

Cały projekt został przewidziany na lata 2020–2024, a podpisywanie umów o dofinansowanie zaplanowano do 30 czerwca 2024 r. Co ważne, dotacja nie może być udzielana na inwestycje lub jej elementy sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, których ostateczna kwota przekracza 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Jakie są kwoty dofinansowania w ramach programu Moja Woda?

Beneficjentami programu Moja Woda są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tysięcy zł, ale nie więcej niż zwrot 80% kosztów kwalifikowanych. Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące złotych.

 

woda deszcz zbiornik retencyjny

W ramach programu Moja Woda można uzyskać dofinansowanie na przydomowe zbiorniki retencyjne

 

Warunkiem dofinansowania inwestycji jest niekorzystanie z innej dotacji oraz jego co najmniej 3-letnia trwałość. Przedsięwzięcie podlegające dofinansowaniu powinno zakończyć się nie później niż 6 miesięcy po złożeniu wniosku do WFOŚiGW. Jego realizacja musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

 

Na co możemy uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie przewiduje zakup, montaż, budowę oraz uruchomienie instalacji umożliwiających zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, osadniki podrynnowe, rury liczone od rury spustowej rynny czy wpusty do zbiorników retencyjnych,
  • instalacje rozsączające,
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody,
  • zbiorniki retencyjne nadziemne, podziemne, otwarte lub zamknięte, szczelne oraz infiltracyjne.

Uwaga: Pomoc finansowa obejmuje zbiorniki retencyjne naziemne lub podziemne o objętości min. 2 m3. W przypadku rezerwuarów nadziemnych zamkniętych o pojemności 1m3 konieczny jest zakup dwóch sztuk lub więcej.

 

Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać?

  1. Wydłużeniu do 90 dni uległ czas, w jakim oceniany będzie wniosek. Wnioskodawca będzie miał możliwość wycofania starań o otrzymanie dotacji w dowolnym momencie, jednak obowiązkowo musi powiadomić o tym Fundusz. Możliwe jest również wycofywanie korekty wniosku w celu uaktualnienia lub korekty danych oraz jej ponowne złożenie.
  2. Z uwagi na pandemię, zawiadomienia, wezwania lub wyjaśnienia będą przekazywane drogą elektroniczną. Tylko w przypadku braku możliwości funkcjonowania poczty elektronicznej informacje przekazywane będą listownie.
  3. Podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy musi być zgodny z adresem, z którego będą wysyłane jakiekolwiek oświadczenia wnioskodawcy. Wiadomości wysłane z innej, niezgłoszonej skrzynki elektronicznej nie będą rozpatrywane.

 

Najczęściej zadawane pytania?

1, Czy dom musi już stać żeby składać wniosek o dofinansowanie na Przydomowy Zbiornik Retencyjny?

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

2. Jakie są wszystkie niezbędne dokumenty do programu moja woda?

W zależności od danego województwa należy stworzyć konto na portalu beneficjenta i tam postępować zgodnie z wyznaczoną ścieżką. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy dostarczyć dokumenty niezbędne do rozliczenia dofinansowania, lista wymaganych dokumentów w linku:  https://portal.wfosigw.katowice.pl/rozliczenie-ii-nabor-moja-woda-2021

3. Czy można dostać dofinansowanie jak się jest na etapie budowy domu a zbiornik był już zamontowany?

Wydatki niekwalifikowane w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” m.in. wydatki na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Pełną listę wydatków niekwalifikowanych znajdą Państwo TUTAJ