Separatory substancji ropopochodnych to urządzenia przepływowe służące do podczyszczania wód opadowych ze zlewni, takich jakich myjnie, warsztaty samochodowe, parkingi czy drogi z cieczy lekkich. Rynek oferuje obecnie szereg nowoczesnych, a przede wszystkim skutecznych rozwiązań. W zależności od rodzaju obiektu, wielkości i typu zlewni a także rodzaju zanieczyszczeń, można wybrać separatory lamelowe i koalescencyjne ze zintegrowanym osadnikiem oraz z osadnikiem w osobnym zbiorniku. Jakie rozwiązanie wybrać?

  • Separatory lamelowe i koalescencyjne
  • Osadniki – rozwiązanie dla medium z zawiesiną
  • Rodzaje osadników: poziome i wirowe
  • Separatory substancji ropopochodnych przykłady bez osadnika oraz systemów ze zintegrowanym osadnikiem

 

Separatory substancji ropopochodnych to urządzenia stosowane do podczyszczania wód opadowych i ścieków technologicznych pochodzących ze zlewni miejskich, drogowych i obiektowych z cieczy lekkich.

Służą one do oddzielania i magazynowania cieczy lekkich, takich jak benzyny czy oleje. Pozwalają uzyskać ich zawartość w wodzie na odpływie poniżej 5 mg/l.

 

Separatory substancji ropopochodnych – 2 rodzaje: lamelowe i koalescencyjne

Ze względu na sposób separacji zanieczyszczeń oraz samą konstrukcję urządzeń, możemy wyróżnić separatory lamelowe oraz koalescencyjne. Separatory powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Wody opadowe odprowadzane do gruntu muszą być podczyszczone, zgodnie z wymaganiami rozporządzenie z substancji ropopochodnych do wartości <15 mg/dm³.

Separatory lamelowe są dedykowane dużym zlewniom o zróżnicowanym obciążeniu przepływu i różnym ładunku zanieczyszczeń.

Separatory lamelowe najczęściej znajdują zastosowanie w przypadku zlewni miejskich. Sprawdzą się także podczas oczyszczania ścieków pochodzących z dróg i autostrad, dużych parkingów i placów manewrowych, lotnisk czy zakładów i terenów przemysłowych.

Separatory koalescencyjne to urządzenia umożliwiające oddzielanie i zatrzymywanie zarówno substancji ropopochodnych jak i zawiesin mineralnych znajdujących się w wodach opadowych i roztopowych. Sprawdzają się jednak głównie w przypadku mniejszych zlewni. Będą także świetnym wyborem w przypadku dużego rozproszenia zanieczyszczeń w medium.

Separatory koalescencyjne mogą być stosowane w takich obiektach, jak warsztaty czy myjnie samochodowe, stacje paliw oraz mniejsze zakłady przemysłowe. Poprawne działanie zostanie zapewnione także w przypadki montażu na terenach kolejowych, nieduże parkingi czy mosty.

 

Separatory Substancji Ropopochodnych

 

Osadnik – rozwiązanie dla ścieków z zawiesiną

Ścieki zanieczyszczone zawiesiną powinny być wcześniej podczyszczane w osadniku (separatorze zawiesin). Zapewnia on optymalną skuteczność oczyszczania oraz odpowiednią pojemność magazynowania osadu.

Urządzenie tego typu służy do podczyszczania ścieków z zawiesiny ogólnej. Skuteczność podczyszczania wody z tego typu zanieczyszczeń jest szacowana na <100 mg/dm3. Jednocześnie osadnik zabezpiecza przed nadmiernym dopływem zawiesin do kolejnych urządzeń w ciągu technologicznym.

Sposób zaprojektowania osadnika zależy od rodzaju podczyszczanych ścieków technologicznych lub wód opadowych. Wpływ na to mają także warunki lokalizacyjne, przepływy oraz zakładane ilości zawiesiny w ściekach dopływających.

