Systemy alarmowe to dzisiaj niezwykle istotne elementy nowoczesnych obiektów wodno-kanalizacyjnych oraz gwarancja efektywnego i niezawodnego działania urządzeń ochrony wód. Pozwalają nie tylko znacznie ograniczyć koszty eksploatacji, ale przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo ekologiczne. Jeśli jednak w naszych obiektach używamy separatorów, stosowanie systemów alarmowych staje się wręcz nieodzowne!

 

Czym są separatory?

Separatory to urządzenia, które odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu szkodom środowiskowym. Chronią bowiem przed przenikaniem niebezpiecznych substancji do gruntu, a w konsekwencji przed zanieczyszczeniami obiegu wody.

Ich działanie polega na oddzielaniu i zatrzymywaniu olei i tłuszczy, a także zawiesin mineralnych, takich jak piaski czy szlamy, które mogą znajdować się w wodach opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni.

Najbardziej popularne rodzaje separatorów to urządzenia koalescencyjne oraz lamelowe, różniące się nie tylko rodzajem wkładu, ale także zasadą działania. Wykonane są zazwyczaj z tworzywa sztucznego lub betonu. Aby zapewnić skuteczny system podczyszczania, należy wybrać urządzenie dopasowane do indywidualnych potrzeb obiektu, w czym może pomóc kalkulator doboru urządzeń podczyszczających.

Skuteczne działanie separatorów wymaga jednak regularnej kontroli i stałego monitorowania, a niezawodna praca separatora jest możliwa wyłącznie z zamontowanymi urządzeniami alarmowymi.

 

Gdzie stosujemy separatory?

Separatory są najczęściej stosowane na stacjach paliw, w myjniach samochodowych, warsztatach, parkingach, przy drogach, lotniskach, w garażach podziemnych, na placach manewrowych czy złomowiskach pojazdów.

Tego rodzaju urządzenia służą również do eliminacji olei roślinnych oraz tłuszczy zwierzęcych. Separatory są zatem wdrażane także w obiektach gastronomicznych, takich jak restauracje, bary szybkiej obsługi, stołówki, ale także w hotele, rzeźnie, ubojnie czy przetwórnie spożywcze.

Separatory świetnie sprawdzają się chociażby przy obiektach gastronomicznych

 

Jak działają systemy alarmowe?

Systemy alarmowe to niezwykle precyzyjne urządzenia bazujące na mikroprocesorowych sygnalizatorach, które badają poziom warstw cieczy oraz informują o wszelkich przekroczeniach zdeklarowanych poziomów. Analizują zjawiska fizyczne zachodzące w testowanym środowisku, a następnie przetwarzają je na czytelne informacje alarmowe.

Jak systemy alarmowe wspierają pracę separatorów? Układ uruchamia odpowiedni alarm w momencie, kiedy zostanie osiągnięty zadany poziom substancji ropopochodnych lub oleju zgromadzonego w separatorze. Dzięki temu z wyprzedzeniem uzyskujemy informację o konieczności opróżnienia separatora, eliminując ryzyko przepełnienia. Odczytywanie i przekazywanie danych realizowane jest za pomocą czujników zainstalowanych wewnątrz urządzeń wodno-ściekowych.

Systemy EU-AL oferowane przez Ecol-Unicon to elastyczne urządzenia dostarczane w komplecie z separatorami (mogą jednak również współpracować z urządzeniami sieci kanalizacyjnej innych producentów). Zainstalowane w nich czujniki są odporne na agresywne działanie ścieków i mogą być montowane w strefach zagrożonych wybuchem z obwodami iskrobezpiecznymi.

W przypadku występowania nieprzyjemnych zapachów firma oferuje również filtry, w których rolę pochłaniacza odoru pełni impregnowany węgiel aktywny. Skuteczność tego typu nowoczesnych rozwiązań kształtuje się na poziomie nawet 95%. Neutralizatory zapachów znajdują zastosowanie głównie separatorach ropopochodnych, osadnikach czy pompowniach. Są to urządzenia łatwe w użyciu, samoobsługowe i trwałe, dostępne zarówno w wersji podwłazowej, jak i jako urządzenia wolnostojące.

 

 

Jakie mogą być skutki braku instalacji systemu alarmowego?

Alarmy do separatorów przede wszystkim skutecznie eliminują ryzyko skażenia środowiska. Wszystko za sprawą stałego monitoringu grubości warstwy tłuszczu oraz przekroczenia jej maksymalnej warstwy, monitoringu przepełnienia cieczy, ale także wykrywania nieszczelności zbiorników oraz sygnalizacji np. zablokowania wylotu separatora.

Konsekwencją braku instalacji systemu mogą być poważne awarie, skutkujące zanieczyszczeniem wód gruntowych oraz powierzchniowych, a w efekcie poważna odpowiedzialność prawna oraz dotkliwe kary finansowe.

Brak skutecznych systemów alarmowych, dzięki którym separator jest opróżniany tylko wtedy, gdy jest to konieczne, prowadzi ponadto do podniesienia kosztów eksploatacji czy konserwacji. Bez ich wsparcia ciężko zaplanować również harmonogram serwisowania separatorów.

Niezainstalowanie systemów alarmowych utrudnia ponadto wgląd do aktualnych parametrów obiektów czy zdarzeń. Uniemożliwia bowiem odtworzenie historii ich pracy oraz lokalizację przyczyn awarii.

Jeśli zatem stosujesz separatory, uzupełnij ich działanie o sprawdzoną instalację alarmową. Pełną ofertę tego rodzaju rozwiązań znajdziesz w Ecol-Shop.

 

 Separatory substancji ropopochodnych