Zadaniem zarówno tłoczni, jak i przepompowni jest, w dużym uproszczeniu, przepompowywanie ścieków. Pompownia to rozwiązanie o znacznie dłuższej tradycji – dawniej stosowano systemy z wydzieloną komorą do gromadzenia ścieków, obecnie możliwe jest pompowanie ścieków ze wszystkimi zanieczyszczeniami. Tłocznie to natomiast stosunkowo nowe rozwiązanie, bo stosowane od lat kilkunastu. W przeciwieństwie do pompowni wykorzystywany jest w nim system separacji zanieczyszczeń stałych, znajdujących się w ściekach sanitarnych. Jaki zatem system powinniśmy wybrać?

 

Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie ma swoje zalety oraz wady. Przed podjęciem decyzji o wydaniu, umówmy się, niemałych pieniędzy, warto przeprowadzić dokładną analizę istniejącego stanu instalacji sanitarnej, sposobu współpracy z innymi jednostkami w systemie oraz ich specyfikę. Musimy też zastanowić się, ile ścieków chcemy przepompowywać, gdzie obiekt będzie zlokalizowany, a także, jakim budżetem dysponujemy.

 

Jakie są zalety stosowania pompowni?

Jak działa przepompownia? W dużym uproszczeniu, służy ona do przenoszenia ścieków z poziomu niższego na poziom wyższy. Współczesne rozwiązania składają się z wirnika napędzanego przez silnik za pomocą sprzęgła lub przekładni pasowej. Od momentu wprowadzenia na rynek pomp zatapialnych, pojawiły się rozwiązania jednozbiornikowe. Systemy te pozwalają na zabudowę wirnika na wspólnym wale wraz z silnikiem. Obecnie to najbardziej popularny rodzaj przepompowni w gospodarce komunalnej.

Tym, co stanowi niewątpliwą zaletę pompowni, jest ich uniwersalność oraz prostota technologii. W zasadzie jedynym ograniczeniem w ich zastosowaniu jest wielkość dostępnych jednostek pompowych.

 

Efekt modernizacja pompowni w Suszcu

 

Dzięki pompom zatapialnym pompowanie ścieków stało się na tyle proste, że nie wymaga umieszczania kanalizacji sanitarnej na dużej głębokości. Rynek oferuje wiele rozwiązań, zarówno te kompletne, obejmujące dostawę wraz z uruchomieniem systemu, jak i elementy do samodzielnego montażu.

Kolejną zaletą pompowni ścieków jest niewielkie zapotrzebowanie na powierzchnię konieczną do zabudowy, a przy tym duża wydajność systemu. Za wyborem pompowni tradycyjnej mogą też przemawiać stosunkowo niskie koszty inwestycyjne.

 

Jakie są wady pompowni?

Największą wadą pompowni jest uciążliwa eksploatacja, związana z bezpośrednim kontaktem ze ściekami oraz wyziewami nieprzyjemnych gazów. Ze względu na toksyczne opary wewnątrz, kłopotliwy może być także serwis pompowni.

Kolejnym istotnym problemem jest możliwość blokowania przez zanieczyszczenia wirników pomp czy odkładanie się piasku w zbiorniku retencyjnym, co zwiększa awaryjność oraz szybszą eksploatację pomp.

W niektórych systemach przed wlotem stosowane są kraty zatrzymujące kamienie, piasek czy inne zanieczyszczenia. Rozwiązaniem może być też rozdrabniarka. Warto jednak zauważyć, że jej instalacja jest dość kosztowna, a i eksploatacja też dość kłopotliwa.

 

 

Zalety nowoczesnych tłoczni

To, co różni tłocznie od konwencjonalnych pompowni to zastosowanie pomp suchostojących, które nie stykają się bezpośrednio ze ściekami. Wykorzystuje się tutaj system separacji zanieczyszczeń stałych znajdujących się w ściekach sanitarnych. Separator umieszczany jest na zewnątrz modułu, co pozwala oddzielić zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach, zanim dostaną się do układu pompowego. Dzięki temu wirnik nie jest narażony na potencjalne zatkanie czy uszkodzenie.

Rozwiązanie to niesie za sobą wiele korzyści związanych z codzienną eksploatacją systemu oraz jego serwisowaniem. Tłocznie ścieków pozwalają na higieniczną, a przede wszystkim w pełni bezpieczną obsługę, podczas której pracownicy nie mają kontaktu z nieczystościami czy toksycznymi substancjami.

W związku z tym, że pompy nie są narażone na uszkodzenia, a podczas ich pracy separatory są samoczynnie czyszczone, możliwe jest zastosowanie urządzeń o mniejszych mocach, co istotnie wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji.

Tłocznie ścieków wyposażone są w niezależne układy separacji, zawory czy zasuwy, które umożliwiają zamknięcie konkretnego modułu bez konieczności przerywania pracy całej tłoczni, np. przy okazji prac serwisowych. To także wpływa oszczędności eksploatacyjne.

 

Co wybrać – pompownię czy tłocznię?

Tłocznie ścieków oferują szereg nowoczesnych rozwiązań, które zapewniają ich większą efektywność oraz przyjazną i bardziej ekonomiczną eksploatację. Dzięki temu, że systemy te są hermetyczne, będą nie tylko bezpieczniejsze dla użytkownika, ale także środowiska naturalnego. W związku z brakiem emisji uciążliwych dla otoczenia gazów niewątpliwie stanowią dobre rozwiązanie w intensywnej zabudowie miejskiej.

 

Tłocznie mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne

 

Z drugiej jednak strony okazuje się, że w bardziej rozbudowanych układach równoległych, opieranie się wyłącznie na tłoczniach może być ryzykowne. Duże skoki parametrów wymaganych na włączeniach bocznych małych dopływów mogą powodować problemy z pracą tłoczni. Z kolei wielkość dopływu ścieków do 20 m³/h w przypadku mniejszych przepompowni może powodować przewymiarowanie układu tłocznego i w efekcie wywoływać procesy gnilne w ściekach oraz emisję siarkowodoru. Nie ulega jednak wątpliwości, że kierunek rozwoju systemów wodno-kanalizacyjnych zmierza w kierunku zwiększonej popularności tłoczni ścieków. Warto zatem zawczasu zastanowić się, czy takie rozwiązanie nie będzie korzystniejsze dla danego obiektu ochrony wód.

Z pewnością na rynku jest miejsce zarówno dla przepompowni tradycyjnych, tłoczni ścieków, jak i innych niekonwencjonalnych rozwiązań. Ważna jest jednak wcześniejsza dokładna analiza całego systemu kanalizacyjnego. Realizacje pokazują, że nieźle sprawdzają się systemy mieszane wykonane na bazie różnego typu urządzeń.