Osadniki sprawdzą się na wszelkich terenach przemysłowych i zurbanizowanych terenach miejskich. Warto zastosować je także przy drogach i autostradach, parkingach oraz dużych węzłach komunikacyjnych.

Warto pamiętać, by lokalizacja urządzenia w terenie umożliwiała dojazd specjalistycznego wozu używanego do jego czyszczenia. O ile jest to możliwe, najlepiej usytuować je poza pasem drogowym, co również ułatwi późniejszą eksploatację.

 

Osadniki poziome i wirowe

Osadniki są urządzeniami służącymi do zatrzymania łatwo opadającej zawiesiny o gęstości większej od wody. Działanie osadnika poziomego opiera się na zatrzymaniu zawiesiny podczas przepływu przez powierzchnię osadnika. Dzięki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji, w osadniku następuje zatrzymanie zawiesiny ogólnej i zanieczyszczeń stałych. Są to urządzenia o najprostszej budowie.

Drugi typ osadników to osadniki wirowe. Oprócz siły grawitacji, wykorzystywana jest tu także siła odśrodkowa. Ruch wirowy ścieków dopływających do urządzenia wywoływany jest tu za pomocą deflektora kierunkowego, a wylot z komory wirowej następuje w środkowej części zbiornika za pomocą rury centralnej.

Osadniki wirowe jednokomorowe stosuje się w celu zatrzymania zawiesiny. W osadniku dwukomorowym istotnym elementem jest drugi zbiornik. Stanowi on pułapkę dla substancji pływających. Podzielony jest na dwie części. Pierwsza przechwytuje cząsteczki lżejsze od wody (w tym substancje ropopochodne). Druga zaś pełni rolę komory odpływowej. Jest to urządzenie dedykowane szczególnie dla zlewni miejskich.

Systemy ze zintegrowanym osadnikiem oraz separatory bez osadnika – przykłady

Na rynku znajdziemy nie tylko osobne moduły separatorów i osadników, ale także urządzenia zintegrowane. W separatorze z osadnikiem, oprócz substancji ropopochodnych, usuwane są także zawiesiny mineralne.

Jednym z takich rozwiązań jest separator koalescencyjny ESK-H , produkcji Ecol-Unicon umożliwiający oddzielanie oraz magazynowanie substancji ropopochodnych. Dzięki temu sprawdzi się m.in. w myjniach samochodowych, w których osadnik umiejscowiony jest poniżej kolumny koalescencyjnej.

Alternatywą dla takiego rozwiązania może być separator koalescencyjny ESK  bez osadnika W takim przypadku uzupełnieniem systemu może być osadnik poziomy EOS-O.

W przypadku zlewni typu parking samochodowy, można zastosować separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem typoszereg ESL-ZH. To wysokosprawne, a jednocześnie łatwe w montażu rozwiązanie. Alternatywę stanowi rozwiązanie oparte o dwa osobne urządzenia. W takim przypadku zastosować można separatora z typoszeregu ESL-Z  oraz osadnika wirowy EOW-1  do łatwo opadającej zawiesiny o gęstości nie większej niż  1 kg/dm3.

Aby separator właściwie spełniał swoje funkcje i odpowiadał konkretnym oczekiwaniom inwestora, rekomendujemy skorzystać z usług doświadczonego projektanta. Może też w tym pomóc platforma dla projektantówWaterFolder, pozwalająca na dobór różnych urządzeń z branży wodno-kanalizacyjnej.

Instalując urządzenia, warto jest uwzględnić w projekcie instalację alarmową. Systemy alarmowe są niezwykle ważne dla efektywnego i niezawodnego działania separatorów substancji ropopochodnych/oleju oraz osadników. Pozwalają bowiem na bieżąco monitorować poziom warstwy osadu, oleju i przepełnienia oraz rejestrację konkretnych zdarzeń. Tym samym umożliwia optymalizację pracy urządzeń oraz ograniczenie kosztów eksploatacji.

 

Separatory Substancji Ropopochodnych - kalkulator doboru