Separatory to urządzenia, które umożliwiają oddzielanie oraz zatrzymywanie substancji ropopochodnych i mineralnych, które pochodzą m.in. z zanieczyszczonych centrów miast, terenów przemysłowych czy stacji benzynowych. Na rynku dostępne są coraz nowocześniejsze rozwiązania, z których najbardziej popularne są separatory betonowe oraz separatory z tworzywa sztucznego PE-HD. Na czym polegają korzyści z zastosowania tego rodzaju rozwiązań?

 

Jak wyglądają krajowe przepisy prawne w zakresie oczyszczania wód opadowych ?

W Polsce świadomość zagrożeń, jakie niosą za sobą ścieki, jest coraz wyższa. Wynika to m.in. z przepisów, które nakładają obowiązek oczyszczania zarówno wód opadowych znajdujących się w wodach spływających z każdego rodzaju zlewni.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, jednoznacznie określa normy dopuszczalnej ilości zanieczyszczeń w ściekach. Według nich zawartość zawiesin nie powinna przekraczać 100mg/l, a zawartość substancji ropopochodnych nie może być większa niż 15 mg/l.

 

Tradycyjne separatory betonowe

Separatory betonowe są przeznaczone do usuwania substancji ropopochodnych znajdujących się w ściekach opadowych i procesowych. Jeśli zintegrujemy je z osadnikiem, sprawdzą się także w oczyszczaniu zawiesiny ogólnej. Separatory betonowe znajdują zastosowanie m.in. na:

  • stacjach benzynowych,
  • parkingach,
  • bazach przeładunku paliw,
  • zlewniach miejskich,
  • terenach przemysłowych,
  • bazach transportowych.

Separatory betonowe wyróżnia szczelny betonowy korpus (studnia lub wydzielona komora zbiornika retencyjnego) zazwyczaj niewymagający dodatkowego dociążenia. W zależności od lokalizacji separatora Ecol-Unicon stosuje w tego typu rozwiązaniach włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe o klasach A15, B125, C250 i D400 – przetestowane w każdych warunkach i zapewniające trwałość oraz szczelność przez wiele lat.

Aby dostosować położenie pokrywy separatora do rzędnej terenu, wykorzystuje się ponadto dodatkową nadbudowę z betonowych kręgów, a w przypadku dużego zagłębienia kanalizacji można zastosować płytę redukcyjną i komin z kręgów.

 

 

Lekka konstrukcja separatorów PE-HD

Separatory polietylenowe działają na takiej samej zasadzie, jak te wykonane z betonu i przeznaczone są do usuwania substancji ropopochodnych (oleje mineralne, benzyny, smary itp.) zawartych w ściekach opadowych oraz ścieków technologicznych. Mogą stanowić urządzenia wolnostojące, możemy także wykorzystać je w formie zabudowy w gruncie.

Główną różnicę względem separatorów betonowych stanowi tutaj masa konstrukcji. Separatory PE-HD to bowiem rozwiązania wykonane z lżejszego polietylenu o wysokiej gęstości, które zdają się wypierać ciężkie konstrukcje betonowe.

Materiał oraz odpowiedni kształt zbiornika zapewniają ponadto zwartą konstrukcję, a także wysoką odporność na temperaturę oraz związki chemiczne zawarte w zanieczyszczonych ściekach. Urządzenia produkcji Ecol-Unicon spełniają klasę wytrzymałości wg PN-EN ISO 9969:2008.

 

Rozwiązania dostępne w wersji koalescencyjnej i lamelowej

Separatory jednego i drugiego typu produkcji Ecol-Unicon to urządzenia klasy I, zgodnie z normą PN-EN 858. Oba rozwiązania wyróżnia łatwość montażu i eksploatacji oraz możliwość zastosowania urządzeń alarmowych lub podłączenia do systemu zarządzania wodami opadowymi BUMERANG SMART. Wyposażone mogą być zarówno we wkład lamelowy, jak i koalescencyjny.

Wybór właściwego rozwiązania zależy naturalnie od indywidualnych potrzeb. W przypadku większości zastosowań separatory betonowe okażą się wystarczająco trwałą i pewną opcją. Zapewnią także najwyższą odporność na czynniki typowo mechaniczne, jak np. wstrząsy.

Jeśli jednak zależy nam na lekkości konstrukcji i bardzo wysokiej niezależności separatora od czynników temperaturowych i chemicznych, wówczas warto zastanowić się nad separatorami z tworzywa sztucznego PE-HD. To także rozwiązanie charakteryzujące się bardzo niską absorpcją wody, co może mieć szczególne znaczenie na terenach o dużej wilgotności.

 

Separatory substancji ropopochodnych