Przygotowaliśmy dziś dla Was spis najchętniej czytanych artykułów w roku 2021. Jeśli któregoś z nich nie czytałeś, masz okazję, by do niego wrócić!

 

Zaczynajmy!

Oto najczęściej czytany artykuł! I nie ma co się dziwić, Moja Woda to program finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego można było uzyskać dotację na różne rozwiązania wspierające retencję. Pierwsza edycja projektu rozpoczęła się w ubiegłym roku i zakończyła ogromnym sukcesem – wartość złożonych wniosków na około 25 tysięcy przydomowych instalacji wyniosła ponad 114 milionów złotych.

Drugim najczęściej czytanym artykułem był ten dotyczący czyszczenia separatorów. Zgodnie z wytycznymi, separatory ropopochodne powinny być czyszczone dwa razy w roku – na wiosnę i jesienią. Czasem jednak to nie wystarcza, aby dotrzymać wymogów opisanych w przepisach. Właśnie dlatego zaleca się monitorowanie poziomu substancji ropopochodnych zdalnie, co jest szczególnie ważne w separatorach koalescencyjnych, wyposażonych w zamknięcie na odpływie. Jeśli bowiem dojdzie do przekroczenia poziomu substancji ropopochodnych, urządzenie na odpływie ulegnie zamknięciu, co spowoduje przepełnienie i wylanie zgromadzonej wody.

 
 Rok 2021 był dla nas szczególny gdyż to w tym roku obchodziliśmy jubileusz 25-lecia istnienia firmy Ecol-Unicon. Cieszymy się, że rozmowa z Wojciechem Falkowskim, prezesem Ecol-Unicon również wzbudziła Wasze zainteresowanie. Pan Wojciech w wywiadzie opowiedział o praktykowanej przez ostatnie ćwierć wieku działalności, nowoczesnych systemach zarządzania deszczówką ale i umowie spisanej na serwetce czy też odważnych pomysłach, które zmieniały inżynierię ekologiczną.

4. 5 polskich miast, które cierpią przez betonozę 

Betonoza doskwiera coraz większej liczbie polskich miast, a zastępowanie zielonych obszarów betonowymi płytami jest powszechnym zjawiskiem. Wpływa to nie tylko na drastyczną zmianę krajobrazu, ale jest także realnie niebezpieczne dla mieszkańców – choćby z racji bezustannie rosnących temperatur. W tym artykule przyjrzeliśmy się wybranym polskim miastom, w których zabetonowanie jest na szczególnie wysokim poziomie.

5. Separator substancji ropopochodnych na parkingu – dlaczego warto?

Oczyszczanie deszczówki z substancji ropopochodnych to obecnie obowiązek ustawowy. Taki wymóg prawny wprowadzono nie bez powodu, ponieważ podczas opadów deszczu czy śniegu szkodliwe substancje mogą zanieczyszczać wody powierzchniowe, takie jak rzeki czy jeziora, ale także powodować duże problemy eksploatacyjne w systemach kanalizacyjnych. Rozwiązaniem są separatory substancji ropopochodnych, które można zainstalować m.in. na parkingach.

 

6. Kiedy stosować separator koalescencyjny, a kiedy lamelowy? 

Gdy pada deszcz, resztki paliw i innych, szkodliwych dla środowiska substancji ropopochodnych spływają wraz z wodą deszczową do wód powierzchniowych i mogą spowodować ich zanieczyszczenie. Aby tego uniknąć, stosuje się separatory. Dzięki zastosowaniu separatorów zanieczyszczenia ropopochodne są oddzielane od wody i magazynowane, co pozwala zadbać o „ekologiczność” prowadzonych przez nas działań.

7. Na czym polega modernizacja przepompowni? 

Modernizacja przepompowni ścieków to skomplikowane, wymagające szczegółowego planowania zadanie. Bardzo często jest jednak jedynym rozwiązaniem w przypadku przestarzałych obiektów – koszty budowy nowej przepompowni wielokrotnie przewyższają bowiem remont istniejącego budynku i renowację urządzeń. W artykule opisujemy sposób w jaki realizujemy tego rodzaju przedsięwzięcia w ramach Ecol-Serwis.

W tym roku dużą ilość naszego contentu skupiliśmy na retencji przydomowej, wierzymy, że edukacja i zwiększenie świadomości w tym zagadnieniu jest niezwykle istotne. Choć Polska jest jednym z uboższych w wodę krajów europejskich, każde polskie gospodarstwo zużywa ogromne ilości wody rocznie. Systematycznie wzrastające ceny, deficyt zasobów wodnych, a także rosnąca świadomość proekologiczna, wpływają jednak na coraz większe zainteresowanie możliwością wykorzystania deszczówki. Retencja przydomowa staje się powoli koniecznością!

Separatory tłuszczu są konieczne w kanalizacji – wymaga tego ustawa o ochronie środowiska. Woda, zanieczyszczona olejami lub tłuszczami, nie może być bowiem odprowadzana do systemu kanalizacji publicznej. Ścieki, zawierające oleje i tłuszcze łatwo powodują zatkanie przewodów, jeśli tłuszcz utwardzi się przy schłodzeniu. Agresywne opary i kwasy tłuszczowe atakują też żeliwne przewody rurowe i bardzo szybko prowadzą do ich uszkodzeń.

 10. Drzewa a zasoby wodne

 
Last but not least – artykuł z roku 2017, który traktuje o znaczeniu drzew zarówno w lasach jak i miastach, pełniących istotną rolę w cyklu hydrologicznym, zmniejszając ryzyko powodzi. Retencja szaty roślinnej jest w stanie skutecznie wspomóc nie tylko retencję glebową, ale również gruntową. Wynika to z faktu, że różnorodna roślinność jednocześnie pobiera i magazynuje wilgoć, aktywnie biorąc udział w procesie infiltracji. Ponadto, odpowiada w dużym stopniu za uniknięcie erozji gleby, spowalniając odpływ powierzchniowy.
 

A jaki jest Twój ulubiony artykuł?

Podziel się w komentarzu! Jeśli masz jakieś sugestie/pytania to także je napisz, jestem po drugiej stronie i wszystko czytam.

 Zapisz się do naszego newslettera – bądź na bieżąco

Merytoryczna dawka wiedzy 2 razy w miesiącu wpadnie na Twoją skrzynkę mailową.