Jak radzić sobie z postępującymi zmianami klimatycznymi? Jak racjonalnie i inteligentnie gospodarować wodami opadowymi? Gdzie szukać najlepszych praktyk z obszaru wody deszczowej? Na te i wiele innych pytań postarają się odpowiedzieć prelegenci i uczestnicy konferencji Stormwater Poland 2020, która odbędzie się już 3-5 marca w Gdańsku. Jako Ecol-Unicon mamy przyjemność być partnerem tego wydarzenia.

 

Woda opadowa to niezwykle cenny i powszechnie wykorzystywany w gospodarce wodnej zasób. Właściwe zarządzanie nim na poziomie miasta czy całej gminy jest niezwykle ważne dla funkcjonowania miejscowości, a jak pokazują przypadki Słowacji czy Rumunii, może nawet decydować o ich dalszym rozwoju.

Współczesna gospodarka wodna to ponadto mariaż inżynierii z algorytmami i nowoczesną technologią. Innowacje w tym obszarze pozwalają firmom pracować efektywniej i w porę reagować na potencjalne zagrożenia.

W kontekście wody deszczowej nie sposób nie wspomnieć o postępujących zmianach klimatycznych. Globalne ocieplenie, pogarszająca się jakość powietrza, czy zwiększona częstotliwość susz i powodzi – to wszystko sprawia, że właściwe gospodarowanie wodą opadową bywa często języczkiem u wagi w praktykach ekologicznych miast i przedsiębiorstw.

W związku z powyższym Retencja postanowiła zorganizować konferencję Stormwater Poland 2020, która upłynie pod hasłem „Deszcz inspiracji”. To właśnie najlepsze praktyki, zarówno z Polski, jak i zagranicy, mają wspomóc uczestników w lepszym i bardziej nowoczesnym gospodarowaniu wodami opadowymi.

 

Powódź okiełznana przez innowacje

Warto zauważyć, że innowacyjne podejście do gospodarowania zasobami wodnymi ma istotne znaczenie również z punktu widzenia instalacji i rozwiązań przeciwpowodziowych. W obliczu bardzo poważnych i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców miast i gmin wydarzeń (jak np. połamane gałęzie drzew, niedrożny system wodociągów), istotne jest bowiem błyskawiczne, skoordynowane działanie – w tym zaś może nas znacząco wspomóc nowoczesna technologia.

W ramach Stormwater Poland, jako Ecol-Unicon postanowiliśmy zatem zorganizować warsztat, którego celem będzie zapoznanie uczestników z najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami z obszaru zarządzania sytuacjami kryzysowymi w mieście. Wskażemy, w jaki sposób „planować powódź” i przygotować racjonalny plan zarządzania kryzysowego. Poświęcimy również uwagę procesowi przygotowywania scenariusza ćwiczeń przeciwpowodziowych.

 

Stormwater Poland 2019

 

W ramach spotkania zaprezentujemy ponadto produkty i współpracujące ze sobą układy urządzeń, których zastosowanie pozwala znacząco ograniczyć konsekwencje ulewnych deszczów. Uczestnicy zapoznają się także z tematyką racjonalnego gospodarowania wodą opadową.

 

Szukanie rozwiązań w danych

Gdzie powinniśmy szukać potencjalnych rozwiązań z zakresu gospodarowania wodami opadowymi? Czwarta rewolucja przemysłowa zdaje się wskazywać, że naszym pierwszym wyborem powinny być… dane. To właśnie informacje, które możemy „wyciągnąć” z systemów informatycznych i analitycznych mogą być dla nas cennym źródłem wskazówek odnośnie potencjalnych udoskonaleń w obszarze zarządzania opadami.

Temu właśnie zagadnieniu będzie poświęcona prelekcja Grzegorza Bogusia, dyrektora handlowego Ecol-Unicon. Dziś miasta marnują rocznie od 250 do 500 milionów m3 wody, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu 10-20 milionów osób. To ogromna strata, której moglibyśmy uniknąć m. in. przez gromadzenie, analizowanie i właściwe przetwarzanie danych na temat wód opadowych.

Podczas prelekcji Grzegorz Boguś przedstawi zatem przegląd najnowszych sposobów obliczania ilości retencjowanej wody opadowej. Wskaże również, w jaki sposób monitorować i opomiarować punkty zlewni, bazując na sterownikach komunikujących się z serwerem w chmurze. Tego rodzaju inteligentny monitoring pozwoli firmom gromadzić i analizować dane w czasie rzeczywistym, co umożliwi błyskawiczną reakcję na nagłe zdarzenia i znaczące zmniejszenie kosztów eksploatacji.

 

Deszcz inspiracji nadciąga!

Konferencja Stormwater Poland 2020 odbędzie się już w dniach 3-5 marca. Pierwszy dzień zostanie poświęcony zajęciom warsztatowym (z których jeden z nich, nt. wspomnianych innowacji przeciwpowodziowych będziemy mieli przyjemność poprowadzić), zaś dwa kolejne – inspirującym prelekcjom podejmującym tematykę zarówno zmian klimatycznych, jak i technologii w gospodarowaniu opadami. Przewidziano również panel poświęcony praktykom zagranicznym – m.in. ze Słowacji, Rumunii czy Ukrainy.

Jako partner wydarzenia pragniemy zatem gorąco zaprosić Was do udziału w konferencji. Wszelkie detale na temat wydarzenia, jego tematyki i prelegentów znajdziecie na stronie https://stormwater.retencja.pl/.

A zatem, do zobaczenia! Spotkajmy się pod „deszczem inspiracji”!