Zagospodarowanie wody deszczowej to jeden z kluczowych aspektów, na który należy zwrócić uwagę przy planowaniu przestrzennym. Na całym świecie obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania tematem gospodarowania i wykorzystania wód opadowych. Jest to spowodowane, z jednej strony zmianami klimatu i procesem urbanizacji i betonowania miast, które niejednokrotnie są przyczyną powodzi i podtopień  w miastach, z drugiej zaś strony zauważamy coraz bardziej wyraźny trend ekologiczny, który zwraca uwagę na to, że wody opadowe to nie problem, a zasób, który warto wykorzystać.

Niemalże w każdym zakątku świata organizowane są konferencje mające na celu zrzeszanie przedstawicieli branż związanych z gospodarką wodną. Ich celem jest podejmowanie dyskusji na temat zagrożeń związanych z zaniedbaniem tematu wód opadowych, a także stworzenie nowych rozwiązań, które pomogą usprawnić dotychczasowe systemy.

Niektóre z konferencji szczycą się wieloletnim stażem – idealnym przykładem jest konferencja StormCon – największe wydarzenie w Ameryce Północnej dotyczące zarządzania wodami opadowymi– odbywające się regularnie od 18 lat. Organizatorzy zachęcają do udziału także studentów, którzy mogą aktywnie uczestniczyć w debatach jak i warsztatach. W 2018 roku w konferencji uczestniczyło około tysiąc osób.

StormCon to wydarzenie w Ameryce Północnej poświęcone wyłącznie podnoszeniu i rozwijaniu
nauki i praktyki minimalizacji i zapobiegania zanieczyszczeniom wód opadowych.

Również w gorącej Australii organizowana jest konferencja pod nazwą Stormwater Australia, która ma na celu uświadomienie jak dużym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki wód  deszczowych, jest betonowanie miast i niszczenie ich naturalnych ekosystemów. Konferencje z cyklu Stormwater – podejmujące zagadnienia deszczówki odbywają się rokrocznie także w Nowej Zelandii, Południowej Karolinie (USA), Meksyku czy Virginii (USA).

 

Różna ilość uczestników, miejsce czy forma organizacyjna konferencji, ale zawsze ten sam cel: poprawa efektywności w obszarze zarządzania deszczówką.

Świetną okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy, dotyczących zarządzania wodami opadowymi, jest także konferencja w Polsce –  pod nazwą STORMWATER POLAND. W tym roku myśl przewodnia III już edycji wydarzenia zawiera się w haśle „Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi”. Organizator chce stworzyć przestrzeń do dyskusji dla przedstawicieli środowiska zarówno wodno – kanalizacyjnego, ale także dla władz samorządowych oraz branży architektów i urbanistów.