Gdy pada deszcz, resztki paliw i innych, szkodliwych dla środowiska substancji ropopochodnych spływają wraz z wodą deszczową do wód powierzchniowych (strumieni, rzek, jezior) i mogą spowodować ich zanieczyszczenie. Aby tego uniknąć, stosuje się separatory. Dzięki ich zastosowaniu, zanieczyszczenia ropopochodne są oddzielane od wody i magazynowane, co pozwala zadbać o „ekologiczność” prowadzonych przez nas działań.

 

Separator – wymóg ustawowy?

Oczyszczanie deszczówki z substancji ropopochodnych jest wymogiem prawnym, o czym mówi Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych: § 17. 1. Z przepisów wynika, że deszczówkę trzeba oczyszczać z substancji ropopochodnych, jeśli stężenie tych substancji wynosi ponad 15 mg/l.

Takie substancje i szkodliwe zawiesiny spływają z dużych, utwardzonych powierzchni, Dzieje się tak na drogach, autostradach, parkingach, stacjach benzynowych, myjniach samochodowych, zajezdniach autobusowych, w zakładach przemysłowych, terenach kolejowych – wszędzie tam, gdzie dochodzi do nawet małych wycieków oleju z silników spalinowych lub maszyn napędzanych olejem napędowym.

 

Oczyszczanie deszczówki z substancji ropopochodnych jest wymogiem prawnym

 

Dwie technologie do wyboru 

Ecol-Unicon i inne firmy na rynku, oferują dwie technologie, które znalazły zastosowanie w separatorach. To technologia lamelowa, zastosowana w separatorze ESL-Z i technologia koalescencyjna, zastosowana w separatorze ESK. Oba rozwiązania gwarantują wysoką skuteczność, oba mogą być instalowane zarówno w pasie drogowym jak i na terenach zielonych.

Są to urządzenia łatwe w montażu i późniejszej eksploatacji. Można do nich podłączyć urządzenie do poboru próbek. Dla pełnej ochrony wód separator powinien być uzupełniony o osadnik. Oferowane są także urządzenia zintegrowane w jednym korpusie, czyli separator z osadnikiem.

 

Kiedy wybrać separator lamelowy?

Separatory lamelowe umożliwiają oczyszczanie wód opadowych w większych zlewniach.  Zaleca się ich stosowanie przy wylotach miejskich kolektorów deszczowych, na dużych parkingach, do ochrony wód powierzchniowych przy zakładach przemysłowych, centrach logistycznych, na lotniskach. Sprawdzą się także przy odpływach wód deszczowych z autostrad i dróg o dużym natężeniu ruchu. Są tak zaprojektowane, by móc podczyszczać wodę o większych przepływach niż nominalne i to jest ich największa zaleta.

Skuteczność podczyszczania wynosi 5mg/m3 dla nominalnego przepływu, spada wraz ze wzrostem przepływu, ale nadal następuje podczyszczanieJest to niezwykle ważne wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużymi i bardzo dużymi powierzchniami, z których spływa deszczówka. Zastosowanie separatorów lamelowych jest wówczas jedynym rozwiązaniem.

 

Separatory lamelowe sprawdzają się między innymi w okolicy dróg o dużym natężeniu ruchu

 

Ich konstrukcja umożliwia oddzielanie i zatrzymywanie zarówno substancji ropopochodnych jak i zawiesin mineralnych (piaski, szlamy), znajdujących się w wodach opadowych i roztopowych spływających z każdego rodzaju zlewni.

Separatory lamelowe są polecane dla dużych zlewni, w których w różnym czasie może spływać więcej lub mniej wód deszczowych, a więc w takich, w których mamy do czynienia ze zróżnicowanym obciążeniem przepływu i różnym ładunkiem zanieczyszczeń ropopochodnych i zawiesin.

 

Kiedy wybrać separator koalescencyjny?  

Separatory koalescencyjne umożliwiają oczyszczanie wód opadowych wyłącznie dla przepływu nominalnego. Parametry urządzenia należy dobrać tak, aby przepustowość nominalna separatora była większa od przepływu maksymalnego wód deszczowych, dopływających do urządzenia.

Separatory koalescencyjne są rekomendowane w zlewniach mniejszych i zlewniach, w których zanieczyszczenia występują w małych stężeniach, a więc sprawdzą się w warsztatach i myjniach samochodowych, na stacjach paliw, w bazach transportowych, mniejszych zakładach przemysłowych, średnich i małych parkingach, przy odprowadzaniu wody z mostów i wiaduktów drogowych.

 

Separatory koalescencyjne są dobrym rozwiązaniem przy mniejszych zlewniach, takich jak warsztaty czy myjnie samochodowe

 

Czym kierować się przy wyborze separatora?

Podsumowując, przy wyborze odpowiedniego typu separatora należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • wielkość terenu, z którego dochodzi do spływu deszczówki, co ma wpływ na jej objętość,
  • ilość zawiesiny zawartej w deszczówce,
  • możliwość pracy urządzenia przy przepływie burzowym,
  • stopień ochrony wód powierzchniowych, do których odpływają wody deszczowe – czy jest to strefa ochronna, czy akwen jest zamknięty, jaka jest prędkość nurtu i w jakim czasie rzeka czy strumień zdoła się sama oczyścić.

 

Potrzebujesz więcej informacji? Zajrzyj do katalogu produktów Ecol-Unicon!

Każdy z opisanych typów separatorów występuje w kilkunastu wielkościach. Wszystkie parametry są dostępne w: „Sztuka Ochrony Wód. Katalog produktów Ecol-Unicon 2019/2020”:

  • separator lamelowy – przepustowość nominalna w zależności od wymiarów od 1,5-210 dm3/s. – karta katalogowa, str. 22
  • separator koalescencyjny – przepustowość nominalna w zależności od wymiarów od 1,5 do 100 dm3/s. – karta katalogowa, str. 26