Nowoczesne miasta to nie tylko betonowa zabudowa, drapacze chmur, szerokie ulice czy sprawna komunikacja. To także, a może przede wszystkim, ekologiczne i przyjazne środowisko dla jego mieszkańców. Tymczasem coraz poważniejszy problem z niedostatkiem wody, brak miejsc zielonych czy po prostu stref relaksu to problemy, z którymi od lat borykają się zarówno mieszkańcy, jak i włodarze rozrastających się aglomeracji miejskich. Ich rozwiązaniem może być mała, ale jakże ważna – retencja!

 

Zasoby wodne charakteryzuje duża zmienność sezonowa i przestrzenna, a ekstremalne zjawiska, jaki powodzie i susze, powodują coraz większe straty w gospodarce oraz środowisku naturalnym. Dodatkowo woda deszczowa w miastach szybko spływa po asfaltowych i betonowych nawierzchniach, a trafiając do studzienek kanalizacyjnych zbiera po drodze liczne zanieczyszczenia. Jak ja zatrzymać i później wykorzystać?

 

Mała retencja – wielka sprawa

Głównym celem małej retencji jest zatrzymanie wód opadowych i roztopowych w miejscu, w którym powstają. To także hamowanie spływu powierzchniowego oraz odtworzenie naturalnej zdolności retencyjnej zlewni rzecznych. Tego rodzaju różnorodne rozwiązania przynoszą wymierne korzyści zarówno nam, jak i naturze. 

Ogrody deszczowe, pasaże roślinne, zielone dachy, zbiorniki na deszczówkę, ażurowe chodniki czy wodne place zabaw mogą w znacznym stopniu poprawić nasz komfort życia. To także ogromna oszczędność wody oraz pieniędzy.

Inne niewątpliwe zalety małej retencji to: w przypadku rozwiązań łączących zieleń z elementami wodnymi – podniesienie atrakcyjności estetycznej przestrzeni publicznych, zwiększenie bioróżnorodności oraz poprawy mikroklimatu, czy w przypadku wykorzystania deszczówki do nawadniania – obniżenie kosztów utrzymania zieleni.

 

Zatrzymywanie wód opadowych może przynieść wiele korzyści

 

Przyjemne z pożytecznym, czyli edukacyjne parki wodne

Wszyscy wiemy, że dzieci kochają wodę! Dlatego oprócz fontann, ogrodów deszczowych czy oczek wodnych, coraz bardziej popularne w miastach stają się wszelkiego typu wodne place zabaw. Doskonale wkomponowują się w przestrzenie zielone, jak parki, skwery, tereny rekreacyjne, jak również mogą stanowić dodatkową atrakcję nowoczesnych osiedli mieszkaniowych czy szkół.

Jednym z ciekawszych pomysłów, który służy nie tylko zabawie, ale również edukacji naszych pociech, jest edukacyjny park wodny. To niezwykły plac zabaw, w którym woda ma zachęcać do eksperymentów oraz miejsce, gdzie dzieci w atrakcyjny sposób mogą poznawać zagadnienia związane z retencjonowaniem i wykorzystaniem wody opadowej oraz urządzeniami hydrotechnicznym.

Rozwiązanie to pokazuje, jak ważna jest woda dla naszego otoczenia, jak wygląda jej obieg w naturze, jak i dlaczego należy ją oszczędzać. Wykorzystanie retencjonowanej wody deszczowej pomaga kształtować od najmłodszych lat odpowiedzialną postawę proekologiczną. Co ważne, elementy systemu są tak projektowane, aby były interesujące dla różnych grup wiekowych.

 

 

HYDROFUN – Na czym to polega?

HYDROFUN to doskonały przykład innowacyjnego rozwiązania małej retencji w mieście. Na system składają się podziemne zbiorniki retencyjne oraz kanały łączące poszczególne urządzenia i niecki retencyjne na powierzchni.

Pomysły na urządzenia do zabawy i edukacji w takim parku są praktycznie nieograniczone, a każde rozwiązanie projektowane jest indywidualnie, w oparciu o indywidualne potrzeby inwestorów, ale także możliwości terenu.

Najmłodsi mogą tu m.in. sprawdzić, jak dzięki śrubie Archimedesa, przetransportować wodę w górę czy za pomocą turbiny Peeltona wykorzystać duży spad wody i szybkość strumienia w celu pozyskania energii. To także szansa zobaczenia, jak funkcjonują wodospady, wiry wodne, jak działa koło młyńskie, pompa abisyńska czy grzybkowa.

Wodę deszczową możemy wykorzystać do celów eksploatacyjnych bądź też może być kierowana do ogrodów deszczowych lub mis betonowych za pomocą koryt betonowych. Co więcej, systemy są zazwyczaj wyposażone w szereg innych atrakcji towarzyszących, takich jak: zjeżdżalnie, tunele, ścianki wspinaczkowe, mostki nad kanałami czy pagórki. To doskonałe miejsce zabawy dla dzieci, ale także chwila oddechu i relaksu dla rodziców.