W ciągu ostatnich 20 lat, miasto Gdańsk było wielokrotnie nawiedzane przez obfite opady deszczu, które niejednokrotnie prowadziły do licznych podtopień i powodzi. W wyniku wypracowanej polityki przeciwpowodziowej władze miasta podjęły decyzję o licznych inwestycjach mających na celu zwiększenie poziomu zabezpieczeń .

W zeszłym tygodniu przy okazji budowy 52 zbiornika retencyjnego, włodarze Gdańska podsumowali dotychczasowo podjęte działania w kwestii walki z powodziami oraz zapowiedzieli kolejne inwestycje.

Od czasu wielkiej powodzi w Gdańsku w 2001 roku na terenie miasta powstało 51 zbiorników retencyjnych, na które wydano ponad 400 mln zł. Pomimo wielu poczynionych inwestycji władze miasta nadal dostrzegają potencjalne zagrożenia i już teraz planowane są kolejne na najbliższe lata.

W 2016 roku przeprowadzono panel obywatelski w trakcie którego omawiano środki oraz formy przeciwdziałania powodziom. W trakcie konsultacji mieszkańcy rozpatrywali różne rozwiązania. Ponad 80% z uczestników panelu zadecydowało, aby wybrane zbiorniki w Gdańsku były zbiornikami suchymi, mogącymi zgromadzić więcej wody opadowej.

Wybudowanie zbiorników to tylko pierwszy krok do bezpiecznego miasta.  Aby w pełni wykorzystać wybudowane instalacje – retencją należy zarządzać, dlatego też miasto Gdańsk wdrożyło rozbudowany system monitoringu hydrologicznego. Obecnie na system składa się ponad 20 automatycznych stacji opadowych i około 70 stacji pomiarów stanów wody na zbiornikach retencyjnych oraz ściekach i wodach przybrzeżnych. Poza monitorowaniem poziomu napełnienia zbiorników retencyjnych istnieje również możliwość dokonania analizy w jaki sposób rozkładają się opady na poszczególne rejony miasta. Pozwala to na szybką i sprawną reakcję władz w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej jak również pomaga w ustalaniu kolejnych potencjalnych lokalizacji pod następne inwestycje.

Każdy Gdańszczanin może w dowolnym momencie sprawdzić aktualny poziom opadów z danych zebranych z systemu monitoringu.

Pomimo licznych prac, które zostały wykonane miasto nie zatrzymuje się w swoich działaniach i już teraz realizowane są kolejne inwestycje. Większość z nich odbywa się w ramach projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk” , który jest zaplanowany do końca 2021 roku.